Jana Sadilová

Jana Sadilová

neděle, 06 prosinec 2015 00:00

Týden center

V listopadu na děti čekaly centra s tématem Přemyslovci. V ateliéru si malovaly svou pečeť, v jazykovědě psaly královskou vůli, v matematice počítaly přemyslovský list, v objevech vyhledávaly důležité informace o Přemyslovcích v různých kníhách, encyklopedíích, na  internetu a ve čtění skupinově četly úryvek z knihy Prohnaní Přemyslovci, a poté si pro třídu připravovaly pěvecké vystoupení, které vždy bylo příjmeným zakončením dne.

 

neděle, 06 prosinec 2015 00:00

Hoblinková dílna

V rámci pracovních činností děti pracovaly se dřevem. Podívejte se, jak jim to šlo.

 

sobota, 07 listopad 2015 14:02

Projektové dny

26.10. a 27.10. 2015 na naší škole probíhaly školní projekty. Čtvrté třídy měly za téma Prahu v různých podobách. Naše třída se vydala za strašidly na Staré Město. První den jsme byli s paní průvodkyní (která byla velmi šikovná) v centru Prahy. Prohlédli jsme si Ungelt, domovní znamení, Orloj, Karolinum, Stavovské divadlo... U každé pamětihodnosti nám říkala nějakou legendu, ve které se vyskytla strašidla. Děti i soutěžily. Během prohlídky získávaly měděné penízky. Děkuji tímto paní průvodkyni Evě Bartůškové, která nás celým dnem provázela a paní Kárníkové za doprovod.

V úterý žáci vše zpracovávali. Podívejte se na jejich podařená dílna. Mám z nich opravdu radost. Děti jsou velmi tvořivé a plní správně instrukce, které jim byly zadány.

sobota, 07 listopad 2015 13:57

Podzimní papoušek

Listí ze stromů se zbarvilo a již nastal pravý podzim. Této situace jsme využili v hodině výtvarné výchovy, kdy děti pomocí svých rukou a listů dělaly podzimního papouška. Podívejte se  s jakým zaujetím a kooperací pracovaly.

V polovině září měli  žáci svou první dopravní výchovu. Jeli jsme do dopravní učebny, kde jim příslušnice dopravní policie vyprávěla o bezpečnosti silničního provozu. Na konci hodiny každý skládal pomocí interaktivní tabule test, co si vše zapamatoval.

Jelikož bylo krásné počasí, tak jsme rovnou jeli do parku na Kavčí hory. Zrovna jsme ve vlastivědě probírali pravěk, a tak si  skupinky dětí připravovaly scénku na téma: Jak žili lidé v pravěku. Protože jsme byli venku,  mohla být  pravěká vystoupení doprovázena i  výkřiky.

neděle, 18 říjen 2015 21:35

Přestávka

Podívejte se, jak probíhá přestávka, když máme centra. Děti chtějí  pracovat, nemají potřebu jít na záchod, svačit, hrát na mobilech.....

neděle, 18 říjen 2015 21:21

První centra

Máme za sebou první centra na téma Slované. Děti byly velmi šikovné, snaživé a překvapily svými nápady. V ateliéru zkoušely psát hlaholici, v objevech budovaly oppida (slovanská stavení). Toto centrum mělo asi největší úspěch. Všechna oppida máme vystavěná a čekají na to, až si je na třídních schůzkách prohlédnete. V matematice počítaly a rýsovaly náčrt oppida, ve čtení četly hlasitým čtením pověst O rytířském znaku, v jazykovědě pracovaly s pracovním sešitem, který jsme dostayi přímo k této probírané látce. Vše si zakládaly do svých portfólií, kam si zároveň psaly sebehodnocení. Na  konci dne jsme měli hodnotící kruh, kde děti odprezentovaly své práce. Vždy si od spolužáků vyslechly 3 ocenění a 2 doporučení. Děti tento týden hodnotí jako velmi zdařilý hlavně proto, že se prý  neučily. Přitom si sami upevňovaly látku, kterou jsem jen lehce nastínila ve vlastivědě. Oceňovaly hlavně spolupráci ve skupině. Myslím si, že se vzájemně objevují a zjišťují, že každý je nadaný na něco jiného a hlavně, že si věří a pomáhají si.

pondělí, 14 září 2015 22:34

Vlastivěda

Seznamuje se s novým předmětem Vlastivěda. Momentálně probíráme pravěk. Snažím se o integraci učiva do různých předmětů. Ve vlastivědě děti získají základní vědomosti, ve čtení si  učivo připomenou a zafixují,  ve výtvarné výchově malují nástěnné malby  z jeskyně, v českém jazyce budeme dramatizovat , jak se vzájemně pravěci lidé dorozumívali, v matematice si vymyslíme slovní úlohy na váhu mamuta, snězené kosti.... Důvtipu od dětí se meze nekladou. V geometrii se budeme snažit narýsovat opiidum - opevněné sídlo.

pondělí, 14 září 2015 22:11

Prostředí třídy

Snažíme se, aby nám ve třídě bylo příjemně. Tvoříme si práce, pravidla, tak abychom sem chodili rády. Ve třídě máme koberec, na kterém se každé ráno v ranním kruhu potkáváme a informátor(žák naší třídy) nás pozdraví a sděluje novinky dne. Na koberci též zpíváme, o přestávce hrajeme hry (tedy hlavně kluci fotbalisti) a též někdy zakončujeme den. Sedíme v pěti centrech - Ateliér, Jazykověda, Objevy, Matematika, Čtení. Každý týden budeme sedět v jiné skupince, abychom se vzájemně poznali a respektovali.

pondělí, 14 září 2015 21:44

Naše zážitky z prázdnin

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce, který opět začínáte s novou paní učitelkou. Doufám, že pro Vás všechny bude  plný radosti, spokojenosti a nových zážitků. V naší třídě k výuce budu využívat  program Začít spolu, který je mi velmi blízký a věřím, že i vy v něm najdete velkou podstatu vzdělání. První skupinovou aktivitu jsme mělli Berušku, kdy žáci své spolužáky seznamovali se  zážitky, které prožili o prázdninách. Zároveň se tím učíme prezenčním dovednostem. Podívejte, jak nám to šlo.

Strana 8 z 9

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024