• K čemu směrujeme
  K čemu směrujeme
  • vzájemný respekt a komunikace
  • rozvoj estetického cítění a vkusu
  • podpora kamarádství
  • posílení sebevědomí

 • Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  Hrajeme si, tvoříme, odpočíváme
  • volný pobyt dětí v areálu školy
  • vyrábíme a malujeme
  • hrajeme hry a soutěžíme
  • rozvíjíme čtenářství

 • Nejsme na světě sami
  Nejsme na světě sami
  • pomáháme nemocným dětem a handicapovaným lidem
  • pomáháme zvířátkům
  • projekt Jarmark

 • Kulturní a zážitkové akce
  Kulturní a zážitkové akce
  • divadelní představení a koncerty
  • návštěvy muzeí
  • tvořivé dílny pro děti i rodiče
  • dodržujeme zvyky a tradice

 • Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
  • My neříkáme: „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“
  • Chráníme děti před závislostí na televizi, počítačích a mobilních telefonech.
  • Učíme děti lásce ke knihám a mateřskému jazyku.
Alena Kubištová

Alena Kubištová

pátek, 24 leden 2014 11:05

Alena Kubištová

vychovatelka ŠD

Vzdělání 
SPgŠ – vychovatelství
Dvouleté inovační studium vychovatelství při NIDV zaměřené na zájmové vzdělávání dětí
Rekvalifikační studium při Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel

DVPP
Kurzy z oborů: psychologie, pedagogiky, výpočetní techniky, práva, sociologie, ekologie a environmentální výchovy, relaxačních metod, grafologie, dalších výtvarných oborů – keramika, kresba, paličkování, drátování, barvení a lept látek, pletení z přírodních materiálů, aranžování, zvykosloví, práce s kovy, papírem, polymery, přírodním materiálem.

Aktivity ve škole
Vychovatelka ŠD
Vedení kroužků - Drátování a výroba šperků
Výtvarné dílny pro rodiče a děti
Organizace dobročinného jarmarku

Zájmy
Četba, profesionální výroba šperků a drátování z železného drátu

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Matematika, český jazyk, TV, Vv, psychologie,

 

pondělí, 06 leden 2014 00:00

Školní družina - informace

Školní družina vyplňuje volný čas žáků po skončení vyučování. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností (čtení, kreslení, kvízy, smyslové a didaktické hry apod.).

Strana 3 z 3