Mobility Erasmus +

Napsal(a):  | 07.12.2016

V tomto článku Vás budeme postupně informovat o jednotlivých mobilitách, které proběhly na naší škole v rámci programu Erasmus +.

 

Kateřina Soupupová

Další pokračování programu Erasmus - Teaching Assignment se konalo ve dvanáct tisícovém městečku North Walsham ve východní Anglii. V místní historické škole Primary Infant and Junior School jsem v březnu zakončila projekt. Paní ředitelka Clare Fletcher mi díky své vstřícnosti umožnila pobyt    na této škole.

Hlavním cílem projektu bylo pozorování interakce žáků a učitele jednoho ročníku a odučení několika vyučovacích bloků. Byla jsem dva týdny ve třetí třídě, kde jsem sledovala výuku a zároveň měla svoje vlastní výstupy v předmětech matematika, anglický jazyk, hudební výchova.

V hodině literární výchovy jsem měla možnost představit malého českého hrdinu krtečka v knížce The Little Mole and the Car. Zajímavé reakce dětí byly rovněž při prezentaci naší školy a došlo i na zvídavé otázky, které se týkaly školních uniforem, délky vyučovacích hodin, rozvrhu či prázdnin.

Návštěva v North Walsham byla pro mne obrovskou zkušeností a další motivací v mé pedagogické práci. Nejvíce na mě zapůsobilo ochotné a příjemné vystupování učitelů, dětí i nepedagogických pracovníků, které přispělo k dobrému pocitu, že jsem tu byla vítána.

Viktor Turok

Ve dnech 5. – 18.3.2017 jsem se zúčastnil odborné přípravy v rámci programu Erasmus+ návštěvy v instituci North Walsham Junior, Infant School and Nursery Federation. Tématem projektu byla inkluze. Toto téma v poslední době hodně rezonuje v naší společnosti. Objevují se kladné i záporné názory, proto to byla pro mě výzva. Mým úkolem bylo pozorovat práci s dětmi se speciálními potřebami  na I. stupni školy, která má 318 dětí celkem, z toho je 32 dětí se speciálními potřebami (dále jen SP), co je 10% dětí. Pozoroval jsem celkem 20 dětí, práci pedagogů, jejich asistentů (3). Informace jsem čerpal od paní ředitelky Clare Fletcher, speciální pedagožky školy (SENCO) paní Sue Kitchener a od specialistky speciální školy paní Yvonne Rolins. Mezi dětmi se nacházely autisté, děti s Downovým syndromem, Aspergerovým syndromem , dyslektici, dyskalkulici, děti s ADHD a poruchami učení.

Velmi oceňuji vstřícný přístup paní ředitelky a všech zaměstnanců. Během naší návštěvy jsme společně domluvili další spolupráci. Naši žáci na podzim navštíví opět na jeden týden tuto školu v rámci programu "Učíme se v anglické škole". Těšíme se na návštěvu paní ředitelky a její zástupkyně, které v říjnu přijedou do Prahy a dva dny budou hosty v naší škole.

Podrobnou zprávu z mobility naleznete na tomto odkaze.

Kateřina Soukupová

V rámci programu Erasmus +, který je podporovaný Evropskou Unií, jsem dostala příležitost strávit dva týdny v jazykové škole Lake School v Oxfordu. Kurz, který jsem si vybrala Creative Teaching for Primary Teachers, obsahoval 46 hodin výuky. Ve skupině se mnou byli učitelé 1. stupně z Norska, Polska, Německa. Obsah kurzu byl rozdělen do několika částí. Především poskytoval moderní způsoby výuky Aj pro děti 1. stupně a procházel i základní jazykové dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní pro tuto věkovou skupinu. V některých hodinách jsme se sami stali žáky a seznamovali se s aktivitami, které využijeme v hodinách (nechyběly ani anglické písně a říkadla oblíbené u českých dětí). Další oblastí byl náš osobní jazykový rozvoj a sebevzdělávání. Kromě trénování ne příliš oblíbených frázových sloves a idiomů, jsme zabrousili i k vývoji jazyka a jeho změnám. Škola zároveň pečovala i o náš kulturní rozvoj a organizovala pro nás prohlídky po památkách města a okolí. Získané dovednosti a materiály jsem předala svým kolegyním z 1. stupně ve dvou seminářích, které se konaly na konci listopadu.

Tento kurz splnil moje očekávání díky výborným lektorům, vždy nápomocným personálem školy a systémem výuky. Pobyt mne obohatil v nových výukových metodách práce, zanechal ve mne krásné zážitky a vzpomínky na univerzitní město Oxford.

Nově získané dovednosti využiji během výuky v hodinách angličtiny a současně se o ně podělím s kolegy z metodického sdružení angličtiny a učiteli jazykových kurzů.

Naposledy změněno čtvrtek, 30 březen 2017 09:17

Galerie Obrázků

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 66
červen 2017