• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
    Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
Aktuální články
Andrea Kopačková

Andrea Kopačková

úterý, 05 prosinec 2017 12:17

Adventní čas aneb přišel k nám Mikuláš

Děti navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Všichni dostali nadílku s dobrotami, ale také s malou bramborou :)

V dalších dnech nás čeká ještě spousta práce. Procvičujeme tvrdé  souhlásky a v matematice slovní úlohy včetně jejich

zápisu.

Těšíme se na Ježíška.

čtvrtek, 30 listopad 2017 11:50

Prolétli jsme podzimem

V říjnu a listopadu děti zvládly velký kus práce. V čekém jazyce umí rozeznat druhy vět, poznají základní dělení souhlásek a samohlásek. Učí se psát správně y/ý v tvrdých a měkkých souhláskách. V matematice děti překročily stovku a umí numerovat a vypočítat v tomto oboru jednoduché slovní úlohy. V prvouce zpracovávaly projekty na téma Rodina, Domov a Domácí mazlíčci. Děti jsou moc šikovné. Těšíme se společně na adventní čas a pomalu připravujeme výzdobu pro nejkrásnější měsíc. Čekáme na Ježíška.

pátek, 06 říjen 2017 11:02

Měsíc školy za námi

Děti si během měsíce září zopakovaly látku z první třídy. V českém jazyce se naučily druhy vět a  abecedu. V matematice numerují i s přechody přes desítku do dvaceti. V hodinách prvouky se seznamují s podzimní přírodou.

Navštívilo nás mobilní planetárium, kde se děti dozvěděly pomocí poutavého vyprávění a ukázek, více informací o vesmíru.

Naše třída se zúčastňuje olympijského víceboje a v hodinách tělesné výchovy plnila jednotlivé sportovní disciplíny. Děti jsou moc šikovné.

Těšíme se na další měsíc práce i zábavy.

 

pátek, 06 říjen 2017 10:24

Přivítání nového školního roku

Milé děti, vážení rodiče.

Prázdniny utekly jako voda a my jsme znovu na startovní čáře v novém školním roce. Věřím, že pro děti bude rokem poznání, čerpání nových vědomostí a dobré nálady.

Těším se na Vás.

Andrea Kopačková

Dnes jsme se probudili do zasněženého rána. To nás ale neodradilo od výletu do Dolánek, kde jsme navštívili Muzeum přírody. Interaktivní pojetí přiblížení Českého ráje nás všechny velice zaujalo. Po cestě nazpět jsme se  zastavili v Dlaskově statku, abychom si pořídili třídní společnou fotografii. Odpoledne jsme záhájili biathlonem a zakončili raftem na blízkém jezírku. Děti soutěžily a bavily se závody. 

Mohu říci, že ačkoliv nám počasí zcela nepřálo, pobyt v Bartošově Peci jsme si užili a můžeme jen doporučit pro další návštěvníky.

pondělí, 25 duben 2016 00:00

Za poznáním i sportem

Pondělní ráno nás přivítalo přízemním mrazíkem. Počasí bylo i dnes velmi proměnlivé. Přesto jsme hned po snídani vyrazili na pěší výlet na 3, 5 km vzdálenou zříceninu hradu Frýdštejn, kde se natáčela pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Děti šly svižně a na zřícenině jsme měli to štěstí, že nám bylo umožněno podívat se i za bránu, přestože se otvírá až po 1. 5.

Odpoledne nás čekaly aktivity jako je lukostřelba a střílení laserem. Překvapila nás přesná muška našich děvčat. Po plážovém volejbalu a dobré večeři jsme ukončili den diskotékou.

neděle, 24 duben 2016 00:00

První den v ráji

Konečně jsme se dočkali a vyjeli jsme na několikadenní výlet do Českého ráje. Aprílové počasí nás po příjezdu nepřekvapilo. Vzhledem k tomu, že sice sněžilo, ale svítilo sluníčko, vydali jsme se na geocaching po nedalekém okolí. Děti byly rozděleny do smíšených skupin a s navigací GPS se po instruktáži vydaly do terénu. Všechny nás překvapila jejich rychlost a chutˇzvítězit v této nelehké disciplíně. Po krátkém odpočinku jsme si udělali vycházku po okolí. Po večerním vyhlášení vítězů si ti nejlepší pochutnali na sladké odměně a všichni šli vymýšlet týmový bojový pokřik na další dny.

úterý, 08 září 2015 21:40

Zahájení školního roku

Třída 5. A úspěšně zahájila školní rok 2015/2016 v plném počtu 28 dětí. Děti se pomalým tempem dostávají do školního režimu a opakují látku ze  4. třídy. Postupně zpestřujeme naše třídní prostředí a zdobíme třídu obrázky a pokojovými květinami. Stanovili jsme si svá třídní pravidla o vzájemném respektování se a bezpečném chování ve třídě, v areálu školy i mimo ní. Také jsme přivítali nového spolužáka, který nám do  kolektivu dobře zapadl. Těšíme se na společně strávené chvíle. 

pátek, 24 leden 2014 11:20

Mgr. Andrea Kopačková

učitelka 1. stupně 

Vzdělání 
Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň specializace dramatická výchova

Aktivity ve škole
Od roku 1998 třídní učitelka na 1. stupni. Jsem absolventkou řady kurzů a školení – NIDV anglický jazyk, Step by step, kritické myšlení.

Zájmy
Sport jako nezbytná součást mého života, cestování.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
 

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Andrea Kopačková
E-mail: kopackova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky