• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

 • Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
  • My neříkáme: „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“
  • Chráníme děti před závislostí na televizi, počítačích a mobilních telefonech.
  • Učíme děti lásce ke knihám a mateřskému jazyku.

Aktuální články

Milé děti, k podzimu patří nejen krásně zbarvené listy,

Dobrý den děti, připravili jsme pro Vás nabídku

Vážení rodiče,

zítra 1. září se od 8:00 vydávají před školou Vámi objednané čipy. Vy, kteří jste z jakéhokoli důvodu nevyplnili žádost na vystavení čipu, budete mít ještě možnost tuto žádost odevzdat ráno před školou, kterékoli paní vychovatelce. Následně budou čipy zaregistrovány a budou vydávány ještě ten den od 12:00 do 13:00 hodin. Čipy budou vydány zákonnému zástupci v budově školy proti podpisu předávacího protokolu. Bližší informace na vrátnici. Vstup do budovy pouze s rouškou.

Vedoucí vychovatelka Kateřina Kyloušková

Vážení rodiče,

v letošním roce, dochází k organizačním změnám

Milé děti, loučíme se s Vámi. Těšíme se,

Dobrý den děti, ještě chvíli a začnou

Vážení rodiče, poslední den školního roku, v úterý 30. 6. 2020 končí provoz školní družiny ve 14:00 hodin.

Dobrý den děti, kdo se s námi baví,

Dobrý den děti, dnes jsme pro Vás připravily

Strana 1 z 6