Zabojovali jsme si o pyramidy.

Utíkej, zajíci, utíkej, honí tě myslivec divokej!

Včera proběhlo parádní sněhové stavění.

4.A dorazila do překvapivé bílé krásy Krkonoš, přesně na Moravskou Boudu, v pořádku a pohodě.

Moji milí čtenáři :-),

byla jsem požádána vedením školy, abych Vám napsala pár řádků na úvod nového školního roku. Marně přemýšlím, které z informací mají takovou vážnost, abych jim poskytla toto vzácné místo pro jejich zveřejnění. Určitě je to věcí názoru a volby priorit, ale mám tu možnost a tak volím.

Přeji Vám příjemné počtení a mějte se dobře v tomto školním roce :-).

Mirka Bláhová

"Zdržím-li se zasahování do záležitostí druhých, starají se sami o sebe, zdržím-li se poroučení druhým,

jednají sami za sebe, zdržím-li se kázání druhým, zdokonalí se sami, zdržím-li se zneužívání druhých, stanou se sami sebou."    Lao-c'

Strana 5 z 5

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024