Dan Martin Gerych

Dan Martin Gerych

neděle, 09 únor 2014 00:00

Hudební výchova - 2. stupeň

Učebnice

Výuka není pevně vázána na konkrétní učebnice, žáci mají v učebně k dispozici učebnice hudební výchovy z řady SPN a zpěvníky Já písnička.

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 1 hodina týdně 
8. ročník 1 hodina týdně 
9. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání v předmětu hudební výchova

Směřuje k tomu, aby žák vnímal hudbu jako důležitou součást života jedince i celé společnosti, chápal hudební jazyk jako specifickou formu komunikace, získal orientaci v hudebních stylech a žánrech současnosti i minulosti, snažil se pochopit hudební kulturu různých národů. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit usilujeme o rozvoj celkové hudebnosti žáků.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
česká lidová hudba, hudební nástroje,  hudebně výrazové prostředky, význam hudebních značek, hudba a divadlo (opera, opereta, balet, muzikál)

7. ročník:
lidová hudba, lidský hlas, polyfonie, hudební formy

8. ročník:
vývoj hudby od počátků do konce 19. století

9. ročník:
vážná hudba 20. století, vývoj populární hudby, současné hudební směry

Hodnocení hudební výchovy

Jedenkrát za čtvrtletí test z probírané látky v rozsahu cca 15 minut
Minimálně jedenkrát za pololetí hudební aktivita dle výběru žáka prezentovaná před třídou
Systematické vedení sešitu - kontrola vždy na konci pololetí
Účast v hodinách, nošení pomůcek, plnění zadaných úkolů, případně referátů 

 

čtvrtek, 06 únor 2014 20:22

Školní parlament

Školní parlament je sdružení žáků naší školy. Parlament má vždy dva zástupce z každé třídy. Zástupce tříd si volí každá třída samostatně. Parlament se schází každý měsíc. Členové parlamentu řeší různé problémy, které jim přednesou žáci z jejich tříd. Na chodu parlamentu se tak může, skrze zástupce svých tříd, podílet kdokoli z žáků.

Další funkcí parlamentu je organizovat různé akce a projednávat a hlasovat o tom, jakým způsobem se využijí peníze získané z různých charitativních akcí, které škola pořádá. V letošním školním roce vede školní parlament paní učitelka Mgr. Petra Rejchrtová.

čtvrtek, 06 únor 2014 20:10

Zvonění, vstup do školy

Režim vstupu do školy

Zadní vchod je trvale uzavřen.

7.00 – 17.30 Vstup i odchod z budovy pouze hlavním vchodem.
Prosíme dodržovat všemi žáky a návštěvníky kroužků!!!!!
od 17.30 dále Vstup i odchod pouze zadním vchodem.
Vstup do školy po 17. hodině je možný pouze po předchozí dohodě, zadní vchod je odemčený pouze pro odchod z budovy.

 Zvonění

vyučovací hodina začíná končí
1. 8.00 8.45
2. 8.55 9.40
3. 9.55 10.40
4. 11.05 11.50
5. 12.00 12.45
6. 12.55 13.40
7. 13.50 14.35
8. 14.45 15.30

Výuka v zájmových kroužcích může probíhat mimo obvyklé časy vyučovacích hodin.

Zkouška z angličtiny FCE (First Certificate in English) představuje jazykovou úroveň, jakou dosahují u státních zkoušek vysokoškoláci.

1. oddělení2. oddělení

Kateřina Kyloušková

3. oddělení

Michaela Hájková

4. oddělení

Anna Kurfürstová

5. oddělení

Hana Kubátová

6. oddělení

Renata Kurfürstová

7. oddělení

Libuše Blažková

8. oddělení

Eliška Ondřejová

9. oddělení

Nikola Mohilová

Zobrazit zprávy ze všech oddělení

středa, 15 leden 2014 10:42

Jak můžete škole pomoci

Vážení rodiče a přátelé školy,

pokud máte možnost věnovat škole některý předmětů či vybavení, kterým bychom mohli zkvalitnit výuku nebo vylepšit školní prostředí, nebo můžete přispět finančním darem, kontaktujte prosím vedení školy. Nábytek uvítáme i použitý.

Děkujeme.

pátek, 26 srpen 2016 00:00

Kontakty školní družiny

1. oddělení ŠD – 
e-mail: 
telefon: 261 225 848 linka 29

2. oddělení ŠD – Kyloušková Kateřina – vedoucí vychovatelka
e-mail: kylouskova@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 44

3. oddělení ŠD – Hájková Michaela
e-mail: hajkova@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 48

4. oddělení ŠD – Kurfürstová Anna
e-mail: kurfurstova2@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 42

5. oddělení ŠD – Kubátová Hana
e-mail: kubatova@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 24

6. oddělení ŠD – Kurfürstová Renata
e-mail: kurfurstova@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 43

7. oddělení ŠD – Blažková Libuše
e-mail: blazkova@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 60

8. oddělení ŠD – Ondřejová Eliška
e-mail: ondrejova@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 30

9. oddělení ŠD – Mohilová Nikola
e-mail: mohilova@horackova.cz
telefon: 261 225 848 linka 53

úterý, 07 leden 2014 00:00

Učitelský sbor

jméno TU vyučovací předměty e-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.
linka
kabinet - číslo dveří, patro, umístění
(případně učebna)
BRŮHOVÁ Miroslava 5.A I. stupeň, VVz, Ker
Výchovná poradkyně
bruhova 46
33
220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
112, přízemí, hovorna u modrého schodiště
BLAŽKOVÁ Libuše   ŠD
60
104, kabinet
105, přízemí, ŠD7/A2 na hlavní chodbě
BOHUS Denisa   Aj, AS 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
BORŮVKOVÁ Jana 9.B M, Př 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
BOSŇÁKOVÁ Hana   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
BREWIN Jonathan Mark   Aj, Ak 52 110, přízemí, u modrého schodiště
BUCHAROVÁ Klára 1.B I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
BUKVÁŘ Zdeněk   M, Info 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
BURSÍKOVÁ Dana   Aj 52 110, přízemí, u modrého schodiště
BUTTOVÁ Jindřiška   Biblické příběhy    
CLARK Steven   Aj, Ak 50 111, přízemí, u modrého schodiště
ČAPKOVÁ Ivana   ZŘ / Ch, Fy, Pč 21 123, přízemí, kancelář ZŘ
311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
ČERVENÁKOVÁ Hana   I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
DOLEŽELOVÁ Ivana 3.A I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
DVORNÍKOVÁ Kristýna 2.B I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
DVOŘÁKOVÁ Eliška 3.B I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
FOLTÝNOVÁ Zuzana   Aj 28 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
GÓMEZ Maribel Vargas   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
GERYCH Dan Martin   Info, Admin
Rolnička
28
41
209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
221, 222, 1. patro, Infocentrum
HÁJKOVÁ Michaela   ŠD
48
104, kabinet
120, přízemí, ŠD3 u jídelny
HARUS Pavel   ŠD
53
104, kabinet
105, přízemí, ŠD9/N2 u modrého schodiště
HAVELKOVÁ Martina 4.C I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
JELÍNKOVÁ Barbora 6.C Čj, Ov 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
KAWANOVÁ Lenka 4.B I. stupeň 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
KŘTĚN Karel   Info    
KUBÁTOVÁ Hana   ŠD
24
104, kabinet
214, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD5 vedle tělocvičny
KUBEŠOVÁ Jana   Aj
Aj kurzy
52

110, přízemí, u modrého schodiště
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KUBIŠTOVÁ Alena   ŠD
29
104, kabinet
102, přízemí, ŠD1/A1 na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
KURFÜRSTOVÁ Anna   ŠD
42
104, kabinet
106, přízemí, ŠD4/A3 na hlavní chodbě
KURFÜRSTOVÁ Renata   ŠD
43
104, kabinet
109, přízemí, ŠD6/N1 u modrého schodiště
KYLOUŠKOVÁ Kateřina   ŠD
44
104, kabinet
210, 211, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD2 na chodbě vlevo
LIBICHOVÁ Jana   ŘED / Nj 20 126, přízemí, ředitelna
MACHAČ Ivan   AS 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
MALÍKOVÁ Hana 5.C I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
MATYÁŠOVÁ Irena   ZŘ / Tv, Z 21 123, přízemí, kancelář ZŘ
MAYEROVÁ Kristýna   Aj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
MERVARTOVÁ Eva 9.A Čj, Aj 46 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
NOVÁKOVÁ Dana 3.C I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
ONDŘEJOVÁ Eliška   ŠD
60
104, kabinet
107, přízemí, ŠD8/A4 na hlavní chodbě
PAVLÍČKOVÁ Kristýna 6.A Př, Ch, Pč 45 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
PETRŮ Dana   Aj 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
POKORNÁ Kateřina   Fj 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
REJCHRTOVÁ Petra   Čj, Ov 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SADILOVÁ Jana 2.C I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SIMONYAN Susanna   M, Fy 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
SIVANINCOVÁ Hana 8.B Nj 28 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
SOUKUPOVÁ Kateřina   Aj 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
STOJANOVIĆOVÁ Martina 7.C Nj, D 46 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
STRÁNSKÁ Jana   Vv 50 111, přízemí, u modrého schodiště
SVOBODOVÁ Veronika 1.C I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SVOJTKOVÁ Adéla 5.B  I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
ŠANDA Vladimír 4.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
ŠANDOVÁ Marta 2.A I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
ŠAREŠOVÁ Alice 8.A Tv, Z
metodik
prevence
34 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen
TORRES COBO María Isabel   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
TUROK Viktor 7.A Tv 34 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen
TUROKOVÁ Eva 6.B D, Ov 45 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
URBANOVÁ Olga 1.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
VÁGNEROVÁ Petra   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
VALA Jiří   Fy 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
VONDRÁČKOVÁ JAHODOVÁ
Pavla
  Hv 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště

 

Strana 10 z 11

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022