Pověřenec GDPR

Napsal(a)

Kontaktní údaje pověřence GDPR pro naši školu:

Hana Maňáková
referent odboru školství, prevence a rodinné politiky
Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4
tel.: + 420 261 192 487

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019