úterý, 25 květen 2021 14:28

Přijímání žáků do 6. ročníků

Napsal(a)

Škola bude vypisovat doplňující řízení pro zájemce o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2021/22. Podrobnosti naleznete v tomto článku.

 

Doplňující řízení proběhne ve čtvrtek 10. 6. 2021. Zájemci vyplní informace o žákovi. Vyplněný formulář předejte do školy nejpozději do 6. 6. 2021.

Možnosti doručení:
mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka školy 94pann5
poštou na adresu školy
osobní předání na recepci

Konkrétní organizaci doplňujícího řízení obdrží přihlášení rodiče mailem 8. 6. 2021. Organizace bude záviset na počtu přihlášených žáků.

O povolení přestupu rozhodne ředitelka na základě následujících podkladů:

 

Podklady pro rozhodnutí:

 • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0 – 1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření)

 • Výsledky v testování z anglického jazyka, testování vychází z učebnice pro 5. ročník Kid's Box 4, podrobnosti naleznete v přehledu učiva pro angličtinu

 • Výsledky z testování druhého cizího jazyka (viz požadavky níže)
  Žáci, kteří kromě angličtiny nemají znalosti z žádného dalšího cizího jazyka zkoušku nekonají.
  Pokud budeme přijímat více než 8 žáků, otevře škola španělštinu pro začátečníky.

 • Přijímací pohovor - pravděpodobnost úspěšného zařazení do nového kolektivu

 • Zvážení ředitelky školy

 

Požadavky na testování z němčiny

Učebnice Start mit Max 1. a 2. díl

 1. Slovní zásoba- Barvy, číslovky do 100 000 +početní operace, kalendář (dny, měsíce, roční období, hodiny), Já a moje rodina, škola(školní potřeby, předměty, rozvrh), koníčky, hry a hračky, denní program, nakupování, základní potraviny, jídla a nápoje, domácí zvířata, dopravní prostředky.
 2. Gramatika -Slovosled ve větě oznamovací a tázací (zjišťovací a doplňovací otázky, tázací zájmena),podstatná jména se členem určitým a neurčitým v 1. a 4. pádě, vazba "von", časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou (fernsehen, schlafen, Rad fahren, Ski laufen, lesen, essen, helfen, aufstehen, aufräumen), časování sein a haben, préteritum slovesa sein, časování způsobového slovesa können, předložky "im", "um", "am" v časových údajích, předložka "in" ve 3. a 4. pádě, předložky "zu" a "mit" + vazby, množné číslo známých pod. jmen, zápor "nicht" a "kein".
 3. Komunikativní dovednosti- Dialog o rodině, koníčcích, denním programu, školním prostředí - různé obměny, vyprávění pohádky, nakupování - základní frazeologie, jednoduché vyprávění (cca 15 vět) o známých tématech, telefonování s kamarády.
 4. Písemné vyjádření - dopis cca 10 vět, jednoduchý popis, krátké vyprávění příběhu (podle návodných slov či obrázků).

 

Požadavky na testování ze španělštiny

 1. díl učebnice Chicos Chicas (Unidad 1 - Unidad 4)

Obsah učiva:

Unidad 1 - abeceda, pozdravy, představení, téma narozeniny, dny v týdnu, měsíce, stručně mluvit o sobě. Sloveso ser a tener.
Unidad 2 - školní potřeby, plány ve škole, mluvit o své škole, mužský a ženský rod, množné číslo, časování pravidelných sloves + sloveso hacer.
Unidad 3 - hodiny, rozvrh hodin, denní program, nepravidelná slovesa (decir, ir, salir, volver, jugar, empezar, dormir) a zvratná slovesa + zvratná nepravidelná (acostarse, despedirse, vestirse), sloveso gustar, co mě baví a co ne, vyjádřit svůj názor.
Unidad 4 - téma rodina, představit členy rodiny, přivlastňovací zájmena, číslovky do 100, popis osob a jejich vlastnosti.

 

Požadavky na testování z francouzštiny

1.díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mám-nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:

Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

 

Naposledy změněno pátek, 04 červen 2021 13:41

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 73
únor 2021