Mgr. Zdeněk Bukvář

Napsal(a)

 

Moodle    Matematika    Informatika  

 

Učitel matematiky a informatiky na 2. stupni

 

 Vzdělání:     

Pedagogická fakulta UK v Praze obor matematika - branná výchova

 
 
Další vzdělávání

Osvědčení Z a P – SIPVZ – počítačové dovednosti
RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Typologie osobnosti u dětí
Tvořivá škola – české činnostní učení
Role učitele matematiky při tvorbě ŠVP
Zdravotník zotavovacích akcí ČČK

 Prezentace na konferencích a seminářích:

Poškole 2007 (Hrubá Skála, konference učitelů informatiky škol 2. a 3. stupně) – prezentace projektu Dynamická geometrie na 2. stupni ZŠ

Matematika v běžném životě (MŠMT – Praha 2011) – práce nevidomého žáka v matematice

 Aktivity ve škole: 

Předseda předmětové komise M-F
Projekt SIPVZ - Dynamická geometrie na 2. stupni ZŠ
Projekt SIPVZ - Interaktivní tabule
Organizování školních kol matematických soutěží (Matematická olympiáda, Pythagoriáda).
Ve funkci zdravotníka účast na lyžařských výcvicích a vodáckých kurzech pořádaných školou.
Spolu s Mgr. Janou Kubešovou garant Přípravných jazykových kurzů k britským jazykovým zkouškám (KET, PET, FCE, CAE, CPE)

 Zájmy:

Baví mě učit (zato mě nebaví zkoušet a opravovat písemky). Kromě toho už od roku 1985 jezdím na letní dětské tábory, kde jsem vystřídal už většinu funkcí (oddílový vedoucí, hlavní vedoucí, hospodář, zdravotník, kuchař, zaháněč trudnomyslnosti a špatného počasí s kytarou v ruce). Rád chodím po kopcích s batohem i bez, v posledních letech jsem si zamiloval splouvání českých řek na kánoi.

 Co Vás ve škole nejvíc bavilo?

Ve škole mě nejvíc bavil dějepis, přírodopis a český jazyk.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 76
listopad 2022