Podívejte se, jak probíhá přestávka, když máme centra. Děti chtějí  pracovat, nemají potřebu jít na záchod, svačit, hrát na mobilech.....

Máme za sebou první centra na téma Slované. Děti byly velmi šikovné, snaživé a překvapily svými nápady. V ateliéru zkoušely psát hlaholici, v objevech budovaly oppida (slovanská stavení). Toto centrum mělo asi největší úspěch. Všechna oppida máme vystavěná a čekají na to, až si je na třídních schůzkách prohlédnete. V matematice počítaly a rýsovaly náčrt oppida, ve čtení četly hlasitým čtením pověst O rytířském znaku, v jazykovědě pracovaly s pracovním sešitem, který jsme dostayi přímo k této probírané látce. Vše si zakládaly do svých portfólií, kam si zároveň psaly sebehodnocení. Na  konci dne jsme měli hodnotící kruh, kde děti odprezentovaly své práce. Vždy si od spolužáků vyslechly 3 ocenění a 2 doporučení. Děti tento týden hodnotí jako velmi zdařilý hlavně proto, že se prý  neučily. Přitom si sami upevňovaly látku, kterou jsem jen lehce nastínila ve vlastivědě. Oceňovaly hlavně spolupráci ve skupině. Myslím si, že se vzájemně objevují a zjišťují, že každý je nadaný na něco jiného a hlavně, že si věří a pomáhají si.

Vážení rodiče, milé děti,
vítám Vás na stránkách třídy 4.B. Přeji všem úspěšný vstup do nového školního roku. Věřím, že jsme se už všichni zabydleli v nové třídě a že se nám spolu příjemně pracuje. Ve 4.třídě nás čeká spousta práce na projektech a v centrech aktivit, na které se moc těším.
Určitě vše zvládneme s radostí a bez velkých obtíží!
Těším se na Vás
Kristýna Dvorníková

Seznamuje se s novým předmětem Vlastivěda. Momentálně probíráme pravěk. Snažím se o integraci učiva do různých předmětů. Ve vlastivědě děti získají základní vědomosti, ve čtení si  učivo připomenou a zafixují,  ve výtvarné výchově malují nástěnné malby  z jeskyně, v českém jazyce budeme dramatizovat , jak se vzájemně pravěci lidé dorozumívali, v matematice si vymyslíme slovní úlohy na váhu mamuta, snězené kosti.... Důvtipu od dětí se meze nekladou. V geometrii se budeme snažit narýsovat opiidum - opevněné sídlo.

Snažíme se, aby nám ve třídě bylo příjemně. Tvoříme si práce, pravidla, tak abychom sem chodili rády. Ve třídě máme koberec, na kterém se každé ráno v ranním kruhu potkáváme a informátor(žák naší třídy) nás pozdraví a sděluje novinky dne. Na koberci též zpíváme, o přestávce hrajeme hry (tedy hlavně kluci fotbalisti) a též někdy zakončujeme den. Sedíme v pěti centrech - Ateliér, Jazykověda, Objevy, Matematika, Čtení. Každý týden budeme sedět v jiné skupince, abychom se vzájemně poznali a respektovali.

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce, který opět začínáte s novou paní učitelkou. Doufám, že pro Vás všechny bude  plný radosti, spokojenosti a nových zážitků. V naší třídě k výuce budu využívat  program Začít spolu, který je mi velmi blízký a věřím, že i vy v něm najdete velkou podstatu vzdělání. První skupinovou aktivitu jsme mělli Berušku, kdy žáci své spolužáky seznamovali se  zážitky, které prožili o prázdninách. Zároveň se tím učíme prezenčním dovednostem. Podívejte, jak nám to šlo.

Strana 6 z 6

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Eva Turoková
E-mail: turokova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky