V listopadu jsme dva dny věnovali Karlovi IV.  Do všech předmětů jsem podle inteligencí Gardnera rozdělila úkoly. Myslím si, že děti si tyto dny užily a hlavně si z nich hodně věcí zapamatovaly.

V květnu si ještě jednou vše připomeneme, protože tento panovník bude slavit 700 let od svého narození.

Každý měsíc máme týden center. V listopadu jsme měli téma neživá příroda – horniny a nerosty.

V ateliéru žáci malovali horniny, v jazykovědě psali personifikaci (vžili se do role nerostů), v objevech dělali různé pokusy, ve čtení si četli z knihy Geologická abeceda, v matematice společně tvořili pomocí nerostů projekt na římská čísla.

22.12. se všichni těšili na  besídku i na to, že mají před sebou 14 dní prázdnin. Vyráběli jsme 3D přání, hráli různé hry, ochutnávali jsme cukroví a hlavně rozbalovali dárky od svých spolužáků.

Konečně na chvíli napadl sníh a my jsme toho v hodině TV využili.

V rámci pracovních činností děti pracovaly se dřevem. Podívejte se, jak jim to šlo.

 

V listopadu na děti čekaly centra s tématem Přemyslovci. V ateliéru si malovaly svou pečeť, v jazykovědě psaly královskou vůli, v matematice počítaly přemyslovský list, v objevech vyhledávaly důležité informace o Přemyslovcích v různých kníhách, encyklopedíích, na  internetu a ve čtění skupinově četly úryvek z knihy Prohnaní Přemyslovci, a poté si pro třídu připravovaly pěvecké vystoupení, které vždy bylo příjmeným zakončením dne.

 

Na konci listopadu si každý žák vyrobil adventní věnec, který může zpříjemnit vánoční atmosféru domova.

26.10. a 27.10. 2015 na naší škole probíhaly školní projekty. Čtvrté třídy měly za téma Prahu v různých podobách. Naše třída se vydala za strašidly na Staré Město. První den jsme byli s paní průvodkyní (která byla velmi šikovná) v centru Prahy. Prohlédli jsme si Ungelt, domovní znamení, Orloj, Karolinum, Stavovské divadlo... U každé pamětihodnosti nám říkala nějakou legendu, ve které se vyskytla strašidla. Děti i soutěžily. Během prohlídky získávaly měděné penízky. Děkuji tímto paní průvodkyni Evě Bartůškové, která nás celým dnem provázela a paní Kárníkové za doprovod.

V úterý žáci vše zpracovávali. Podívejte se na jejich podařená dílna. Mám z nich opravdu radost. Děti jsou velmi tvořivé a plní správně instrukce, které jim byly zadány.

Listí ze stromů se zbarvilo a již nastal pravý podzim. Této situace jsme využili v hodině výtvarné výchovy, kdy děti pomocí svých rukou a listů dělaly podzimního papouška. Podívejte se  s jakým zaujetím a kooperací pracovaly.

V polovině září měli  žáci svou první dopravní výchovu. Jeli jsme do dopravní učebny, kde jim příslušnice dopravní policie vyprávěla o bezpečnosti silničního provozu. Na konci hodiny každý skládal pomocí interaktivní tabule test, co si vše zapamatoval.

Jelikož bylo krásné počasí, tak jsme rovnou jeli do parku na Kavčí hory. Zrovna jsme ve vlastivědě probírali pravěk, a tak si  skupinky dětí připravovaly scénku na téma: Jak žili lidé v pravěku. Protože jsme byli venku,  mohla být  pravěká vystoupení doprovázena i  výkřiky.

Strana 4 z 6

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Eva Turoková
E-mail: turokova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky