úterý, 30 říjen 2018 21:50

Projektové dny

Napsal(a)

Máme za sebou naše první projektové dny :-)

Naším tématem byly lidové zvyky a tradice. Děti se rozdělily do skupin podle toho, na jakém svátku chtěly společně pracovat. Vznikla nám skupina Vánoce, Masopust, Velikonoce, Dožínky a Mikuláš. Každá skupinka nejprve pracovala s textem o daném svátku. Největší čtenáři přečetli text ostatním a všichni pak měli za úkol najít a barevně vyznačit samohlásky. Dalším úkolem byl matematický list, kde děti vypočítané příklady na sčítání a odčítání do šesti, uspořádaly do typického tvaru pro daný svátek. Můžete tak vidět stromečky, masopustní koně, vajíčka, klasy a čerty plné matematických příkladů. Děti pak čekalo puzzle, kde se snažily poskládat obrázek odpovídající zpracovávanému svátku. To vše musely společně nalepit, dokreslit a uspořádat na plakát, který na konci dne ostatním dětem představily. Na závěr si děti zkusily vyrobit: Vánoce – dekorovaly vánoční kouli, Masopust – vytvářely masopustní koláčky; Velikonoce – dekorovaly velikonoční vajíčko; Dožínky – vytvářely dožínkový věnec; Mikulášové – vytvářely Mikuláše, čerty a anděly.

Celým dnem nás také provázely příběhy z „Chaloupky na vršku“.

Následující den jsme se vydali do Národopisného muzea. Čekala nás první cesta MHD a musím děti moc pochválit, protože se chovaly vzorně nejen v MHD, ale i v muzeu. Zde bych ráda poděkovala Alexově mamince, která nás doprovázela. Čekal nás program „Život našich praprapra…dědečků a babiček.“ Po prohlídce exponátů s lektorem si děti vyrobily z vařeček své loutky.

Celé dva dny děti moc pěkně spolupracovaly a věřím, že si odnesly i nové poznatky o našich tradicích.

Kontaktní informace

Třídní učitel
Ing. Martina Havelková
E-mail: havelkova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu