Dan Martin Gerych

Dan Martin Gerych

středa, 15 leden 2014 10:42

Jak můžete škole pomoci

Vážení rodiče a přátelé školy,

pokud máte možnost věnovat škole některý předmětů či vybavení, kterým bychom mohli zkvalitnit výuku nebo vylepšit školní prostředí, nebo můžete přispět finančním darem, kontaktujte prosím vedení školy. Nábytek uvítáme i použitý.

Děkujeme.

úterý, 07 leden 2014 00:00

Učitelský sbor

jméno TU vyučovací předměty e-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.
linka
kabinet - číslo dveří, patro, umístění
(případně učebna)
BRŮHOVÁ Miroslava 5.C I. stupeň, VVz, Ker
Výchovná poradkyně
bruhova 46
33
220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
112, přízemí, hovorna u modrého schodiště
BLAŽKOVÁ Libuše   ŠD
60
104, kabinet
105, přízemí, ŠD7/A2 na hlavní chodbě
BOHUS Denisa   Aj, AS 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
BORŮVKOVÁ Jana 6.A M, Př 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
BOSŇÁKOVÁ Hana   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
BREWIN Jonathan Mark   Aj, Ak 52 110, přízemí, u modrého schodiště
BUCHAROVÁ Klára 2.B I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
BUKVÁŘ Zdeněk 8.B M, Info 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
BURSÍKOVÁ Dana   Aj 52 110, přízemí, u modrého schodiště
BUTTOVÁ Jindřiška   Biblické příběhy    
ČAPKOVÁ Ivana   ZŘ / Ch, Fy, Pč 21 123, přízemí, kancelář ZŘ
311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
ČERVENÁKOVÁ Hana   I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
DOLEŽELOVÁ Ivana 1.C I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
DVORNÍKOVÁ Kristýna 3.B I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
DVOŘÁKOVÁ Eliška 4.B I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
FOLTÝNOVÁ Zuzana   Aj 28 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
GÓMEZ Maribel Vargas   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
GERYCH Dan Martin   Info, Admin
Rolnička
28
41
209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
221, 222, 1. patro, Infocentrum
HÁJKOVÁ Michaela   ŠD
48
104, kabinet
120, přízemí, ŠD3 u jídelny
HAVELKOVÁ Martina 2.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
JELÍNKOVÁ Barbora 7.C Čj, Ov 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
KAPRÁLKOVÁ Veronika 1.B I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
KAWANOVÁ Lenka 5.B I. stupeň 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
KOŽELSKÝ Jan   M, Fy 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
KŘTĚN Karel   Info 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
KUBÁTOVÁ Hana   ŠD
24
104, kabinet
214, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD5 vedle tělocvičny
KUBEŠOVÁ Jana   Aj
Aj kurzy
52

110, přízemí, u modrého schodiště
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KURFÜRSTOVÁ Anna   ŠD
42
104, kabinet
106, přízemí, ŠD4/A3 na hlavní chodbě
KURFÜRSTOVÁ Renata   ŠD
43
104, kabinet
109, přízemí, ŠD6/N1 u modrého schodiště
KYLOUŠKOVÁ Kateřina   ŠD
44
104, kabinet
210, 211, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD2 na chodbě vlevo
LIBICHOVÁ Jana   ŘED / Nj 20 126, přízemí, ředitelna
MACHAČ Ivan   AS 53 104, kabinet
105, přízemí, ŠD9/N2 u modrého schodiště
MALÍKOVÁ Hana 4.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
MATYÁŠOVÁ Irena   ZŘ / Tv, Z 21 123, přízemí, kancelář ZŘ
MAYEROVÁ Kristýna   Aj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
MERVARTOVÁ Eva   Čj, Aj 46 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
MUSGRAVE Abigail Cathryn   Aj, Ak 50 111, přízemí, u modrého schodiště
NOVÁKOVÁ Dana 4.C I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
ONDŘEJOVÁ Eliška   ŠD
60
104, kabinet
107, přízemí, ŠD8/A4 na hlavní chodbě
PAVLÍČKOVÁ Kristýna 7.A Př, Ch, Pč 45 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
PETRŮ Dana   Aj 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
POKORNÁ Kateřina 6.B Fj 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
REJCHRTOVÁ Petra 6.C Čj, Ov 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
ROBAUŠOVÁ Karolína   ŠD 29 104, kabinet
102, přízemí, ŠD1/A1 na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
SADILOVÁ Jana 3.C I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SIVANINCOVÁ Hana 9.B Nj 28 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
SOUKUPOVÁ Kateřina   Aj 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
STOJANOVIĆOVÁ Martina 8.C Nj, D 46 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
STRÁNSKÁ Jana   Vv 50 111, přízemí, u modrého schodiště
SVOBODOVÁ Veronika 2.C I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SVOJTKOVÁ Adéla 3.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
ŠANDA Vladimír 5.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
ŠANDOVÁ Marta 1.A I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
ŠAREŠOVÁ Alice 9.A Tv, Z
metodik
prevence
34 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen
TORRES COBO María Isabel   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
TUROK Viktor 8.A Tv 34 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen
TUROKOVÁ Eva 7.B D, Ov 45 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
VÁGNEROVÁ Petra   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
VITOVSKÝ Kristián   Fy 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
VONDRÁČKOVÁ JAHODOVÁ
Pavla
  Hv 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště

 

čtvrtek, 01 září 2016 00:00

Celoroční plán 2022/2023

 

Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2022
Informativní rodičovské schůzky, Valná hromada Trianglu z. s. 15. 9. 2022
Testy profesní orientace 9. A 30. 9. 2022
Beseda pro rodiče - DIGIDĚTI 4. 10. 2022
Testy profesní orientace 9. B 7. 10. 2022
Zájezd do Anglie pro 5. a 6. třídy 15.–22. 10. 2022
Projektové dny 24. a 25. 10. 2022
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022
Testování tělesné zdatnosti 3. a 7. tříd říjen, listopad 2022
Měsíc bezpečí listopad 2022
SCIO testy 9. třídy listopad 2022
Ředitelské volno 18. 11. 2022
Čtvrtletní pedagogická rada 23. 11. 2022
Rodičovské schůzky 24. 11. 2022
Adventní slavnosti 14. 12. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022–2. 1. 2023
Terezín 12.–13. 1. 2023
Uzavření klasifikace 20. 1. 2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. A a 7. C 21.–28. 1. 2023
Pololetní pedagogická rada 25. 1. 2023
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. B a starší třídy 2.–7. 2. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Turnaj ve florbalu 3.–5. třídy 13. 2. 2023
Turnaj ve florbalu 1. a 2. třídy 14. 2. 2023
Dny otevřených dveří pro zápis 7.–8. 3. 2022
Jarní prázdniny 13.–19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Ředitelské volno pro žáky
11.–12. 4. 2023
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024
12.–13. 4. 2023
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy duben 2023
Zájezd do Holandska 16.–23. 4. 2023
Třičtvrtěletní pedagogická rada 19. 4. 2023
Rodičovské schůzky
20. 4. 2023
Čarodějnice 27. 4. 2023
Zájezd do Anglie 8. a 9. třídy
30. 4. – 6. 5. 2023
Fotografování tříd 9. 5. (11. 5.) 2023
Zkoušky KET, PET, FCE, CAE nanečisto 10. 5. 2023
Školní ples nebo zahradní slavnost 19. 5. 2023
Jazykové certifikáty AJ / Videopohlednice (během vyučovacích hodin) květen– červen 2023
Jazykové certifikáty FJ, NJ, ŠJ / Procházky Prahou / Prezentace 5.–7. 6. 2023
Uzavření klasifikace 19. 6. 2023
Závěrečná pedagogická rada 21. 6. 2023
Předání absolventských listů, setkání s rodiči 21. 6. 2023
Slavnostní předání certifikátů Movers 23. 6. 2023
Vysvědčení 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7.–1. 9. 2023
Zahájení školního roku 2023/2024 4. 9. 2023

 Školy v přírodě – konec května a začátek června 2023

pondělí, 06 leden 2014 00:00

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Jana Libichová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 261 225 862

Zástupkyně ředitelky

RNDr. Bc. Ivana Čapková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Irena Matyášová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 261 211 568

pondělí, 06 leden 2014 00:00

O. s. Triangl - základní informace

Něco z historie

Triangl znamená – škola – žáci – rodiče.

pátek, 20 prosinec 2013 00:00

Stanovy o. s. Triangl

Původní stanovy o. s. Triangl - v současnosti již neplatné.

středa, 20 srpen 2014 00:00

Školská rada - základní informace

Školská rada První jazykové základní školy je šestičlenná. Členové jsou voleni vždy na tříleté funkční období.

pondělí, 22 srpen 2016 00:00

Den otevřených dveří 2022/23

Dny otevřených dveří proběhnou ve středu 7. 3. a ve čtvrtek 8. 3. 2023.

 

Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu měsíce února.

 
 

 

 
pátek, 08 listopad 2013 00:00

Základní údaje o škole

Název školy:
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100

Adresa:
První jazyková základní škola v Praze 4
Horáčkova 1100
140 00 Praha 4 – Krč

Telefon: 261 225 848 (po ohlášení automatu volte číslo linky)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WWW: www.horackova.cz

IČ: 6043 6221

Datová schránka: 94pann5

RED IZO: 6000 37151

Resortní identifikátor školy (IZO): 102101302

Hospodářka školy:
Helena Dirová
telefon: 261 225 848 linka 23
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomka školy:
Ing. Petra Koželuhová
telefon: 261 225 848 linka 22
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu pro všechny platby, kromě Trianglu a školní jídelny:
7169 4329/0800

Triangl Horáčkova z. s.:
číslo účtu: 8042 8399/0800
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zde si můžete stáhnout kontaktní informace na školu.

Kontaktní informace na školní jídelnu najdete zde.

středa, 11 září 2013 13:24

Charakteristika školy

PJZŠ v Praze 4 je kvalitně fungující moderní školou, která má dobrou pověst mezi veřejností nejen na Praze 4, ale i v jiných částech Prahy. Svědčí o tom stálý zájem dětí i rodičů – k zápisu do 1.tříd se již několik let hlásí kolem 200 dětí.

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Jazyky, cesta k porozumění“. Školní vzdělávací program preferuje výuku cizích jazyků, přípravu žáků ke studiu na střední škole a práci s nadanými žáky. Současná vysoká úroveň jazykové výuky je zajišťována kvalitními plně kvalifikovanými učiteli, využitím disponibilních hodin ve školním vzdělávacím programu pro posílení výuky jazyků a nadstandardním učebním plánem, který je se souhlasem rodičů financován z jejich prostředků. Zvláštním fenoménem je systém kurzů pro přípravu na složení mezinárodních zkoušek v anglickém jazyce Starters, Movers, KET, PET, FCE a CAE.

Stávající systém jazykové výuky

  • 2 hodiny anglického jazyka od 1. třídy
  • 4 hodiny anglického jazyka od 3. třídy
  • 1 hodina konverzace s rodilým mluvčím od 5. třídy
  • Výběr druhého cizího jazyka – německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk
  • Výuka druhého cizího jazyka od 4. třídy, v 9. ročníku 4 hodiny týdně
  • Od 2. ročníku přípravné kurzy na složení mezinárodních zkoušek Starters, Movers, KET, PET, FCE, CAE
  • třídy se na všechny hodiny jazyků dělí na jazykové skupiny

Mezinárodní spolupráce

Zapojení školy do mezinárodních projektů, spolupráce se školami v zahraničí, pořádání zahraničních vzdělávacích i poznávacích zájezdů a obdobné aktivity se stávají stále důležitější součástí práce školy, zejména vzhledem k jejímu zaměření na výuku cizích jazyků. Děti tak lépe poznávají život v jiných zemích, jejich kulturu a historii, a tím se učí toleranci k jiným kulturám. To účinně pomáhá v boji proti takovým negativním jevům, jako je nacionalismus a rasismus. Kromě toho mají žáci možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti v praxi, a to je nesporně silnou motivací pro další studium.

Škola se pravidelně účastní mezinárodních projektů financovaných EU, v uplynulém období to byl program Comenius, nyní program Erasmus +. Spolupracujeme s partnerskou školou v německém Bielefeldu, zejména na divadelních projektech. Pravidelně pořádáme pro starší i mladší žáky zájezdy do Anglie, Francie, Německa i Španělska.

Výchovně vzdělávací oblast

Ve škole se dlouhodobě uplatňují prvky moderní pedagogiky orientované na žáka. Učitelé využívají metod programů „Začít spolu“ (Step by Step), „Kritické myšlení“ (Reading and Writing for Critical Thinking) a Tvořivá škola. Již několik let je do výuky systematicky zařazováno projektové vyučování, ať již v jednotlivých předmětech, či jako projekty pro celou školu.

Škola umožňuje žákům i učitelům velmi dobrý přístup k informačním technologiím, výuka ICT je součástí školního vzdělávacího programu.

Žáci se učí nejen ve škole, ale i mimo ni. Třídy vyjíždějí pravidelně na školy v přírodě, lyžařské a snowboardové kurzy, v devátém ročníku na vodácký kurz. Účastní se řady exkurzí, navštěvují divadla, koncerty, knihovnu a další kulturní a vzdělávací instituce. V 6. ročníku probíhá pravidelně kurz environmentální výchovy, v 9. ročníku žáci absolvují dvoudenní seminář o holocaustu v Terezíně.

Velmi dobré vzdělávací výsledky školy jsou patrné jednak z vynikajícího umístění žáků školy v celostátních testech Scio a Kalibro a ve vědomostních a jazykových soutěžích, jednak z toho, že 90% absolventů odchází na gymnázia, ostatní pak na jiné střední školy.

Spolupráce s rodiči

Neformální vztahy mezi rodinou a školou přinášejí obohacení učitelům, rodičům i dětem. Učení dětí nemůže probíhat odděleně od jejich osobního života doma i ve škole. Proto usilujeme o vytvoření takového prostředí, aby mezi rodiči a školou mohly vznikat otevřené partnerské vztahy. Rodiče musí být dobře informováni o dění ve škole a musí mít možnost podílet se na školním životě. Ve škole proto existuje spolek Triangl, z.s., který sdružuje převážně rodiče žáků školy. Spolek se podílí na řadě aktivit, které se týkají chodu školy, zastupuje rodiče při jednáních se zástupci obce, veřejností apod. Hlavními akcemi, které Triangl každoročně pořádá, je školní ples se slavnostním stužkováním žáků 9. ročníků a Čarodějnice.

O dění ve škole informujeme rodiče zejména prostřednictvím informačních časopisů – Bulletinu, vydávaného na počátku školního roku, a časopisu Jazyk, který vychází 3x ročně v elektronické podobě. Pro rychlý přenos informací využíváme elektronické pošty. Základní informace o provozu školy a o aktuálních akcích naleznou rodiče a všichni zájemci na webových stránkách školy.

Klima školy

Pro vytváření pozitivního klimatu školy je třeba kromě kvalitního výchovně vzdělávacího procesu a demokratických a otevřených vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči také utvářet a prohlubovat školní tradice. V žácích, rodičích i učitelích se tak vytváří pocit sounáležitosti se školou, hrdosti na příslušnost k ní a na její výsledky. Vytváření tradic školy přispívá podstatnou měrou k vytváření pozitivní školní atmosféry a tím k úspěšnému fungování školy.

Nedílnou součástí školních tradic jsou celoškolní akce, jako je školní ples, Čarodejnice, školní akademie, slavnostní předávání absolventských listů žákům 9. ročníků a další aktivity.

Škola se zapojuje do řady humanitárních aktivit. Považujeme za velmi důležité, aby naši žáci věděli, že ne všichni lidé se mají tak dobře, jako oni. Proto se škola účastní prodeje předmětů pro občanská sdružení pomáhající potřebným lidem, sami organizujeme sbírky materiálu např. pro romské děti ve vyloučených lokalitách, chráněné dílny, pro psí útulek apod. Nejvýznamnější je pro nás akce „Děti dětem - koláče“. Děti si samy organizují upečení a prodej koláčů, výtěžek je určen na adopci dětí v Indii a další humanitární účely podle rozhodnutí školního parlamentu.

Volnočasové aktivity žáků

Nedílnou součástí práce školy je široká nabídka volnočasových aktivit. Škola má prostorové i personální možnosti pro širokou nabídku kroužků. Činnost zájmových kroužků dává dobrou příležitost k navazování neformálních vztahů mezi učiteli a žáky, umožňuje žákům trávit smysluplně jejich volný čas na bezpečné půdě školy, rozvíjí jejich talent a tvořivost.

 

Strana 11 z 12

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022