Výběrové řízení do 6. ročníků pro školní rok 2017/2018 se bude konat v pátek 2. 6. 2017. Sraz dětí v 8.15 ve vestibulu školy.

Výběrové řízení proběhne ve středu 19. 4. 2017. Sraz je v 8.15 ve vestibulu školy.

Z kapacitních důvodů jsme schopni nabídnout našim budoucím žákům, kteří uspějí u výběrového řízení, druhý cizí jazyk němčinu nebo francouzštinu. Jazyková skupina španělského jazyka je plně obsazená.

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1., 3. a 6. ročníků. Přijímání žáků do ostaních ročníků je možné jen ve výjmečných případech a to pouze po individuálního dohodě s vedením školy. 

Konkrétní požadavky je možné projednat se zástupkyní ředitelky školy RNDr. Ivanou Čapkovou.

 

Požadavky z předmětů český jazyk, matematika, prvouka a anglický  jazyk.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 66
červen 2017