• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

Letní družina 2018

Napsal(a):  | 03.05.2018

 

LETNÍ ŠD ZŠ JÍLOVSKÁ od 2.7.2018 do 27. 7.2018 a LETNÍ ŠD ZŠ MENDÍKŮ od 30. 7. do 31. 8. 2018

 

Informace k provozu letní ŠD v ZŠ Jílovská

 

 1. Provoz ŠD bude uskutečněn v případě, že na konkrétní týdenní termín bude přihlášeno minimálně 20 žáků.
 2. Provoz školní družiny v objektu ZŠ Jílovská bude organizován v přízemí budovy (vstup do ŠD hlavním vchodem z ulice Jílovská) od 2. 7. do 27. 7. 2018 v době od 7:00 do 16:00 hod.
 3. Přihlášky do letní ŠD budou  přijímány v ZŠ Jílovská 1100, Praha 4. Doručit je lze osobně, poštou nebo elektronicky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 18.5.2018.
 4. Školné za pobyt dítěte v letní školní družině v červenci 2018 činí 500,- Kč (jedná se o jednorázový poplatek, jeho výši neovlivní počet zvolených dnů). Poplatek je splatný současně s podáním přihlášky na účet 2000842389/0800, variabilní symbol: 2018007, (do poznámky uveďte jméno dítěte). Zaplacením školného zákonný zástupce závazně potvrzuje účast svého dítěte v letní školní družině.
 5. ZŠ Jílovská oznámí provoz či zrušení letní ŠD (splnění podmínky otevření při min. počtu 20 žáků) zákonným zástupcům přihlášených dětí a kmenovým školám do 5. 2018.
 6. V případě, že podmínka naplnění oddělení ŠD minimálně 20 dětmi splněna nebude, vrátí ZŠ Jílovská školné zákonným zástupcům přihlášených dětí do 6. 2018.
 7. Školné bude též vráceno v případě, že dítě bude nemocné po celou dobu, na kterou bylo do letní školní družiny přihlášeno, a jeho nepřítomnost rodiče nahlásí nejpozději v plánovaný den nástupu dítěte do letní školní družiny ZŠ Jílovská.
 8. Při závažném porušení kázně může být dítě z letní školní družiny vyloučeno bez nároku na vrácení školného.
 9. Na základě závazně přihlášeného termínu v přihlášce na letní družinu bude zákonnému zástupci žáka sdělena výše částky stravného k úhradě. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 6. 2018. Odhlášky obědů jsou přijímány den předem do 9:00 hod. na tel. 241 493 141, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Je-li odhlášena strava až v den jejího výdeje, lze si oběd vyzvednout do přinesených nádob. V případě odhlášení stravy z důvodu nemoci bude vráceno stravné na účty strávníků nejpozději do 14. 9. 2018.
 10. Cena stravného: žáci 7 – 10 let = 57,- Kč; žáci 11 – 14 let = 58,- Kč.
 11. Informace k provozu letní školní družiny v červenci 2018 budou zveřejněny na stránkách školy zstjilovska.cz, další informace podáváme na tel. čísle 241 493 212 - l.18 (vedoucí vychovatelka) nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 

         V Praze dne 2. 3. 2018

                                                                                              Mgr. Josef  Smetana, ředitel školy

 

Platební údaje pro rodiče - letní ŠD Jílovská

číslo účtu (školné 500,- Kč): 2000842389/0800 var. symbol : 2018007  (do poznámky uveďte jméno dítěte)
Platební údaje pro rodiče – letní ŠD ZŠ Jílovská

číslo účtu (stravné): 2631041/0100, variabilní symbol bude přidělen na základě přihlášky.

 

Informace k provozu letní ŠD v ZŠ Mendíků

 

1. Provoz ŠD bude uskutečněn v případě, že na konkrétní týdenní termín bude přihlášeno minimálně 20 žáků.
2. Provoz školní družiny v objektu ZŠ Mendíků bude organizován v přízemí budovy (vstup do ŠD bočním
vchodem z ulice Mendíků) od 30. 7. do 31. 8. 2018 v době od 7:00 do 16:00 hod.
3. Přihlášky budou do letní ŠD přijímány v ZŠ Mendíků 140 00, Praha 4. Doručit je lze osobně, poštou nebo
elektronicky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 18. 5. 2018.
4. Školné za pobyt dítěte v letní školní družině v srpnu 2018 činí 500,- Kč (jedná se o jednorázový poplatek,
jeho výši neovlivní počet zvolených dnů). Poplatek je splatný současně s podáním přihlášky na účet
54933041/0100, variabilní symbol: 2018008, (do poznámky uveďte jméno dítěte). Zaplacením školného
zákonný zástupce závazně potvrzuje účast svého dítěte v letní školní družině.
5. ZŠ Mendíků oznámí provoz či zrušení letní ŠD (splnění podmínky otevření při min. počtu 20 žáků)
zákonným zástupcům přihlášených dětí a kmenovým školám do 25. 5. 2018.
6. V případě, že podmínka naplnění oddělení ŠD minimálně 20 dětmi splněna nebude, vrátí ZŠ Mendíků
školné zákonným zástupcům přihlášených dětí do 30. 6. 2018.
7. Školné bude též vráceno v případě, že dítě bude nemocné po celou dobu, na kterou bylo do letní školní
družiny přihlášeno, a jeho nepřítomnost rodiče nahlásí nejpozději v plánovaný den nástupu dítěte do letní
školní družiny ZŠ Mendíků.
8. Při závažném porušení kázně může být dítě z letní školní družiny vyloučeno bez nároku na vrácení
školného.
9. Na základě závazně přihlášeného termínu v přihlášce na letní družinu bude zákonnému zástupci žáka
sdělena výše částky stravného k úhradě. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 15. 6. 2018. Odhlášky
obědů jsou přijímány den předem do 9:00 hod. na tel. 261 212 210, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Je-li
odhlášena strava až v den jejího výdeje, lze si oběd vyzvednout do přinesených nádob. V případě odhlášení
stravy z důvodu nemoci bude vráceno stravné na účty strávníků nejpozději do 14. 9. 2018.
10. Cena stravného: žáci 7 – 10 let = 57,- Kč; žáci 11 – 14 let = 58,- Kč.
11. Informace k provozu letní školní družiny v srpnu 2018 budou zveřejněny na stránkách školy
www.zsmendiku.cz, další informace podáváme na tel. čísle 775 044279 (vedoucí vychovatelka) nebo e-
mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

V Praze dne 14. 3. 2018

                                                                                    Mgr. Jitka Poková, ředitelka školy

Platební údaje pro rodiče – letní ŠD ZŠ Mendíků


číslo účtu (školné 500,- Kč): 54933041/0100 var. symbol : 2018008 (do poznámky uveďte jméno dítěte)
číslo účtu (stravné): 10006-54933041/0100, variabilní symbol bude přidělen na základě přihlášky

 

 

 PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ ŠD ZŠ JÍLOVSKÁ a ZŠ MENDÍKŮ jsou u vedoucí vychovatelky ŠD Renaty Dittrichové odd. C