Organizace školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 4. 9. 2017
Informativní rodičovské schůzky 21. 9. 2017
Ředitelské volno 29. 9. 2017
Škola před 50 lety 3. 10. 2017
Zájezd do Anglie 14.–21. 10. 2017
Projektové dny 24. a 25. 10. 2017
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2017
Čtvrtletní pedagogická rada 8. 11. 2017
Rodičovské schůzky 9. 11. 2017
Dny bezpečí 20.–24. 10. 2017
Mikuláš 5. 12. 2017
Konzultace s rodiči 14. 12. 2017
Vánoční turnaj ve florbalu 19. 12. 2017
Živý Betlém 20. 12. 2017
Divadelní představení pro 2. stupeň 22. 12. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Uzavření klasifikace 19. 1. 2018
Pololetní pedagogická rada 24. 1. 2018
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5.–9. 2. 2018
Školní ples 23. 2. 2018
Dny otevřených dveří pro zápis 7. a 8. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 4. a 5. 4. 2018
Ředitelské volno 4. a 5. 4. 2018
Akce ke Dni Země duben 2018
Třičtvrtěletní pedagogická rada 18. 4. 2018
Rodičovské schůzky 19. 4. 2018
Zájezd Korsika 20.–27. 4. 2018
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy (čtyřleté obory) 12. a 16. 4. 2018
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy (víceletá gymnázia) 13. a 17. 4. 2018
Zkoušky PET, FCE, CAE nanečisto 27. 4., 9.–11. 5. 2018
Zahradní slavnost k 50. výročí školy 3. 5. 2018
Fotografování tříd 4. 5. (10. 5.) 2018
Ředitelské volno 7. 5. 2018
Projekt 9. ročníků – Terezín 14. a 15. 5. 2018
Projekt 9. ročníků – cizí jazyky 21.–25. 5. 2018
Jazykové certifikáty AJ, NJ, FJ, ŠJ 11.–15. 6. 2018
Uzavření klasifikace 18. 6. 2018
Závěrečné zkoušky kursů Starters a Movers 19. a 20. 6. 2018
Závěrečná pedagogická rada 20. 6. 2018
Předání absolventských listů, setkání s rodiči 20. 6. 2018
Slavnostní předání certifikátů Starters a Movers 28. 6. 2018
Vysvědčení 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7.–31. 8. 2018
Zahájení školního roku 2018/2019 3. 9. 2018

 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 68
únor 2018