Jídelna

Jídelna

úterý, 11 červen 2024 10:19

Škol. jídelna-konec odhlášek

Ukončení odhlášek – vyúčtování stravného

pondělí, 09 únor 2015 11:30

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

pondělí, 28 červenec 2014 20:05

Nový SW pro vedení agendy školní jídelny

Od 1. 9. 2014 začneme v naší školní kuchyni používat nový SW pro vedení agendy školní jídelny, evidenci strávníků, jejich objednávek a plateb a účetní evidenci skladu a provozu kuchyně.

Již v prosinci r. 2012 jsme začali v naší školní kuchyni používat multifunkční pánev, kterou nám za nemalé finanční prostředky pořídila naše škola.

sobota, 01 únor 2014 01:28

Corn star - prezentace výrobku v ŠJ

PROČ JÍST KUKUŘICI ANEB KUKUŘIČNÉ DESATERO

pondělí, 23 prosinec 2013 23:29

Personál školní kuchyně

Dobrý den a dobrou chuť, pokud právě obědváte,

toto jsme my, devět statečných, které pro Vás od pondělí do pátku, od září do června vymýšlejí , vaří a vydávají obědy ve školní kuchyni a školní jídelně.

úterý, 29 srpen 2023 10:50

Všeobecné informace

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje přihlášené obědy v daném měsíci. Dítě má nárok na dotovaný oběd, pouze je-li přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti – výdej do přinesených nádob. Pokud by bylo objednáno na konkrétní den méně než 10 porcí menu č. 2, dostanou všichni strávníci menu č. 1. Změna jídelníčku vyhrazena.

Výše stravného

orientační zařazení

věk žáka (včetně)

orientační ročníky

cena za 1 oběd

úhrada za měsíc

I. stupeň

7–10 let

1. – 4. ročník

37,– Kč

814,– Kč

II. stupeň

11–14 let

4. – 8. ročník

39,– Kč

858,– Kč

III. stupeň

15 let a více

8. – 9. ročník

41,– Kč

902,– Kč

 

Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
Ti strávníci, kterým je v daném školním roce 11 let a 15 let, platí celý tento školní rok platbu II. nebo III. stupně, jedná se obvykle o žáky 4., 8. a 9. ročníků – odebírají stravu v porci vyšší normy.

Hrazení obědů

Stravné je hrazeno bezhotovostně.

Trvalý příkaz

U všech bankovních ústavů – pravidelná částka převáděná na účet ŠJ
Číslo účtu školní jídelny 55338041/0100
Úhradu provádějte vždy např. 20. dne v měsíci na měsíc příští, první platba např. 20. 8. na září, poslední platba v květnu na červen, vzniklé přeplatky budou vyúčtovány bezhotovostně zpět na konci školního roku a na vyžádání kdykoliv. Je možné bezhotovostně odeslat na účet Šj částku vyšší jednorázovou, ze které je postupně čerpáno následující stravné. Vždy uveďte pro identifikaci přidělený variabilní symbol a do zprávy pro příjemce příjmení strávníka. Pokud není stravné připsáno na účet ŠJ do konce měsíce, není možné od 1. dne následujícího měsíce čerpat obědy.

První platbu stravného je nutné navýšit o částku 35,- Kč na pořízení identifikačního čipu (pokud nemá žák čip vlastní), částku je možné odeslat samostatně pod přiděleným variabilním symbolem žáka. První platbu stravného  (na září) provádějte nejdříve v měsíci srpnu, platby provedené během července není možné zaúčtovat.

Změny výše stravného i ukončení odhlášek na konci školního roku (vyúčtování přeplatků) budou včas oznámeny žákům.
Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný a je totožný se školním variabilním symbolem pro platby kroužků a nadstandardu.

Identifikační čip

Identifikační čip lze zakoupit bezhotovostně při přihlášení ke stravování. Takový čip se po zaplacení stává majetkem každého strávníka. Dále je možné si donést k zaevidování do systému i čip vlastní (RFID čip 125kHz). V případě ztráty nebo poškození je nutné opět buď zakoupit bezhotovostně čip nový nebo donést k zaevidování do systému další čip vlastní.

Odhlašování obědů

Obědy je možné odhlásit do 7.00 hodin na týž den a následující dny (261 211 560, příp. telefonní záznamník). Po tomto termínu není možné odhlášku provést. V tom případě je možné vyzvednout oběd do přinesených nádob v době 11.50–14.00, dále je nutné obědy odhlásit.
Dle školského zákona mají nepřítomní žáci nárok na odebrání oběda pouze za první den nepřítomnosti.
Obědy lze také internetovým objednávkovým systémem na adrese www.strava.cz nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Objednávky (výběr) menu

Připravujeme zpravidla dva druhy obědů, vždy po dohodě s vedením školy.

Objednávky druhu jídel, odhlašování a přihlašování lze provádět prostřednictvím odkazu www.strava.cz zadáním ev. čísla jídelny, uživatelského jména a hesla, které lze získat v kanceláři ŠJ.
Pokud strávník nemá přihlášen oběd, nelze mu ho vydat.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, u hlavního vchodu do školy, na nástěnce u šaten a na internetové adrese www.strava.cz

Dietní stravování

Dietní stravování poskytujeme po konzultaci s rodiči strávníka způsobem přinesených hotových pokrmů pro určitého žáka v označených nádobách, které jsou neprodleně uloženy do samostatné lednice, která je určena pouze k tomuto účelu. Při příchodu žáka do jídelny jeho přinesenou stravu servírujeme na talíř dle zásad dietního stravování a ohříváme v mikrovlnné troubě.

Pokud je možné dietní stravu poskytnout výběrem z našeho jídelního lístku, je možné kombinovat druhy jídel, strava je tento den účtována platbou v zařazené kategorii.

Novela vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování (platná po 1. 2. 2015)

Další informace

  • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.
  • Vnitřní řád školní jídelny je k dispozici ve škole i v jídelně.
  • Všechny potřebné informace, odpovědi na Vaše dotazy vyřídí vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ nebo telefonicky. Uvítáme jakékoliv Vaše věcné připomínky k provozu ŠJ.

Všechny dokumenty ke stažení najdete na tomto odkazu.

pondělí, 09 prosinec 2013 23:00

Kontaktní informace školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Marta Šlaufová

Telefon: +420 261 211 560

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba školní jídelny: 8.00–14.00 hodin

Výdejní doba školní jídleny: 11.50–14.00 hodin

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024