Eva Krutilková

Eva Krutilková

pátek, 27 květen 2016 00:00

Pozdrav z Valašska

Dnešní slunečný den se opravdu vydařil. Po vydatné snídani jsme odjeli do skanzenu v Rožnově. Ve Valašské dědině se děti seznámily se způsobem života v tomto kraji v dávných dobách. Dopolední výuka probíhala s přísným panem učitelem, kde nechyběla ani rákoska. Viděly také pravého mlynáře a v provozu větrný mlýn. Vyšlápli jsme si i na Jurkovičovu rozhlednu. Na pravé valašské dědině nechyběla ani hospodářská zvířata. Prohlídku jsme ukončili v Dřevěném městečku na Valašském Slavíně. Děti se večer nacpaly borůvkovými knedlíky, dopsaly si Zážitkové deníky, zazpívaly si s Jonathanem a nyní už spokojeně spí.

neděle, 22 květen 2016 00:00

Třídní akademie a sportovní odpoledne

V sobotu 21. května se uskutečnila na půdě Sokola Spořilov Třídní akademie spojená se sportovním odpolednem. Děti připravily a nacvičily hodinový program kde se cvičilo, recitovaly se básničky a zpívaly moravské písničky. Po vystoupení zavládla v Sokole sportovní nálada. Utvořily se smíšené týmy dětí ze 3.B, jejich sourozenců a rodičů a s velkým nasazením se hrál turnaj ve vybíjené, v kopané a nechybělo ani cvičení na nářadí. Děti předvedly, co se v hodinách tělocviku naučily - šplh, cvičení na koberci, přeskok přes kozu. Rodiče zavzpomínali na školní léta a také předvedli své umění. Zbyla chvilka i na popovídání si u kafíčka. Krásný slunečný den jenom umocnil příjemné, přátelské a pohodové odpoledne.

 

 

sobota, 06 únor 2016 00:00

Práce v centrech

Tento týden jsme prožili ve znamení pokusů a objevů, vážení, měření, tvořili jsme literární dílo, ke kterému nás inspirovaly zvuky přírody a zabývali se koloběhem vody v přírody. Děti už vědí, co se stane, když do vývaru z červeného zelí přidají citron nebo mýdlo, umí vážit a porovnávat objem, vědí co více váží, zda čočka nebo rýže, naučily se měřit a převádět jednotky a zjistily kolik měří tělo po našem obvodu. Pochopily koloběh vody v přírodě, složily báseň o přírodě a vytvořily překrásné krystaly. Všechny činnosti děti moc bavily, pracovaly se zájmem a s nadšením. Vše si báječně užily.

Eva Krutilková

úterý, 05 leden 2016 00:00

Tři králové

Nový kalendářní rok 2016 jsme zahájili četbou legendy Tři králové. Děti se dozvěděly, že tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar byli mudrci z východu. Dozvěděly se, co je to myrha a přivoněly ke kadidlu. Nakonec si vyrobily královskou korunu a společně jsme si zazpívali koledu " My tři králové jdeme k vám." Dětem koruny moc sluší.

Eva Krutilková

úterý, 08 prosinec 2015 00:00

Mikulášská

Páteční Mikulášská proběhla v klidu. Nikoho z dětí čert neodnesl a naopak všechny byly obdarovány podle zásluh bohatou nadílkou.

sobota, 28 listopad 2015 00:00

Staré pověsti české

V listopadu jsme se vydali po stopách starých, českých pověstí. Nejprve jsme si společně přečetli knihu a vydali se za Libuší, Přemyslem Oráčem či Horymírem na Vyšehrad. Následující týden nás čekala práce v centrech. Děti propočítaly cestu, kterou musel ujít Praotec Čech, než objevil zemi zaslíbenou. Dále ve skupinkách malovaly postavy z pověstí a dokonale se seznámily s dobovým oblečením. Vytvořily zajímavé komiksy a nacvičily divadlo. Připravené scénky Faustův dům, Praotec Čech, O Krokovi a jeho dcerách a Dívčí válka byly nacvičeny s největší pečlivostí a zahrány opravdu s nasazením. Celý týden byl moc příjemný a pro děti opravdu zážitkový.

pondělí, 09 listopad 2015 19:06

Pondělní zprávy ze Srní

Všechny děti jsou zdravé a moc hodné. Po snídani si děti zasoutěžily ve hře Plavání motýlka. Děti rozdělené do dvou týmů měly za úkol spolupracovat a trénovat paměť. Výkony byly tak vyrovnané, že soutěž skončila nerozhodně. Další soutěže probíhaly také na bazéně, pod vedením plaveckých trenérů. Děti se opravdu zdokonalily v plaveckých stylech. Zítra na děti čeká Mokré vysvědčení.

Těšíme se na Vás v úterý v 17,00 před školou.

neděle, 08 listopad 2015 19:54

Nedělní zprávy ze Srní

Dnes nás probudilo sluníčko a modrá obloha. Potěšilo nás, že si děti cestou na bazén prozpěvovaly. Bazén si moc užívaly a z vody se jim nechtělo. Mezi lekcemi máme krátké přestávky, které děti tráví pobytem v páře. Po cestě z bazénu si děti spokojeně poskakovaly a vesele švitořily. Příjemný den ukončily samotné děti větou: " Dnes to bylo super ! "

Mimo jiné jsme stihli úkoly z angličtiny, prošli jsme si část naučné Mravenčí stezky a před spaním společně přečetli 3 české pověsti.

No, řekněte sami, nejsou ty děti naprosto úžasné ?

 

 

 

sobota, 07 listopad 2015 19:51

Sobotní zprávy ze Srní

Vše je v nejlepším pořádku. Dětem se daří dobře. Dnes děti plavaly dopoledne i odpoledne a zvládly to moc hezky. Stihli jsme i krátkou odpolední procházku po Vlčí stezce. Příjemný den jsme ukončili společnou četbou Českých pověstí pro malé děti.

Děti Vás moc pozdravují a děkují za záplavu pohlednic.

Strana 7 z 8

Kontaktní informace

Třidní učitel
Bc. Miroslav Mikšátko
E-mail: miksatko@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky