Dne 11. prosince 2017 naše třída opět tvořila ve školní jídelně perníčky.

Dne 18. září 2017 se naše třída vypravila na velmi zajímavou návštěvu.

Po prázdninách jsme se opět sešli ve škole.  Mezi nás přišly nové žákyně Adélka, Ema a Laura. Zdá se, že si ve třídě již našly své místo. A to je velmi dobře. Všichni se těšíme na nový školní rok, nové zážitky i poznatky.

Dne 15. února 2016 jsme byli opět na návštěvě v budově Státní opery. Tentokrát jsme se seznámili s operou Orfeus a Kouzelná flétna. O přestávce nám vyprávěl pan profesor Hrdlička o scénické přípravě operního představení. Ukázal nám i zmenšený model divadelní scény. Děti opět viděly krásné kostýmy a vyslechly nejznámější árie z těchto oper. V závěru představení nás velmi potěšilo uznání naší třídy. Natálka byla oceněna za správné odpovědi na otázky z prvního představení. Kačka, Danielka a Adélka T. byly vyhlášeny jako autorky nejhezčích obrázků. Všechny oceněné děti si odnesly diplomy a drobné ceny.

Naše třída se přihlásila do vzdělávacího cyklu Hurá do opery, který pořádá Státní opera. Dne 9. listopadu jsme byli na prvním představení. Název tohoto dílu byl Česká opera. Umělci dětem předvedli zkrácené verze oper Prodaná nevěsta a Rusalka. Celé představení bylo v krásných kostýmech s klavírním doprovodem. O přestávce se děti hravou formou poučily o hudebních nástrojích. Dětem se představení líbilo a už se těší na další díly cyklu. Po návratu do školy namalovaly obrázky z této velmi vydařené akce.

Dne 10. listopadu se v naší škole objevila dřevařská dílna skřítka Hoblinky. Ve třídě bylo vše, co děti potřebovaly na výrobu dřevěné hračky. Malé hoblice, nářadí, dřevo i barvičky. Nechyběly ani paní lektorky, které dětem vše vysvětlily a pomáhaly při práci. Po krátkém poučení o bezpečném používání všech nástrojů se děti pustily do práce. Čas uběhl velmi rychle a všechny děti si spokojeně odnášely svůj výrobek. Dřevěný ježeček na kolečkách se opravdu povedl. Snad se na jaře znovu se skřítkem Hoblinkou sejdeme.

24. listopadu připluli do naší školy vodní ptáci. Přesněji je přivezli představitelé společnosti Ornita autem. A bylo se na co dívat. Děti si prohlédly živého čápa, divokou husu, kačera i nebezpečně vypadajícího kormorána. Ostatní ptáci byli alespoň vycpané modely. K tomu děti viděly zajímavá videa a poslechly si poutavé vyprávění lektorky i chovatele. Divokého kačera si děti i pohladily. Svůj zážitek pak  v hodině výtvarné výchovy vyjádřily barevnými křídami.

Ve dnech 26. a 27. října zažily děti poprvé projektové vyučování. V každém ročníku je jiné téma. Prvňáčci mají pracovat na tématu „Tradice a svátky během roku“.

První den jsme navštívili Národopisné muzeum. Paní lektorka nám vyprávěla o svátečních dnech, které naši předci slavili během roku. V závěru si děti vyrobily dožínkový věneček.

Druhý den jsme byli ve škole. Děti se rozdělily do čtyř „hnízd“. Každá skupina měla jedno roční období a k němu vypracovala plakát. Výsledek práce pak celá skupinka předvedla ostatním dětem. Plakáty se povedly a za odměnu se děti podívaly na ukázku vyprávění „Chaloupka na vršku“.

Dne 1. října se děti poprvé zúčastnily dne plnění disciplín olympijského víceboje. Většinu disciplín jsme si vyzkoušeli v hodinách tělocviku. Každý žák dostal svůj startovní lístek. Děti se rozdělily do skupin. O skupinku dětí se staral opatrovník z osmého ročníku. Děti postupně plnily jednotlivé disciplíny a jejich výsledky se zapisovaly do startovních lístků. Na jednotlivých stanovištích jim opět pomáhali starší spolužáci z osmého ročníku. Při sportování mohly děti sledovat i úsilí dětí z prvního až pátého ročníku. Všem se tento den líbil a těšíme se na jarní opakování.

Milí prvňáčci,

vítáme vás ve škole a přejeme všem, aby se vám ve škole líbilo, aby se vám práce dařila a našli jste si nové kamarády.

Strana 2 z 2

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Martina Stojanovićová
E-mail: stojanovicova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu