• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

 • Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
  • My neříkáme: „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“
  • Chráníme děti před závislostí na televizi, počítačích a mobilních telefonech.
  • Učíme děti lásce ke knihám a mateřskému jazyku.

Aktuální články

Vážení rodiče,

možnost přečipovat stávající čipy pouze sourozenců bude od 4.9. do 7.9.2023.

Čipy odevzdávejte v nadepsané obálce jménem na vrátnici a od 12.00 hodin opět vyzvedněte na vrátnici.

Vychovatelky ŠD

Vážení rodiče, 

pondělí 4.9. je provoz školní družiny od 9:30 - 16:30. 

V tento den a následující dva dny 5.-6.9. lze děti vyzvedávat po skončení vyučování průběžně do 17:30.

Přejeme hezký, pohodový školní rok.

Vychovatelé školní družiny

 

Vážení rodiče,

po dohodě s firmou NeurIT s.r.o - BELLhop bude, od školního roku 2023/24, možnost přečipovat stávající čipy pouze sourozenců.

V případě nefunkčnosti přečipovaného čipu bude nutné zakoupit nový z důvodu dvouleté záruky.

Děkujeme za pochopení

Vychovatelky školní družiny 

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali, že letní družiny na obou školách fungují v plném rozsahu. 

 

Vážení rodiče, 

v detailu článku naleznete poděkování od klientů Domova Iris z Ostravy, kteří obdrželi v rámci projektu Psaní od srdce psaní od dětí z naší školní družiny.

Klienti, kteří psaní či obrázky obdrželi již většinou nejsou sami schopni odpovědět, ale sociální pracovnice na základě jejich odezvy napsala hromadné poděkování.

Tímto děkujeme i všem dětem, které se zapojily do tohoto krásného projektu.

Vychovatelky školní družiny 

 

Vážení rodiče,

v den vysvědčení 30. 6. 2023 končí provoz školní družiny v 15:30 hod, vyzvedávání bude možné průběžně od 9:30 hodin. Oběd pro školní družinu se vydává v 10 hodin. V případě samostatného odchodu, prosíme o vyplnění omluvenky ze školní družiny. 

Děkujeme za spolupráci 

Vychovatelky školní družiny 

Vážení rodiče, milé děti, 

celková vybraná částka pro pražskou zoologickou zahradu za školní družinu je 11.790,-Kč.   

Za všechna oddělení byla vybraná  Panda červená.  

Vážení rodiče a děti, 

také v letošním roce jsme chtěli navázat na charitativní akci Zoo adopce. Akce bude probíhat během měsíce dubna. Výše sponzorské částky je na Vaší dobrovolnosti.

Vážení rodiče, v přílohách najdete přihlášky a informace o provozu letní družiny po dobu letních prázdnin 2023 na Praze 4.

Vážení rodiče, 

letní družinu v roce 2023 bude zajišťovat ZŠ Jižní IV. a ZŠ U Krčského lesa. Přihlášky a informace budou během dubna na uvedených základních školách. 

Vychovatelky ŠD 

Strana 1 z 2