• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English

Zkoušky KET/PET/FCE/CAE nanečisto 2018

Napsal(a):  | 07.04.2018

Vážení rodiče,

na přelomu dubna a května si žáci budou moci přímo ve škole vyzkoušet zkoušky nanečisto KET, PET, FCE a CAE.

 Zkouška nanečisto bude obsahovat všechny části zkoušky včetně esejí a ústní části. Veškeré části opravují a hodnotí externí spolupracovníci.

Po absolvování zkoušky obdrží žáci certifikát  o dosažené jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento certifikát mohou použít jako přílohu k přihlášce na střední školy.

Pokud bude mít Vaše dítě zájem, je NUTNÉ, aby se přihlásilo nejpozději do 23. 4. 2018

Zájemci o zkoušku nanečisto se zapíší do formuláře na informační nástěnce kurzů KET / PET / FCE / CAE a napíší, o kterou zkoušku mají zájem. Pokud žáci navštěvují jazykové kurzy KET, PET, FCE a CAE, cena zkoušky nanečisto je již uhrazena v ceně kurzovného.

Žáci, kteří  kurzy nenavštěvují si mohou zkoušku vyzkoušet také, cena zkoušky je 300 Kč. Platby za zkoušky nanečisto je nutné uhradit do 23. 4. 2018  paní hospodářce.

Výsledky jednotlivých žáků budou zveřejněny jmenovitě na www.horackova.cz do týdne od zkoušky nanečisto.

Termíny zkoušek nanečisto

zkouška

písemná část

ústní část

KET

Pátek 27. 4.

8.40 – 11.00 hod. školní jídelna

Pátek 27.4.

11.00 – 14.00 hod.

PET

 

Středa 9.5.

8.00 – 11.00 hod. školní jídelna

Středa 9.5.

11.00 – 14.00 hod.

 

FCE
!! POZOR, KONÁ SE VE DVOU DNECH !!

Čtvrtek  10. 5.

8.00 – 12.00 hod. školní jídelna

Pátek  11.5.

8.00 – 12.00 hod

CAE

Středa 16.5.

8.00 – 13.00 hod.

Středa 16..5.

13.00 – 16.30 hod.

 

Mgr. Jana Kubešová, koordinátorka kurzů

Bener