Školská rada První jazykové základní školy je šestičlenná. Členové jsou voleni vždy na tříleté funkční období.

V pondělí 26. 9. 2016 se uskutečnila volba staronového člena do Školské rady.

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 proběhla na naší škole volba nového člena školské rady.

Ve čtvrtek 16. 10. 2014 proběhla schůzka členů Školské rady při PJZŠ Horáčkova. Hlavními body jednání bylo schvalování Výroční zprávy a hodnocení práce ředitelky školy. Zápis z jednání naleznete na konci tohoto článku.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 66
červen 2017