Hana Červenáková

Hana Červenáková

pátek, 06 září 2019 13:52

Pro 4. A

Motto: "Největší chyba, kterou můžete v životě udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte."

                                                                                                            E. Hubbard

Přeju vám, děti, hodně úspěchů, pohody a radosti, ať se vám daří i ve škole a hlavně život beze strachu.

                                                                                                           Hanka Červenáková

 

čtvrtek, 20 září 2018 10:10

A už jsme tu zase

Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.

Antoine de Saint-Exupéry

středa, 25 říjen 2017 13:40

Co nás čeká v 5. třídě

Ahoj děti,

tak jsem se vás ptala, co si představujete, že vás čeká v 5. třídě? Většinou říkáte, že učení bude hodně a nebude to jednoduché. Že některé z vás čekají přijímací zkoušky na gymnázium a že se pro vás po tomto školním roce mnohé změní. Zároveň byste chtěly mít ve třídě klid a pohodu. 

Přála bych si, abychom vše společně dobře zvládli, i když toho bude opravdu dost. A abychom byli v co možná největší pohodě. O to se ale musíme všichni snažit.  

pátek, 24 leden 2014 22:53

Mgr. Hana Červenáková

učitelka 1. stupně

Vzdělání
PedF UK, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace TV
PedF UK, speciální pedagogika

Další vzdělávání
Psychoterapeutický výcvik rodinné terapie MOVISA
Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených - kurz (akreditováno MŠMT ČR)
Specifické poruchy učení a chování II
Zvládání náročných životních situací - seminář
Test Hvězd a vln, kresba rodiny a začarované rodiny - seminář
Optické pomůcky, technické možnosti a omezení, využití ve výuce a žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace i ve speciálních školách - seminář (akreditace MŠMT ČR) 
Vznik a vývoj poruch zrakových funkcí a jejich dopad na psychomotorický vývoj dítěte - kurz
Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - kurz (akreditováno MŠMT ČR)

Aktivity ve škole
Akce s dětmi – výlety, školy v přírodě.

Zájmy
Četba, příroda, cestování, lyžování.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
TV, VV, zeměpis, dějepis.

Kontaktní informace

Třídní učitel
PaedDr. Hana Sivanincová
E-mail: sivanincova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu