Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

sobota, 12 srpen 2023 00:00

Rozvrh jazykových kurzů 2023/2024

 

Název kurzu

pondělí

úterý

středa

Primary English 1 (1.třídy)

14.00 – 15.00
Rypáčková 1.A

14.00 – 15.00
Rypáčková A5

14.00 – 15.00
Petrů K 1.C

Primary English 2 (2.třídy)

14.00 – 15.00
Petrů D A6

14.00 – 15.00
Porkertová A6

14.00 – 15.00
Holoubková A6

Primary English 3 (3.třídy)

14.00 – 15.00
Bohus 3.A

14.00 – 15.00
Holoubková 3.A

14.00 – 15.00
Soukupová M 3.A

STARTERS (4. třídy)

14.30 – 15.30 
Holoubková 4.C (3.patro)

14.30 - 15.30
Mayerová 7.C

14.30 – 15.30
Skřivánková 7.A

MOVERS (5. třídy)

14.30 – 15.30 
Tichý 5.C (3.patro)

 14.35 – 15.35
Polok 6.A

 14.30 – 15.30
Sivaninec 6.A

Key (6. třídy)15.40 – 17.00
Mayerová 7.C

15.40 – 17.00
Sivaninec 6.C

Preliminary (7., 8. a 9. třídy)

 

15.40 – 17.10
Tichý 9.B

15.40 – 17.10
Mayerová 9.A

First (8. a 9. třídy)

 

15.40 – 17.10
Polok 6.A

15.40 – 17.10
Vacek 9.B

Advanced  večerní  

18.00 – 19.30
Vacek A4

 

 

Všechny kurzy probíhají 1 krát týdně.

Prvostupňové děti (Primary English, Starters a Movers) mají kurz dlouhý 60 minut.

Kurz Key trvá 80 minut.

Kurzy Preliminary, First, Advanced trvají 90 minut.

Pod časem konání kurzu je uvedena učebna, ve které kurz probíhá, a jméno vyučujícího. Tyto údaje byly aktualizovány 23.9.2021.

 

sobota, 12 srpen 2023 00:00

Přehled kurzů 2023/2024

Naše škola nabízí ucelený systém jazykových kurzů pro žáky od prvního do devátého ročníku naší školy. Těm, kteří již studium na naší škole ukončili, umožňujeme v kurzech pokračovat a dosáhnout požadované jazykové úrovně. Kurzy jsou otevřeny i pro rodiče a sourozence našich žáků.

Jako každý rok nabízí i letos naše škola celou řadu kurzů anglického jazyka pro nejrůznější věkové kategorie od těch nejmenších, prvňáčků, až po dospělé.

pátek, 01 listopad 2013 16:02

Velký úspěch Jakuba Blažka

V červnu 2013 skládalo na British Council v Praze 52 žáků První jazykové základní školy v Praze 4 - Horáčkova mezinárodní zkoušku z angličtiny Cambridge ESOL. Mezi nimi byl i nevidomý Jakub Blažek. Kuba skládal zkoušku FCE. 

čtvrtek, 31 říjen 2013 21:57

Cambridgeské certifikáty v roce 2012/13

Naši žáci se kromě školní výuky účastní také přípravy k mezinárodním Cambridgeským zkouškám různých stupňů.Cambridgeské zkoušky patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické jevy v autentických životních situacích.

Strana 12 z 12

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 78
listopad 2023