Dan Martin Gerych

Dan Martin Gerych

Do školní družiny přijmeme vychovatele/ku na plný úvazek, nástup od 26. 8. 2024. O podrobnější informace si můžete napsat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

středa, 01 květen 2024 13:22

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,

v detailu tohoto článku najdete konečné výsledky zápisu do 1. tříd.

pondělí, 25 březen 2024 13:23

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/25 proběhne ve středu 10. 4. a ve čtvrtek 11. 4. 2024.

Další informace v detailu článku.

pondělí, 25 březen 2024 08:46

Informace k provozu letní družiny 2024

1. Kontakty a organizace LŠD

Název školy: První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
Adresa: První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 – Krč
Telefon: 261 225 848 (po ohlášení automatu volte číslo linky 44)
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.horackova.cz
Číslo účtu pro poplatek za LŠD: 7169 4329/0800
Číslo účtu pro úhradu stravování: 5533 8041/0100

Letní školní družina v PJZŠ Horáčkova bude organizována pro děti z přípravných tříd a 1.–5. tříd ze základních škol zřizovaných MČ Praha 4 v termínu od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2024. Podmínkou uskutečnění provozu LŠD je, že na konkrétní týdenní termín bude přihlášeno minimálně 20 dětí. V případě překročení kapacity LŠD bude situace řešena se zřizovatelem.

2. Provoz LŠD v hlavní budově PJZŠ

Provoz LŠD bude probíhat od 7.00 do 16.00 hodin s možností vyzvednutí žáka ve stanoveném čase po obědě. Příchod žáků do LŠD je možný hlavním vchodem v době od 7.00 do 8.00 hodin, předávání dětí probíhá osobně.
Mimořádný odchod dítěte z LŠD nebo jeho vydání jiné, než oprávněné osobě, bude povolen pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce – viz Přihláška do LŠD nebo Omluvenka z LŠD. Telefonická, SMS nebo e-mailová žádost není možná. Vyzvedávání dětí z LŠD bude možné průběžně během doby provozu LŠD. V případě, že dítě bude odcházet z LŠD bez doprovodu, Musí být tato skutečnost uvedena na docházkovém listu. V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 16.00 hodin, bude telefonicky vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte. V případě, že se zákonného zástupce nepodaří kontaktovat, škola kontaktuje Policii ČR.

Docházka u zapsaného dítěte je povinná. Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce omluví nejpozději v daný den do 8.30 na telefonním čísle LŠD, které bude vyvěšeno na hlavním vchodu a zveřejněno na stránkách školy od 1. 6. 2024. Dopolední i odpolední program bude probíhat s ohledem na počasí a využitím venkovních prostor školy. Při závažném či opakovaném porušení kázně nebo při opakovaném nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby LŠD bude dítě z LŠD vyloučeno bez nároku na vrácení školného. Stravování dětí bude zajišťovat školní jídelna poskytnutím oběda. Ve školní jídelně platí řád ŠJ. Zajištění svačin a pitného režimu mimo dobu oběda je na zákonném zástupci dítěte.

3. Přihlášky do LŠD

Přihlášky budou přijímány osobně na recepci školy v době od 7.30 do 16.30 nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 31. 5. 2024. Při nesprávném nebo neúplném vyplnění přihlášky a současném neuhrazení platby za LŠD a ŠJ nebude přihláška akceptována. Úhradou plateb za LŠD a ŠJ zákonný zástupce závazně potvrzuje účast dítěte v letní školní družině.

4. Náklady zákonných zástupců na pobyt dítěte v LŠD:

A) Školné: 200 Kč

Jedná se o jednorázový poplatek, jeho výši neovlivňuje počet dnů pobytu dítěte v LŠD. Je vratný pouze při zameškání 100 % přihlášené doby pobytu a doložením lékařského potvrzení o nemoci dítěte nejpozději v plánovaný den nástupu dítěte do LŠD. Vyúčtování proběhne nejpozději do 31. 8. 2024. 
Školné zaplaťte na číslo účtu uvedené v hlavičce těchto informací s variabilním symbolem 1234, do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, bez této informace nebude platba akceptována!

B) Stravné:

Úhrada ve výši násobku počtu přihlášených dnů pobytu uvedených na Přihlášce do LŠD a výše stravného na den (92 Kč/den – dítě 7 až 10 let, 94 Kč/den – dítě 11 až 14 let věku) – výsledek výpočtu stravného zapíše zákonný zástupce dítěte do přihlášky do LŠD.

Stravné zaplaťte na číslo účtu uvedené v hlavičce těchto informací s variabilním symbolem 12345555, do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, bez této informace nebude platba akceptována!

Celková částka nákladů je splatná v den podání přihlášky nejpozději do 31. 5. 2024.

5. PJZŠ Horáčkova potvrdí provoz LŠD či jeho zrušení zákonným zástupcům přihlášených žáků a kmenovým školám do 19. 6. 2024 na jejich e-mailovou adresu a informaci zveřejní na stránkách školy www.horackova.cz.

6. V případě zrušení provozu LŠD vrátí ZŠ uhrazené částky na v přihlášce uvedený účet do 30. 6. 2024.

7. Odhlášky obědů jsou přijímány nejpozději den předem do 12.30 hodin na telefonním čísle školní jídelny (záznamník) 261 211 560. Při náhlé nepřítomnosti dítěte si lze oběd odebrat první den do vlastních nádob v čase od 11.00 do 11.30 hodin. V případě odhlášení stravy bude přeplatek stravného zaslán na v přihlášce uvedený účet do 15. 9. 2024.

8. Komunikace LŠD se zákonnými zástupci ve věcech organizace provozu bude probíhat prostřednictvím obecných informací na vývěsce LŠD u vchodu, v mimořádných případech pomocí e-mailu či telefonicky. Pro informace od zákonných zástupců je k dispozici telefonní číslo 261 225 848, linka 44, případně telefonní číslo LŠD, které bude vyvěšeno na hlavním vchodu a zveřejněno na stránkách školy od 1. 6. 2024.

9. Děti jsou povinny dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy při pobytu v LŠD, udržovat pořádek, neničit vybavení školy, chovat se ukázněně a dodržovat vnitřní řád LŠD, Řád školní družiny (který je součástí Školního řádu První jazykové základní školy v Praze 4) a pravidla, se kterými budou seznámeny.
Vybavení dětí pro pobyt v LŠD: přezůvky, pokrývka hlavy, láhev s pitím, svačina, penál, krém na opalování, převlečení na pobyt venku, případně plavky.

10. Při nástupu do LŠD zákonný zástupce dítěte předá následující doklady - ke stažení zde na stránkách školy:

- prohlášení o bezinfekčnosti,
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- docházkový list

11. Tyto informace o provozu LŠD platí pro provoz LŠD v PJZŠ Horáčkova ve školní roce 2023/2024.

V období od 29. 7.–23. 8. 2024 probíhá letní družina v ZŠ Na Chodovci, informace najdete také na našich stránkách v dokumentech ke stažení.

V Praze dne 27. 2. 2024

čtvrtek, 22 únor 2024 09:27

Akce Život dětem

Vážení rodiče, milí žáci,

v detailu článku a v příloze pod článkem předáváme podrobnosti o akci, kterou pořádá organizace Život dětem.

neděle, 28 leden 2024 17:48

Úspěch v MAT olympiádě

Ve středu 24. 1. 2024 soutěžila pětice páťáků z naší školy v obvodním kole Matematické olympiády.

středa, 10 leden 2024 14:58

Přijímací zkoušky na SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

po rozkliknutí detailu článku najdete odkaz na podrobné pokyny a návody na vyplnění a podávání přihlášek na střední školy ve školním roce 2023/2024.

čtvrtek, 02 listopad 2023 17:23

Abigail Kathryn Musgrave

English Conversation Teacher

Education
Classical Studies BA (Hons) Durham University, Durham, England

Further education
Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
International House Certificate in Advanced Methodology (IH CAM)
International House Certificate in Teaching Young Learners and Teens (IH CYLT)

Activities at school
Since 2022, I have been teaching English Conversation to students in the fifth class and higher.

Interests
In my free time I like to read a wide range of literature, with a particular interest in Classics. I enjoy attending plays and travelling when I can to visit classical sites in Italy, Greece and beyond. I have a deep interest in cooking and enjoy find and experimenting with new recipes whenever I can.

What did I enjoy the most at school?
My favourite subjects were History, Classical Civilisations, Maths, Philosophy & Ethics, and Languages. I was particularly passionate about Italian, and my teacher in the subject is an inspiration for me to this day in the creative ways you can teach a language.

čtvrtek, 02 listopad 2023 17:10

Ing. Bc. Lukáš Malý

učitel matematiky a fyziky na 2. stupni

Vzdělání
ČVUT – fakultách strojní

Další vzdělávání
Masarykův ústav vyšších studií – obor Specializace v pedagogice

Aktivity ve škole
Učitel fyziky a matematiky

Zájmy
Sport, četba

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Nejprve to byly přestávky, prázdniny. Postupem času to byl zájem o získávání informací a znalostí.

pátek, 06 říjen 2023 08:18

Sbírka hraček DPN Louny

Vážení rodiče,

rádi bychom se připojili do sbírky hraček pro Dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech.

Strana 1 z 13

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024