Mobility pedagogů

Napsal(a)

V tomto článku se dočtete, kteří učitelé vycestovali v prvním projektovém období, které kurzy navštívili a co se během svého pobytu v zahraničí naučili a dozvěděli. 

 

 

  

Dana Petrů

Letní metodický kurz v Nice

Během letních prázdnin jsem vyrazila v rámci programu Erasmus + na metodický kurz do francouzského Nice.  Tématem školení  bylo „Vzdělávání zaměřené na studenty“.

Lekce vedla sympatická zkušená lektorka původem z Austrálie, která několik let vyučovala na mezinárodní škole v Praze. Kromě poznání zajímavých výukových metod a technik jsem měla možnost seznámit se s kolegy z různých zemí Evropy (Estonska, Německa, Kypru, Chorvatska, Polska, Švédska a Maďarska) a sdílet s nimi učitelské zkušenosti, názory na vzdělávací systém, ochutnat jejich typické speciality a dozvědět se o kultuře těchto zemí. Odpoledne jsem vychutnávala krásy azurového pobřeží, objevovala zákoutí starého města, užívala si francouzskou kuchyni, nebo se vydala na výlet do Grasse, hlavního města parfémů.

Oceňuji, že díky projektu Erasmus + má možnost vycestovat opravdu každý a získat tak neocenitelné zkušenosti ať už z hlediska profesního nebo osobnostního rozvoje.

 

Hana Malíková

Letos o prázdninách jsem měla možnost zúčastnit se kurzu, o který jsem zažádala v naší škole prostřednictvím programu Erasmus +. Jednalo se o kurz metodiky. Velmi jsem uvítala možnost takového profesního rozvoje, navíc byl celý kurz veden v angličtině.

Kurz organizovala škola Alpha School of English sídlící na Maltě, v oblasti St.Paul's Bay. Je to menší škola rodinného charakteru. Naše lektorka byla Angličanka Sarah, ve středu ji zastoupil rovněž Angličan, Chris.

Pětidenní kurz se zaměřoval na metodiku výuky nejen jazyka, ale i dalších předmětů. Vyzkoušeli jsme si různé hravé a motivační činnosti, které lze adaptovat pro potřeby konkrétní třídy. Zapojili jsme i činnosti hudební, výtvarné a dramatické. Ve středu jsme v rámci exkurze navštívili hlavní město Vallettu, kde jsme zhlédli krátký 5D film o historii a kultuře Malty. Na základě poznatků a prožitků z exkurze jsme potom v pátek odučili krátkou minilekci nebo odprezentovali učební materiál, který jsme po exkurzi vytvořili.

Zajímavá byla možnost setkat se s kolegy – učiteli z jiných evropských zemí. Kurzu se účastnilo celkem 12 učitelů z Itálie, Španělska, Maďarska, Slovenska, Německa a České republiky.

Na kurzu jsem načerpala nové podněty, které určitě využiji při práci s dětmi. Kurz mi dal také možnost zamyslet se nad různými styly výuky a vyzkoušet si, jaké je to v roli žáka.

 

Magdalena Kačmarčíková

 

Erasmus + Yoga and meditation for a mindful education in Alicante (Spain)

Začátkem července roku 2023 jsem v rámci programu Erasmus + odcestovala do Španělska konkrétně do města Alicante. V Alicante jsem absolvovala kurz Yoga and meditation for a mindful education. Tento kurz se zaměřoval na jógu a meditaci v rámci všímavého vzdělávání.

Hlavní myšlenkou kurzu bylo zasvěcení dětí a dospívajících do světa jógy, meditace a všímavosti.

Lekce jógy a všímavosti byli prezentovány jako hra, kterou se děti a dospívající mohou bavit, poznávat své tělo, poznávat svůj vnitřní svět, vědomě ovládat své dýchání. Učí se pracovat se svými emocemi a mohou se lépe soustředit.

Každý den jsme cvičili jógu na pláži a poté jsme se přesouvali do hotelu, kde jsme si vysvětlovali provázanost cviků s naším tělem a duší. Dále jsme cvičili jógu i v místnosti tak, aby se dala aplikovat do běžné třidy. Hráli jsme hry zaměřené na naslouchání, komunikaci, podporu fantazie. Naše lektorka byla zkušená jogínka, která pravidelně jógu cvičí sama, s dospělými, s dětmi a mládeží.

Kromě hlavního programu nabízela organizace v rámci poznávání místní kultury komentovanou prohlídku hradu Santa Bárbara ze kterého jsou nádherné výhledy a Alicante máte doslova na dlani. Dále jsme měli možnost se zúčastnit komentované exkurze na místní trhy s nákupem surovin a následným uvařením typického španělského jídla zvaným Paella.

Tento kurz vnímám jako skvělou zkušenost. Vrátila jsem se plná energie, inspirace a vděčná za to že jsem něco takového mohla zažít.

Děkuju

 

Irena Matyášová

V termínu 2.7. – 8.7. jsem se účastnila kurzu v rámci Erasmus+ „Jak realizovat mezinárodní projekt na vaší škole“. 

V kurzu bylo 8 účastníků z různých míst ČR. I v tomto roce byli účastníci spojeni z 3 různých kurzů. Většina byla zaměřena na posun v IT a programování, na mém kurzu jsem byla jediná.

Kurz vedly velmi příjemné lektorky Ivana Čepová a Gabriela Křížová. Obě učí na základních školách na Slovensku a jsou zapojeny do mnoha projektů v rámci celého světa. Gábina mluví velmi dobře anglicky a při výkladu přechází mezi slovenštinou a angličtinou. Dopolední blok byl 9.00 – 12.00 a odpolední 13.00 – 16.00. Pokud jsme vyjížděli na výlety měli jeden delší blok cca do 14.00 a po obědě jsme odjížděli do hor.

Hlavní náplní mého kurzu bylo představení mezinárodního projektu Scientix, ukázky příkladů z praxe, jak taková spolupráce vypadá a jaké bývají podmínky realizace. Představení mezinárodní sítě ambasádorů Scientix a jejich snahy šíření výsledků v jednotlivých zemích. Seznámila jsem se s online databázemi na realizaci mezinárodního projektu a jaké platformy je možné využívat. V rámci dalších 2 kurzů jsme pracovali s mnoha různými aplikacemi. Pro práci s textem jsme používali Issuu, Canvu, Padlet, MeetingWords, pro práci s obrazem Avachar, Be Funky a pro práci se zvukem Vocaroo. Část kurzu byla věnovaná na práci ve Scratch. Využívali jsme online učební pomůcky Kahoot, LerningApps a Quizlet.

Během kurzu jsem se domluvila s Gábi na další spolupráci a v srpnu mi z Bruselu poslala kontakt na možnost zapojení naší školy do mezinárodního projektu Meet and code, který se zabývá zlepšením digitálních dovedností evropské mládeže. Projekt jsme s kolegy připravili a podali. Projekt byl přijat a získali jsme dotaci na nákup dalšího vybavení pro digitální dovednosti. Ale to už je téma na další článek. Projekt by se měl uskutečnit v brzké době a o jeho průběhu a výsledku budeme určitě informovat.

 

Eliška Dvořáková

V polovině července jsem v rámci programu Erasmus+ odcestovala na Island, kde jsem v hlavním městě Reykvjavíku absolvovala kurz Smart Teachers Play More. Kurz se zaměřoval na využití outdoorových aktivit v hodinách. Celá ideologie této organizace spočívá ve využití jednoduchých fyzických aktivit, skrze které pomáhá žákům ukotvovat nasbírané vědomosti z výuky, probouzí a udržuje všímavost a soustředěnost dětí a v neposlední řadě napomáhá k duševní pohodě ve výuce. Celý týden byl skvěle zorganizovaný. Lektorka celou naší skupinu vedla jako třídu prvostupňových dětí a my jsme si aktivity vyzkoušeli „na vlastní kůži“ z pohledu žáků. Po daných aktivitách vždy následoval blok reflexe, rozboru metodiky, sdílené zkušenosti a diskuze.

Nejvíce jsem oceňovala skupinové hry. Nejen, že nám pomohly se ve skupině sblížit a užili jsme si během nich mnoho legrace. Hlavní pro mě byla práce lektorky. Bylo pro mě velkou inspirací, jak dokázala skupinu cizích dospělých lidí vést a  vytvořit poutavou atmosféru, bezpečné prostředí a především měla velmi dobře ve svých rukách dynamiku celé situace. Vždy dokázala vhodně a nenásilně vyburcovat lidi k výdeji velké energie a vzápětí celý chaos velmi jednoduše uklidnit.

Kromě hlavního programu nám organizace umožnila poznat Reykjavík a ochutnat život na Islandu. Zprostředkovala nám prohlídku starým centem s průvodcem, navštívili jsme oblast gejzírů, národní park Pingvellir, vodopád Gullfoss, sopečný kráter, vykoupat se v Modré laguně a mnoho dalšího. Dále jsem měla tu čest vidět aktivní sopku Fagradalsfjall, plout na malé lodi po Severním Atlantiku a pozorovat delfíny, keporkaky a plejtváka ve volné přírodě a na závěr ujet 17 km v sedle neohrožených a statečných Islandských koní skrze lávové údolí.

 Celý kurz byl pro mě velmi obohacující. Přinesl mi mnoho nových přátel, zkušeností, vědomostí, nezapomenutelných zážitků a velké inspirace. To hlavní co si z celého kurzu odnáším je, že v jednoduchosti je obrovská síla.

 

Martina Stojanovićová

 

Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost o letních prázdninách strávit jeden týden v malebném německém městečku Lindau na břehu Bodamského jezera. V místní jazykové škole Dialoge jsem absolvovala jazykově-metodický kurz. Dopoledne probíhala výuka v jazykové skupině podle jazykové úrovně, která byla zaměřena na prohloubení slovní zásoby, gramatických struktur. Odpolední část byla zaměřena na metodické postupy k nácviku jazykových kompetencí žáků – čtení, poslech, mluvení.

Na kurzu se mi velmi líbilo, nejen že jsem si osvěžila své jazykové znalosti, pohotovost reagovat v různých situacích, ale především jsem si odnesla spoustu nových námětů, nápadů a her do výuky na „osvěžení“ hodin, které chci určitě využít. Mimo jiné jsem se setkala i s lidmi z různých zemích, dozvěděla se více o jiných státech. Doufala jsem, že se zde potkám i s učiteli z jiných zemích, se kterými by bylo možné spolupracovat a navázat kontakt mezi školami. Bohužel zde byla pouze jedna paní učitelka, která učila na střední odborné škole.  Ve volném čase jsem poznávala okolí tohoto krásného městečka a bavorskou kulturu, jehož návštěvu mohu vřele doporučit.

  

Dana Bursíková

 

V rámci projektu Erasmus +, který nabízí širokou škálu témat, jsem si vybrala téma zabývající se digitálními nástroji a aplikacemi v metodologii výuky jazyků.

Kurz má několik částí a postupuje od těch nejjednodušších, jako jsou např. aplikace pro výuku vyprávění příběhů, pro výuku slovní zásoby prostřednictvím her, kvizů atd. Také jsme si v praxi vyzkoušeli hru v „terénu“, kdy jsme se vydali do univerzitní zahrady, kde jsme ve skupinkách plnili různé úkoly a lektorka nás mohla sledovat v mobilu na své aplikaci. Dalším krokem byla práce s textem – vytváření komiksů, nebo novinových článků či knihy, práce s písničkami a také ukázkami z filmů a na závěr jsme sami sestříhali a vytvořili krátké filmy.

Kurz byl opravdu velmi zajímavý a nabídl nám možnosti, kterak ještě více motivovat studenty při výuce jazyků a jak obohatit a zpestřit vyučovací hodiny.

Kromě nesporného přínosu v odborné části naší práce, byl kurz zajímavý a užitečný také z lidského hlediska. V našem kurzu bylo celkem sedm účastníků, tři z Polska, dva z Německa, jeden z Thajska a já z České republiky. Tak, jak tomu bývá, byl kurz přínosný i díky sdílení různých názorů a zkušeností se vzděláváním v jednotlivých zemích, tak také, vzhledem k tomu, že jsme tam byli výhradně učitelé jazyků, s metodami výuky. 

Kurz se konal v Barceloně a musím říct, že odpoledne strávená společnými procházkami po městě a návštěvami památek byla opravdu nádherná. Člověk měl možnost poznat zase jinou kulturu a trochu jiný životní styl. Barcelona rozhodně nezaostává za svou pověstí romantického Gaudího města. Okouzlila mě Sagrada de Familia, kterou jsem navštívila již před třiceti lety – tehdy to bylo jedno velké staveniště – a která je nyní nádhernou katedrálou, jež ztělesňuje Gaudího principy a pohled na architekturu.

Jsem ráda, že jsem měla možnost se zúčastnit projektu Erasmus +. Vždy to pro mě znamená další impulz pro hledání nových cest výuky angličtiny, ale také velké obohacení mně samotné jako učitele i jako člověka.

 

Kateřina Soukupová

Projekt Erasmus +  nabízí učitelům v Evropské Unii v rámci dalšího vzdělávání širokou škálu témat, která se týkají nových směrů ve výuce. Kurz, který jsem si vybrala, se zabýval vytvořením příjemného a bezpečného prostředí pro studenty, tzv. wellbeing (Happy Lesson – Valuable tips how to create a joyful classroom). Ve své skupině jsem se setkala  s  kolegy z Německa, Francie, Itálie a  Španělska.  Společně jsme prožili šest dnů výuky od teorie až po praktické nápady a vše jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Soustředili jsme se především na kritické myšlení, komunikaci, kreativitu a spolupráci. Diskutovali jsme také nad odlišnými přístupy k výuce a sdíleli spolu nápady na hry pro studenty.

Kurz se konal v Amsterdamu, známém svými spletitými kanály, které i mně daly první dny zabrat, takže ztratit cestu do školy bez navigace nebyl žádný problém. V odpoledních hodinách jsme s ostatními učiteli navštívili nejznámější místa Holandska, jako je vesnice Zaanse Schans s větrnými mlýny nebo botanická zahrada Keukenhof s obrovskými záhony květin. Kvůli počasí bohužel kvetla jen část z nich.

Dalším zajímavým místem pro mě bylo město Naarden, kde je pochován učitel národů Jan Amos Komenský. Muzeum bylo k mému smutku zavřené, ale během prohlídky přilehlé zahrady s jeho bystou mě překvapilo, že tato zahrada je ve správě Uherského Brodu. Oproti přelidněnému Amsterdamu je Naarden klidné a příjemné městečko. Zajímavostí je, že jeho tvar lze najít na naší dvousetkorunové bankovce za portrétem Komenského.

Kurz splnil moje očekávání. Zároveň jsem měla možnost poznat holandskou kulturu a její pamětihodnosti.

  

Jana Libichová


V dubnu jsem měla možnost zopakovat si svoje znalosti němčiny ve dvoutýdenním jazykovém kurzu ve Vídni. Kurz pořádala jazyková škola ActiLingua. V naší skupině byli studenti  všech věkových kategorií z osmi různých zemí z celého světa.  Kromě náročné výuky němčiny se skvělými lektory jsme tak měli možnost dozvědět se spoustu informací o kultuře a každodenním životě v jiných zemích. Veselé bylo také poznání, jak moc se liší naše německá výslovnost v závislosti na rodném jazyku. Kromě jazykového kurzu jsem absolvovala také metodický kurz, který mi přinesl nové poznatky zejména ve využívání moderních technologií ve výuce. Nedílnou součástí celého pobytu bylo hlubší poznání rakouské kultury a historie, které jsou tak úzce spojené s těmi našimi. Konečně jsem měla dostatek prostoru k prozkoumání rakouské metropole dopodrobna. Užila jsem si také typickou rakouskou kuchyni. Kurz mne velmi pozitivně motivoval  do další práce, řadu nových metod jsem již vyzkoušela ve výuce.

Kristýna Mayerová 


Kurz 1st Century Skills for Teachers and Students v Amsterdamu byl pro mne mimo jiné velkým přínosem v oblasti vztahů. Kromě setkání s blízkými rodinnými přáteli a domlouvání detailů spolupráce pro školní zájezd do Holandska jsem na kurzu poznala nové kolegyně z Itálie, Polska, Španělska, Slovinska a Maďarska a ihned jsme se spřátelily. I díky tomu celý training probíhal ve velmi otevřeném duchu a mnoho sdílených zkušeností nám hodně pomohlo.

Kurz byl zaměřen na tzv. „soft skills“ na které je v současné době kladen velký důraz na trhu práce, protože schopnost použití nějakého programu se dá snadno naučit, na rozdíl např. od schopnosti řešit problémy nebo kritického myšlení. Dokonce jsme se dozvěděli, že aktuálně mají v některých zemích otevřené dveře k dobrým pracovním pozicím např. lidé s divergentním myšlením či lehce na autistickém spektru, kteří to dříve neměli zrovna jednoduché.

Hlavní téma byla tzv. 4 C – Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity. Kromě teorie a získání přehledu o současných výzkumech jsme také prakticky vyzkoušeli hrát i navrhovat aktivity a hry, které mají tyto schopnosti pomoci rozvíjet. Mnoho z nich jsem již vyzkoušela ve svých hodinách a kurzech, s menšími i většími úspěchy. Moje oblíbená je hra Alien – konverzační aktivita vhodná spíše pro starší studenty s filozofickým nádechem. Popíšeme žákům situaci – jsem mimozemšťan, který právě přiletěl na Zemi a vzal vás na loď, letíme např. nad fotbalovým stadionem, kde se hraje zápas a já se ptám: Co se děje? Co je to hra? Proč lidé potřebují hry? atd. Neustálým ptaním se Proč? či Co je…? se lze dostat do velice zajímavých konverzačních situací.

  

Viktor Turok

O prázdninách jsem využil nabídky Erasmus+ a vycestoval jsem na Maltu.

Ve dnech 23.7. - 6.8.2022 jsem žil v hostitelské rodině ve "městě" Swieqi. Spíš by se dalo říct ve čtvrti, protože na druhé straně silnice už bylo jiné "město". Zvolil jsem si metodický kurz pro učitele v CLIL programu v  jazykové škole Link school of English. Zaměstnanci a učitelé byli velice vstřícní a nápomocní. Program byl zaměřen na učitele, kteří neučí AJ, ale mohou implementovat angličtinu do svých předmětů a tím se obohacuje slovní zásoba žáků. Probrali jsme a vyzkoušeli si i prakticky různé postupy a techniky výuky. Mel jsem štěstí na vysoce erudovanou paní profesorku FrJ a AJ, která v průběhu školního roku působí na univerzitě. Denní používání angličtiny mi pomohlo zdokonalit se v tomto jazyce ohledně použití při výuce, probrali jsme i maltštinu, její kulturu, tradice a mistní gastronomii.

Po dopoledním studiu jsem odpoledne poznával památky a krásy Malty. V batohu jsem měl vodu, plavky a udici. S místní lítačkou a aplikací o veřejné dopravě jsem doslova prošoupal jedny tenisky. S hostitelskou rodinou jsem navázal blízký kontakt a v budoucnu se tam hodlám soukromě vrátit.

 

 

Hana Malíková

Díky programu Erasmus+ jsem měla během letních prázdnin jedinečnou příležitost prožít 1 týden v roli studenta a zúčastnit se výuky na Maltě. Můj kurz probíhal ve škole AM Language ve čtvrti Sliema. Ve třídě nás bylo 12 a sešli jsme se z různých koutů světa – z ČR, Rakouska, Chile, Kolumbie a Španělska. Během mého pobytu jsem se nejen zdokonalila v angličtině, ale také jsem poznala místní kulturu. Po mnoha letech jsem si opět vyzkoušela, jaké to je sedět ve školní lavici jako žák. Věřím, že i to obohatilo moji učitelskou praxi.

  

Irena Matyášová


Na začátku července jsem se v rámci projektu Erasmus+ účastnila vzdělávací aktivity STEM vzdělávání s propojením na CLIL metodu. Kurz probíhal na Slovensku v Popradě, v místní knihovně s krásnými výhledy na Vysoké Tatry. Ve skupině nás bylo devět, většina Čechů a dvě Portugalky. Celá skupina byla složena z 3 kurzů. Přihlásilo se málo účastníků, a aby se mohla akce uskutečnit, spojili organizátoři 3 kurzy dohromady. Na metodu STEM jsme byly pouze 2, ostatní se účastnili kurzů zaměřených na zdokonalení IT znalostí a schopností. Většina programu tak byla zaměřena právě tímto směrem. Vedoucí kurzu Iva a Gábina učí na Slovensku, předpokládalo se tedy, že hlavním jazykem bude slovenština. Vzhledem k dvěma účastnicím z Portugalska, probíhaly některé bloky v angličtině. Každý den kurzu se skládal ze dvou bloků, 9 – 12 hod. a 13 – 16 hod.  

Hlavním cílem kurzu bylo, seznámit se s metodami jednoduchých badatelsko orientovaných hodin ve STEM předmětech a získat informace o webových portálech, které se zabývají STEM výukou. Školitelky nám představily několik mezinárodních projektů, do kterých jsou zapojeny školy, kde učí. Většina je spojena s eTwinningem.                                                                                                                                                              

V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi, které jsou volně dostupné a vhodné pro použití ve výuce k tvorbě kvízů, testů, prezentací, plakátů a dalších materiálů pro výuku, ale také ke sdílení a spolupráci (např. Canva, Padlet, Be Fanky, Kahoot, Quizlet, Go-lab…..). Některé aplikace jsou pouze v angličtině, takže je zde propojení na metodu CLIL. Vyzkoušeli jsme si základy programování v programu Scratch, pohráli jsme si s beruškami a Ozoboty. V průběhu týdne jsme měli jeden celodenní a jeden půldenní výlet do Vysokých Tater. Svezli jsme se tatranskou električkou a podívali se do Tatranské Lomnice, Starého Smokovce, na Štrpské pleso a Lomnický štít.                                                                                                                                                                                

S ostatními účastníky kurzu jsme hodně diskutovali o IT vybavení jednotlivých škol, co se vyplatí pořídit pro výuku dětí i o možnosti vzájemné návštěvy ve výuce. Ač bylo mé očekávání odlišné od konečného výsledku, hodnotím kurz jako velmi přínosný pro mé IT vědomosti a schopnosti. Hodně se projevilo spojení více kurzů dohromady. Za sebe bych ocenila menší zásobu nejrůznějších aplikací, ale podrobnější seznámení. Celý kurz probíhal ve velmi příjemné atmosféře, účastníci spolupracovali a pomáhali si, když bylo potřeba. Určitě bych kurz doporučila a ráda se v budoucnu podobného kurzu zúčastním znova.

 

Naposledy změněno pondělí, 30 říjen 2023 10:33

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024