• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
    Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
Aktuální články
Jana Borůvková

Jana Borůvková

středa, 27 září 2017 15:07

Vítejte

Vítejte na našich stránkách.

pátek, 16 prosinec 2016 00:00

Borůvková Jana - Matematika 7

Podrobné informace v detailu článku.

středa, 07 září 2016 00:00

Borůvková Jana - Matematika 9

Podrobné informace v detailu článku.

neděle, 20 září 2015 17:00

Jsme v 7. třídě

Ve škole a tedy i v 7. A nesmí chybět dobrá nálada, zdravý rozum, nadšení, spolupráce, ohleduplnost, pocit štěstí, elán, hezké známky, bez poznámky, zábava, tvořivost, radost, pohoda, zájem, zážitky, pocit úspěchu, aktivita a objevování nových věcí. A aby se nám to dařilo, tak jsme si vytvořili i třídní pravidla.

neděle, 09 únor 2014 22:13

Přírodopis

Vyučující přírodopisu

RNDr. Jana Borůvková

Mgr. Kristýna Pavlíčková

 

 

Učebnice

Přírodopis 6-9 nakladatelství Fraus

Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně 
8. ročník 2 hodiny týdně 
9. ročník 2 hodiny týdně

Vzdělávání v předmětu přírodopis

  • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
  • poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
  • umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
  • podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
  • učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
  • vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
  • seznamuje žáka se stavbou živých organismů
  • zahrnuje teoretickou i praktickou činnost( práce s demonstračními pomůckami, s přírodninami, laboratorní práce a pozorování přírodních objektů a jevů, exkurze a projekty)

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník: vznik Země a života na ní, buňka, viry, bakterie, sinice, houby, řasy, lišejníky, prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši, ostnokožci, členovci

7. ročník: hmyz, strunatci - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, nižší rostliny- plavuně, mechy, přesličky, kapradiny, stavba těla semenných rostlin(kořen, stonek, list, květ, plod), nahosemenné rostliny

8. ročník:  krytosemenné rostliny- dvouděložné a jednoděložné, savci, člověk - jednotlivé soustavy

9. ročník: člověk - jednotlivé soustavy(pokračování), genetika, mineralogie, petrologie, geologie, ekologie

Soutěže

Biologická olympiáda

 

 

sobota, 25 leden 2014 09:50

RNDr. Jana Borůvková

učitelka 2. stupně – M, Př, PČ a VV

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor Matematika – Biologie

Další vzdělávání
RWCT
Typologie osobnosti u dětí
Tvořivá škola – činnostní učení v matematice
Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj
Výchova ke zdraví
Jazyky hrou a Brána jazyků AJ
Kurzy práce na PC a interaktivní tabuli
Zdravotnické kurzy
Doktorandské studium antropologie
Vedení diplomových prací z didaktiky biologie

Aktivity ve škole
Třídní učitelka
Vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů
Fakultní učitel – pedagogické praxe z Př
Organizace školního kola biologické olympiády

Zájmy
Četba, příroda, ruční a výtvarné práce, logické hry.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Přírodovědné předměty, AJ a výtvarka.

Kontaktní informace

Třidní učitel
RNDr. Jana Borůvková
E-mail: boruvkova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky