Kateřina Pokorná

Kateřina Pokorná

středa, 08 duben 2020 12:55

K.Pokorná-francouzština

Milí francouzštináři,

doufám, že jste všichni zdraví a v pohodě.

pondělí, 06 duben 2020 22:01

Kateřina Pokorná-francouzština

Milí francouzštináři,

zdravím vás a doufám, že jste všichni v pohodě.

pondělí, 06 duben 2020 15:11

Kateřina Pokorná-francouzština

Milí francouzštináři,

zdravím vás na začátku dubna.

neděle, 05 duben 2020 22:05

Kateřina Pokorná-francouzština

Milí francouzštináři,

zdravím vás na začátku dubna.

neděle, 05 duben 2020 21:39

Kateřina Pokorná-francouzský jazyk

Milí francouzštináři,

zdá se, že naše "prázdniny" budou ještě chvíli pokračovat.

Moji milí francouzštináři, na Bakalářích vám pravidelně píši úkoly - věřím, že jste je už všichni objevili a plníte je. A kdybyste se snad chtěli věnovat francouzštině ještě více (nebo jinak), pouštějte si francouzské písničky, filmy, čtěte si o Francii...nebo si zadejte do vyhledávače jazyky-online.info a bavte se.

A buďte zdraví a v pohodě.

Kateřina Pokorná

 

čtvrtek, 11 leden 2018 08:16

Zájezd do Francie

Ve dnech 20. - 25. dubna 2018 pořádáme ve spolupráci s CK Slunečnice zájezd do jižní Francie.

středa, 12 únor 2014 13:46

Francouzský jazyk - 2. stupeň

Učebnice

Žáci ve 4. třídě používají učebnici a pracovní sešit Alex et Zoé 1 (C.L.E.), v 5.třídě Alex et Zoé 2.

Od 6. třídy přechází výuka na učebnici Amis et Compagnie 1.-3.díl (C.L.E.).

Hodinové dotace

6. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
7. ročník 3 hodiny (3)
8. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
9. ročník 4 hodiny (3 + 1*)
hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.

Vzdělávání v předmětu francouzský jazyk

Francouzský jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.

Žáci jsou v rámci tříd děleni do dvou skupin. Výuka probíhá v jazykové učebně.

Práce v hodině je průběžně doplňována dalšími výukovými materiály, audio a video nahrávkami, četbou z francouzského tisku a beletrie apod.

Výuka směřuje k dosažení úrovně A2-B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výuka je vedena tak, aby si žáci osvojili základní znalosti a dovednosti umožňující jim francouzský jazyk aktivně používat, aby se seznámili s jazykovým prostředím a získali zájem ve studiu jazyka i nadále pokračovat. Výuka zároveň vede žáky k pochopení a toleranci odlišných kulturních hodnot těchto zemí.

Žáci se učí chápat význam studia cizích jazyků a poznávání cizojazyčných prostředí.

Ve výuce jsou využívány mezipředmětové vztahy s českým i cizími jazyky, dějepisem, zeměpisem, hudební a výtvarnou výchovou.

Každoročně mají žáci možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v jazyce. Vítězové postupují do krajského kola této soutěže.

Žáci 9.tříd zakončují povinně ročník jazykovým certifikátem a vypracováním a prezentací projektu "Procházky Prahou".

Jednou za dva roky pořádáme poznávací zájezd do Francie.

 KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKA PRO CIZÍ JAZYKY 2. STUPEŇ

  1) Vedení sešitů a portfolia        min 1x za pololetí            M        2 body
  2) Samostatný ústní projev       min 2x za pololetí            K         8 bodů
  3) Esej – písemný projev             min 2x za pololetí         Z – K    4 - 8 bodů (dle rozsahu a obtížnosti )
  4) Projekt                                          min 1x za pololetí            K         8 bodů
  5) Ústní projev                                 průběžně                      M – U   2 - 4 body (dle rozsahu a obtížnosti )
  6) Poslech                        slovní hodnocení  8.+9.ročník      M         2 body
  7) Volný překlad                         min 1x za pololetí            Z – K    4 - 8 bodů  2.CJ – 8. a 9. ročník
  8) Gramatická cvičení                     průběžně                          Z          4 body
                                                                                                             M          2 body
  9) Malé testy                                      průběžně                        M          2 body
10) Velké testy                                      dle učiva                         K           8 bodů
11) Práce v hodině                            průběžně                         M           2 body
12) Domácí úkoly                              průběžná kontrola
13) Čtení                                               průběžně                         M           2 body

                                                                                    

 

 

 

sobota, 25 leden 2014 13:37

Mgr. Kateřina Pokorná

učitelka francouzštiny

Vzdělání
FF UK Praha, katedra překladatelství a tlumočnictví (FJ, RJ)
FF UK Praha, pedagogicko-psychologické minimum pro učitele

Další vzdělávání
Formation continue régionale (CCLE)
Diplôme de Français Langue Etrangère (Univerzita v Montpellier)

Aktivity ve škole
Výuka francouzštiny, organizace konverzační soutěže a poznávacích zájezdů do Francie.

Zájmy
Volný čas nejraději věnuji svým dětem, zahradě, knížkám a cestování.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Cizí jazyky a matematika.

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Alice Šarešová
E-mail: saresova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky