neděle, 22 březen 2020 10:12

Zeměpis

Napsal(a)

informace o výuce - Teams - zeměpis - soubory

Austrálie  20. - 24.4.

Učebnice str. 84 – 85 přečíst a opsat shrnutí str. 85 do sešitu 

Nakreslit do sešitu mapku str. 84 nahoře 

PS str. 25 – Obyvatelstvo a hospodářství 

Video – Videogeografie Jindřich Polák - videa pro 6.ročník - Austrálie - Osídlení a obyvatelstvo 

 

Austrálie - 15. a 17.4.

PS - str.50. - 51.

Videogeografie Jindřich Polák ( 6.třídy)

Austrálie - Pobřeží a základní informace

                Pouště a polopouště

 

 Tichý oceán - 8.4.

učebnice str. 74 - vypsat

 

Jižní a Indický oceán - 3.4.

přečtěte si a vypište str. 72 - 73 z učebnice (nové vydání), ve starém vydání učebnice ještě Jižní oceán není, tak pouze Indický oceán - str.73

 v týdnu 23. - 27.3. si připravte referát o Antarktidě ( ne prezentaci), velikost A4

použijte učebnici - str.70 - 71,72  PS ( str.55 - 56), internet.

Obsah: mapka, podnebí, ledovce, rostlinstvo, živočichové, výzkumné stanice ( i ČR),.... obrázky

Referát mi pak pošlete na mail.

Uložte si ho, pokud můžete vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud si ho nemůžete vytisknout, vytiskneme ho potom ve škole.

 

Oceány, Austrálie a Oceánie - toto jsou témata, která budeme probírat během března a dubna (učebnice 66 - 85, březen, duben), Atlantik (40-41)

pokud se vám neshodují stránky v učebnici, najděte si to téma ve své - je několik vydání a je možné, že máte jiné než já

PS - stránky k danému tématu SI PROSÍM NAJDĚTE

 

Kontaktní informace

Třídní učitel
RNDr. Jana Borůvková
E-mail: boruvkova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu