• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English

Aktuální články

Kurzy anglického jazyka pro 3. třídy (Primary English), Starters (4. třídy) a Movers (5. třídy) začínají ve dnech 19. 09. 2016 - 21. 09. 2016.

Ve dnech 12. 9. - 14. 9. 2016 (pondělí - středa) začíná výuka v přípravných jazykových kurzech pro žáky 2. stupně, absolventy a rodiče.

Ve školním roce 2016/2017 zahajují jednotlivé jazykové kurzy v následujících termínech:

Přihlašování do kurzů Primary English, Starters a Movers
(žáci prvního stupně):
prostřednictvím on-line formuláře od 1. 9. 2016 na www. horackova.cz.

Přihlašování do kurzů KET, PET, FCE a CAE
(žáci druhého stupně a absolventi):
bude při rozřazovacích testech během vyučování v pondělí 5. 9. 2016 nebo od 6. 9. do 9. 9. o velkých přestávkách (9.40 – 9.50 a 10.40 – 11.00) u pí. uč Kubešové a pí. uč. Bursíkové.

Ve školním roce 2015/16 složilo 49 žáků školy a bývalých žáků jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka.

KET (úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2) nebo CAE (C1) .

Strana 3 z 6

Bener