čtvrtek, 20 srpen 2020 13:45

Zahájení školního roku

Napsal(a)

V tomto článku se dočtete základní informace o zahájení školního roku 2020/21.

Všichni rodiče před zahájením školního roku obdrží informativní mail od ředitelky školy s informacemi o provozu školy a hygienických opatřeních v souvislosti s covid-19.

 

 

Úterý 1. září 2020

1. třídy
Žáci 1. ročníků se sejdou se svými třídními učitelkami v 8.15 před hlavním vchodem, kde si je vyzvednou třídní učitelky. Rodiče děti doprovodí do tříd. Prosíme rodiče, aby po celou dobu pobytu ve škole měli nasazené roušky. Děti nemusí mít nasazené roušky. Další dny se budou řídit pravidly, se kterými budou rodiče i děti seznámeni.
Po úvodním zahájení třídní učitelkou proběhne schůzka rodičů s vychovatelkami školní družiny. Děti zůstanou ve třídě s třídní učitelkou. Následně si děti převezmou vychovatelky a proběhne informativní schůzka třídní učitelky s rodiči.

2.–9. třídy
Zahájení je v 8.00.
Žáci jdou rovnou do svých tříd. Při vstupu do budovy si vydezinfikují ruce. Nošení roušky se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a doporučením či nařízením MŠMT.
Konec cca v 9.00–9.30.

Oběd se vydává od 10.00.

Školní družina
Provoz školní družiny je 1. září do 16.30 bez ranní družiny. Od středy 2. září je již ranní družina a provoz do 17.30.
K vyzvedávání dětí ze školní družiny je zaveden systém BELLhop pomocí čipů. Informaci o distribuci čipů a aktualizaci již vydaných čipů obdrží rodiče mailem na konci srpna. Prosíme všechny rodiče, jejichž děti budou chodit do školní družiny, aby včas poslali do školy informaci. Usnadní nám to práci.

Organizace výuky 2. až 3. září:

Ročník

Výuka 2. až 4. září
třídnické hodiny

1.

3. vyučovacích hodiny

(8.15–10.40)

2. - 4.

4 vyučovacích hodiny

(8.00–11.50)

5. - 6.

5 vyučovacích hodin

(8.00–12.45)

7. - 9.

5 vyučovacích hodin

(8.55–13.40)


Od 7. 9. probíhá výuka podle rozvrhu.

Rozvrh

Na rozvrhu aktuálně pracujeme. Předpokládáme, že děti obdrží rozvrh 1. září. Telefonické informace k rozvrhu nepodáváme.
Plánované konce výuky jednotlivých ročníků:
1. + 2. třídy – konec v 11.50 nebo 12.45
3. třídy - konec 12.45
4. třídy – čtvrtek odpolední vyučování do 14.35 ostatní dny 12.45 nebo 13.40
5. třídy – úterý odpolední vyučování do 14.35 ostatní dny 13.40, pátek 12.45
6. + 7. třídy – 2x v týdnu odpolední vyučování do 15.30 (konkrétní dny nejsou určeny), ostatní dny konec 13.40
8. + 9. třídy – 3x v týdnu odpolední vyučování do 15.30 (konkrétní dny nejsou určeny), ostatní dny konec 13.40


Elektronické žákovské knížky

Přístup do elektronických žákovských knížek zůstává stejný jako v minulém školním roce.
Rodiče žáků 1. tříd obdrží informace o přístupu od třídních učitelek na schůzce 1. 9.
Rodiče nově přijatých žáků, kteří nastupují do vyšších ročníků, obdrží přístupový kód před školou od zástupkyně ředitelky školy.

Všem dětem přejeme příjemný začátek školního roku.

                                                         

Naposledy změněno čtvrtek, 27 srpen 2020 11:41

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023