Hana Sivanincová

Hana Sivanincová

pátek, 25 únor 2022 12:01

Obvod. kolo soutěže v NJ

Dne 16.února proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

úterý, 14 září 2021 14:10

Uvítání

Milí osmáci,

vítám vás v novém, snad již normálním školním roce, a v novém - převážně pánském složení.

Přeji vám, aby se vám dařilo  doma i ve škole.  Když budete na život hledět pozitivně, bude vás odměňovat úsměvem.

čtvrtek, 25 říjen 2018 11:23

Švýcarské perličky

V letošním školním roce v termínu 2.–7. 5. 2019 pořádáme opět zájezd za krásami Švýcarska.

středa, 21 únor 2018 15:30

Návštěva Goethe - Institutu

Naši němčináři z 9. A a z 9. B vyrazili 1. února 2018 do Goethe - Institutu.

pondělí, 05 prosinec 2016 00:00

Konverzační soutěž v německém jazyce

KNJ obvodní kolo

Termín: 6. února  2019 (středa ) v budově PJZŠ Horáčkova

Prezence:  8.15 - 8.30. S sebou psací potřeby, přezutí, svačina, pití

Části: poslech, připravené téma, popis obrázku a volná konverzace.

Témata kategorie 1A a 1B (základní škola 6.+7. ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Meine Hobbys, Meine Familie und Freunde, Mein Tag und meine Woche,Wetter und Kleidung, Tiere.

Témata kategorie 2A  a 2B (základní škola 7.–9.ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Wetter und Kleidung, Reisen und Ferien, Leben in der Stadt und auf dem Lande, Mein Zuhause, Freizeit und Hobbys

 

 

pondělí, 10 únor 2014 23:16

Německý jazyk - 2. stupeň

Vyučující německého jazyka

Mgr. Jana Libichová - ředitelka školy
PaedDr. Hana Sivanincová 
Mgr. Martina Stojanovićová

 

Učebnice

Žáci se učí podle řady učebnic Prima od nakladatelství Fraus, která je velmi pěkně zpracovaná a výrazněji zaměřená na rozvíjení řečových dovedností. Děti pokračují po ukončení učebnic Start mit Max druhým dílem Primy (A1/2).  Pro žáky, kteří jsou na základě přijímacího řízení přijati do 6. ročníku, je německý jazyk veden od úplných počátků, není tedy vyžadována jeho znalost. I oni mají učebnici od nakladatelství Fraus, a to Prima A1/1.

Hodinové dotace

6. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
7. ročník 3 hodiny (3)
8. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
9. ročník 4 hodiny (3 + 1*)
hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.

Vzdělávání v předmětu německý jazyk

Německý jazyk jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.
Vyučujeme ve dvou jazykových učebnách, v jedné je k dispozici plátno s projektorem, v druhé interaktivní tabule.

Pro 9. ročníky se každým rokem připravuje jazykový projekt „Procházky Prahou“ nebo prezentace v Power - pointu  na témata, zadaná vyučujícími. Devátý ročník  je zakončen  závěrečnou zkouškou z jazyka, po jejímž úspěšném absolvování žák obdrží certifikát o dosažené jazykové úrovni podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro druhý cizí jazyk se předpokládá úroveň A2 podle EERJ.
Úspěšné splnění jazykového projektu nebo prezentace a složení závěrečné jazykové zkoušky jsou zároveň jedním z kritérií pro uzavření klasifikace na konci 9. ročníku.

Soutěž

Pro žáky 6. až 9. ročníku je každoročně určena konverzační soutěž v NJ. Soutěž se dělí do dvou kategorií : A – 6. a 7. ročník, B – 8. a 9. ročník. V obou kategoriích obvodního kola naše děti obsazují přední místa, často postupují i do kola krajského. 

 
Zájezd

Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do německy mluvících zemí .Líbilo se nám v Bavorsku, na adventních trzích ( Míšeň, Drážďany), v Rakousku. Opakovaně oblíbený je zájezd do Švýcarska.

 

pátek, 24 leden 2014 12:21

PaedDr. Hana Sivanincová

učitelka 2. stupně

Vzdělání 
Pedagogická Fakulta UK, rigorosní zkouška
Metodické a jazykové kurzy, artefiletika, průvodcovské zkoušky u PIS

Aktivity ve škole
Vedoucí metodické skupiny pro 2. cizí jazyk
Pořádání zahraničních zájezdů
Organizace obvodních a krajských kol konverzačních soutěží NJ
Organizace závěrečných certifikátů z 2. cizího jazyka pro 9. ročníky

Zájmy
Různé.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Vše, co nesouviselo s matematikou.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024