úterý, 18 říjen 2022 09:09

Newsletter září 2022

Vážení rodiče, 

po dvouměsíční prázdninové přestávce jsme se opět sešli ve škole. I když se nám učitelům, ani vám rodičům a dětem možná přes léto nevyhnuly problémy či nemoci, věřím, že jsme si všichni podle možností odpočinuli, a nový školní rok začínáme s chutí a optimismem.  

Svět kolem nás se mění a do školství, stejně jako do celé společnosti, přicházejí stále nové výzvy a nutnost řešit problémy, o kterých jsme před pár lety ani nepřemýšleli. Kdo z nás si ještě před třemi lety dokázal představit celosvětovou epidemii či válku v Evropě?  A tak je tu po covidu integrace ukrajinských dětí, které se společně se svými rodiči ocitly v těžké a nezáviděníhodné životní situaci. Energetická krize, která se tak či onak dotkne nás všech. A další výzvy přicházejí. Všudypřítomná digitalizace a s ní nutnost naučit děti IC technologie smysluplně využívat a nenechat se jimi zotročit. Potřeba vyrovnat se v budoucnu s dnes už nepopiratelnou klimatickou změnou a jejími důsledky, které už vidíme kolem sebe. A nepochybně přijdou ještě jiné výzvy, protože svět kolem nás se vyvíjí a přetváří stále rychleji. A k tomu nám zůstávají běžné úkoly a starosti, ale naštěstí také spousta radostí, pozitivních a krásných zážitků a velkých i malých potěšení, které nám všem dávají radost ze života a sílu dívat se do budoucnosti s optimismem. 

Po krátkém zamyšlení nad současným světem a dalším směřováním školy se konečně dostáváme k praktickým věcem.  

Začněme přehledem toho, co se ve škole událo přes prázdniny.  

Vymalování chodby ve žlutém patře, včetně odstranění nevzhledné linkrusty. / Doplnění chybějících šatních skříněk. / Nákup a instalace dalšího potřebného nábytku do tříd. / Nákup a doplnění učebnic a dalších učebních pomůcek dle požadavků učitelů. / Objednávka a nákup techniky z finančních prostředků, které škola dostala v rámci rozvoje ICT na školách, což pro naši školu dělalo celkem 802 000 Kč. Poptávka ze všech škol byla obrovská, a tak na některé věci ještě čekáme. Jedná se o dvě sady tabletů s nabíjecími stanicemi pro využití na 1. stupni / vizualizéry do tříd prvního stupně, jazykových a dalších odborných učeben / Lego stavebnice s programovatelnými roboty pro výuku informatiky / digitální mikroskopy / sadu sluchátek.  

Přes prázdniny nezaháleli ani učitelé, a tak řada z nich absolvovala letní školy a různé prázdninové kurzy, čtyři vyučující vyjeli na kurzy do zahraničí v programu Erasmus+.  

A co nás v letošním roce čeká? 

Výuka podle upraveného školního vzdělávacího programu, ve kterém se nově klade důraz na digitální gramotnost, tolik potřebnou k fungování v digitálním světě, který nás všechny obklopuje. Informatika se tak bude nově učit od 4. ročníku, ve druhé třídě mají děti spojenou jednu hodinu informatiky a českého jazyka, a využití technologií se bude prolínat všemi předměty. / Pokračujeme v projektu Erasmus+, získané finanční prostředky opět využijeme na další vzdělávání učitelů v zahraničí, nově i na dětské projekty. / Dále čerpáme finanční prostředky z výzvy 54 OP PPR, Šablon III, chystáme čerpání finančních prostředků z programu Jan Amos Komenský. / Využíváme finanční prostředky z grantu O2, určené zejména na vzdělávání žáků, učitelů i rodičů v oblasti digitální gramotnosti. V souvislosti s tím si vás dovoluji pozvat na besedu s panem Janem Kršňákem, která se uskuteční 4. 10. 2022 v 17.00 hodin. Jeho objevným a realistickým přístupem k technologiím byly nadšeny nejen děti, ale i učitelé. Pokud hledáte jakékoli odpovědi na své otázky v této oblasti, neváhejte a přijďte. Podrobnější informace dostanete ve zvláštní pozvánce.  

Další změnou, která nastává hned od začátku září, je rozšířené využití systému Bakaláři. Bakaláře budeme využívat nejenom k omlouvání dětí, ale také k další komunikaci mezi rodiči a učiteli.  Zatím je v provozu Omluvenka. Ta slouží k omluvě žáka ve chvíli, kdy je absence již ukončená a vy napíšete omluvu do Bakalářů místo do omluvného listu v žákovském záznamníku, jak jste dosud byli zvyklí. Prosím, nepište do omluvenek žádosti o uvolnění, ani informace o plánované či probíhající absenci nebo jiná sdělení pro učitele, takové zprávy učitelé nemohou zpracovat. Žádosti o uvolnění se stále podávají tak, jak jste byli zvyklí, tedy na formuláři, který je ke stažení na stránkách školy. Prostor pro různé jiné informace pro učitele v Bakalářích zprovozníme od října, o jeho spuštění a využití vás budeme informovat. 

Na webových stránkách školy je k dispozici aktualizovaný celoroční plán. První společnou akcí, která nás v letošním školním roce čeká, jsou úvodní třídní schůzky. Po dvouleté covidové pauze se znovu všichni sejdeme 15. 9. 2022 v 17.00 hodin ve školní jídelně, kde proběhne také valná hromada Trianglu. V 17.30 pak budou schůzky pokračovat s třídními učiteli ve třídách. 

https://www.horackova.cz/pro-zaky-a-rodice/organizace-skolniho-roku 

Myslím, že informací bylo hned na začátek až dost.  

A tak už mi jen dovolte popřát nám všem co nejklidnější školní rok bez on-line výuky, a ať výzvy, které přicházejí, zvládáme v pohodě a s přehledem. 

Za vedení školy
Mgr. Bc. Jana Libichová
ředitelka školy

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024