Andrea Kopačková

Andrea Kopačková

čtvrtek, 12 březen 2020 10:04

Pololetí za námi

Prvňáčci mají za sebou mnoho práce i radosti a pěkných školních zážitků. Velmi rychle se naučili čtení jednoduchých vět, počítání do deseti a spoustu informací o přírodě. Děti umí hezky zpívat, malovat  a v kolektivu si vzájemně pomáhat.  Práce s nimi je radostná.

úterý, 19 únor 2019 12:15

Nové pololetí s úsměvem

Děti dostaly krásná vysvědčení za svojí snahu a píli v minulém pololetí a vstoupily vesele  do dalšího půlroku. 

Celá třída buduje lepší vztahy a kamarádství mezi sebou a snažíme se hlavně o to, abychom se přijímali takoví jací jsme i s určitými odlišnostmi. Učíme se více si naslouchat a vytvářet mezi sebou harmonické prostředí se vzájemným respektem  a úctou. Čekají nás hodiny vedení ke zdravému životnímu stylu a k myšlence, že každý je zodpovědný za své zdraví.

Děti budou v novém pololetí průběžně seznamovány s faktory, které jejich zdraví ohrožují a naopak s faktory, které jejich zdraví ovlivňují pozitivně. Hovoříme také o ekologii a přístupu člověka k přírodě. Probrali jsme mnoho věcí z oblasti živé a neživé přírody.

V českém jazyce máme procvičená vyjmenovaná slova po B, L, M, P, a S a ke všem umíme písničky pro lepší zapamatování.

V matematice děti zvládnou numeraci do 1000, poměrně dobře i velkou násobilku, písemné sčítání a odčítání, jednotky délky a hmotnosti. V měsíci březnu budeme probírat jednotky objemu a z geometrie čtyřúhelníky, obdélníky a budeme dále procvičovat dělení se zbytkem.

Třída je velmi aktivní ve svých hodinách a lehce se nadchne pro svojí práci. Děti jsou velmi veselé a hravé:)

Těšíme se na další měsíce společných chvil a zlepšování se ve svých znalostech a dovednostech.

 

Přejeme Vám hezké jaro

3. C

 

pondělí, 10 září 2018 11:28

Zpátky ve škole

 

Vítám Vás opět ve škole. Věřím, že se Vám prázdniny vydařily a načerpali jste mnoho sil na další měsíce do třetí třídy.

Těším se na  společné chvíle při práci i legraci ve třetí třídě.

Andrea Kopačková

úterý, 27 březen 2018 11:31

Jaro je tady

Máme za sebou zimní období a v novém pololetí objevujeme slovní druhy, procvičujeme  násobilku dvou a tří a rýsujeme úsečky. Také se účastníme plavání s Betynkou. Děti se na lekci plavání vždy moc těší. Připravujeme výzdobu na Velikonoce a hovoříme o tradicích, které přetrvávají a které známe z minulosti a zachovávají se už jen na vesnicích.

úterý, 05 prosinec 2017 12:17

Adventní čas aneb přišel k nám Mikuláš

Děti navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Všichni dostali nadílku s dobrotami, ale také s malou bramborou :)

V dalších dnech nás čeká ještě spousta práce. Procvičujeme tvrdé  souhlásky a v matematice slovní úlohy včetně jejich

zápisu.

Těšíme se na Ježíška.

čtvrtek, 30 listopad 2017 11:50

Prolétli jsme podzimem

V říjnu a listopadu děti zvládly velký kus práce. V čekém jazyce umí rozeznat druhy vět, poznají základní dělení souhlásek a samohlásek. Učí se psát správně y/ý v tvrdých a měkkých souhláskách. V matematice děti překročily stovku a umí numerovat a vypočítat v tomto oboru jednoduché slovní úlohy. V prvouce zpracovávaly projekty na téma Rodina, Domov a Domácí mazlíčci. Děti jsou moc šikovné. Těšíme se společně na adventní čas a pomalu připravujeme výzdobu pro nejkrásnější měsíc. Čekáme na Ježíška.

pátek, 06 říjen 2017 11:02

Měsíc školy za námi

Děti si během měsíce září zopakovaly látku z první třídy. V českém jazyce se naučily druhy vět a  abecedu. V matematice numerují i s přechody přes desítku do dvaceti. V hodinách prvouky se seznamují s podzimní přírodou.

Navštívilo nás mobilní planetárium, kde se děti dozvěděly pomocí poutavého vyprávění a ukázek, více informací o vesmíru.

Naše třída se zúčastňuje olympijského víceboje a v hodinách tělesné výchovy plnila jednotlivé sportovní disciplíny. Děti jsou moc šikovné.

Těšíme se na další měsíc práce i zábavy.

 

pátek, 06 říjen 2017 10:24

Přivítání nového školního roku

Milé děti, vážení rodiče.

Prázdniny utekly jako voda a my jsme znovu na startovní čáře v novém školním roce. Věřím, že pro děti bude rokem poznání, čerpání nových vědomostí a dobré nálady.

Těším se na Vás.

Andrea Kopačková

Dnes jsme se probudili do zasněženého rána. To nás ale neodradilo od výletu do Dolánek, kde jsme navštívili Muzeum přírody. Interaktivní pojetí přiblížení Českého ráje nás všechny velice zaujalo. Po cestě nazpět jsme se  zastavili v Dlaskově statku, abychom si pořídili třídní společnou fotografii. Odpoledne jsme záhájili biathlonem a zakončili raftem na blízkém jezírku. Děti soutěžily a bavily se závody. 

Mohu říci, že ačkoliv nám počasí zcela nepřálo, pobyt v Bartošově Peci jsme si užili a můžeme jen doporučit pro další návštěvníky.

pondělí, 25 duben 2016 00:00

Za poznáním i sportem

Pondělní ráno nás přivítalo přízemním mrazíkem. Počasí bylo i dnes velmi proměnlivé. Přesto jsme hned po snídani vyrazili na pěší výlet na 3, 5 km vzdálenou zříceninu hradu Frýdštejn, kde se natáčela pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Děti šly svižně a na zřícenině jsme měli to štěstí, že nám bylo umožněno podívat se i za bránu, přestože se otvírá až po 1. 5.

Odpoledne nás čekaly aktivity jako je lukostřelba a střílení laserem. Překvapila nás přesná muška našich děvčat. Po plážovém volejbalu a dobré večeři jsme ukončili den diskotékou.

Strana 1 z 2

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Lenka Kawanová
E-mail: kawanova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky