Ivana Čapková

Ivana Čapková

Co by měl umět prvňáček?

. zná svoje jméno a příjmení
. zná svoji adresu
. umí se obléknout a převléknout do cvičebního úboru
. udržuje pořádek na svém pracovním místě
. pozná barvy
. dovede kreslit tužkou i malovat štětcem
. umí vystřihnout obrázek – práce s nůžkami
. umí pozdravit, poděkovat a poprosit
. umí naslouchat svým spolužákům, respektuje dospělé
. správně vyslovuje a opakuje obtížná slova

Důležité informace najdete v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka, také vám doporučujeme příručku o školní zralosti Chystáme se do první třídy. Oba dokumenty společně s dalšími najdete v sekci Škola ONLINE - Dokumenty ke stažení - Pro zájemce - Do 1. třídy

Přejeme vašim dětem úspěšné zahájení školní docházky

Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

středa, 16 září 2015 00:00

Zápis do 1. tříd

Informace o zápisu najdete na hlavní stránce.

Objednané termíny jsou zrušeny. Podrobnosti o průběhu zápisu zveřejníme koncem března na stránkách školy.

sobota, 25 leden 2014 00:00

RNDr. Bc. Ivana Čapková

zástupkyně ředitelky školy

Vzdělání
Přírodovědecká fakulta UK, obor fyzikální chemie
Pedagogická fakulta UK, obor doplňující studium učitelství
Pedagogická fakulta UK, obor školský management

Další vzdělávání
The Globe Program
RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Space Academy for Educators - Alabama (USA)
Rada Evropy - Projekt Pestalozzi - How to Support School Leadership for Equity and Learning - Riga (Lotyško)
Opening Schools to STEM Careers - European Schoolnet Academy
Space Robotics Workshop for Teachers - European Space Academy in Redu (Belgie)
ESA Summer Teacher Workshop - European Space Academy - ESTEC (Holandsko)

Program Comenius:
Job Shadowing at King Edward VI School (secondary school) - stínování učitelů fyziky a chemie - Totnes (UK)
CLIL - Integrovaná výuka cizího jazyka ve výuce přírodních věd - Exeter (UK)

Aktivity ve škole
Od roku 1996 na naší škole učím fyziku a chemii a od roku 2008 pracuji ve funkci zástupkyně ředitelky školy. Každoročně organizuji okresní kolo chemické olympiády a chemickou soutěž talentovaných žáků. Ve školní chemické laboratoři vedu chemické semináře. Podílím se na organizaci většiny celoškolních akcí, jako je zápis, ples, čarodějnice, koláče apod. Jsem editorkou školního časopisu Jazyk a zajišťuji jeho grafické zpracování. Jsem koordinátorka programu Erasmus + v rámci kterého se naši učitelé účastní vzdělávacích kurzů v Anglii a ve Španělsku.

Zájmy
Nejvíce volného času v současné době věnuji společenskému tanci. Kromě toho ráda cestuji, lyžuji, plavu, fotografuji a navštěvuji divadla.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Nejraději jsem měla předměty, na které jsem se nemusela učit. Stačilo látku pochopit a zbytek se dal odvodit. Mým nejoblíbenějším předmětem byla matematika na gymnáziu, a to díky paní profesorce Nadě Jeřábové, která je stále mým pedagogickým, a především lidským vzorem.


pátek, 24 leden 2014 00:00

Projekt ke Dni Země

V roce 2010 jsme zahájili na naší škole
Projekt ke Dni Země aneb Jarní úklid.
Tímto projektem chceme aktivně oslavit celosvětový svátek a přispět ke zlepšení životního prostředí v nejbližším okolí školy.

čtvrtek, 23 leden 2014 00:00

Projektové dny

Projektové dny se staly již tradiční akcí na naší škole a jsou součástí školního vzdělávacího programu. Náplň jednotlivých ročníků je zpracována tak, aby se žáci v rámci prvního i druhého stupně seznámili se všemi průřezovými tématy.

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Viktor Turok
E-mail: turok@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky