Zdeněk Bukvář

Zdeněk Bukvář

středa, 23 duben 2014 00:00

Kritéria hodnocení 1. stupeň

Kritéria hodnocení jsou zpracována pro jednotlivé skupiny předmětů. Kritéria pro hodnocení projektů, skupinové práce a sebehodnocení žáka.

čtvrtek, 09 leden 2014 23:20

Informatika - 2. stupeň

Vyučující informatiky

Mgr. Zdeněk Bukvář  (Informace vyučujícího zde)

Karel Křtěn

 

 

Šikovné odkazy:    MoodleHoráčkova     ChatGPT(online)    KPBI     Scratch(PJZŠ)

Střih hudby on-line: https://www.bearaudiotool.com/cs/

Konverze do pdf on-line: https://tools.pdf24.org/cs/pdf-konvertor

 

Zařazení v školním vzdělávacím programu

Předmět informatika je na druhém stupni vyučován jako samostatný předmět v šestém, sedmém a osmém ročníku..

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 1 hodina týdně
8. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání v předmětu informatika

Výuka probíhá v odborných učebnách s dostatečným technologickým zázemím (software, hardware, pomůcky, literatura, využití internetu).

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o informační technologie
• poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění práci s počítačem
• umožňuje poznat základy fungování a využití počítačů
• podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
• učí aplikovat informační technologie a dovednosti v praktickém životě
• vede žáky ke kritickému hodnocení veřejně dostupných informací (internet)
• učí žáky bezpečnému používání komunikačních technologií – internet, e-mail, sociální sítě
• prostřednictvím řádu pracovny a pravidel práce na počítači vede žáky k respektování všeobecně platných norem a pravidel

Předmět informatika je úzce propojen s ostatními vyučovacími předměty
– prostřednictvím nejrůznějších výukových programů
– vyhledáváním, hodnocením, zpracováním informací
– při přípravě na vyučování
– osvojením dovedností a kompetencí potřebných při zpracování nejrůznějších témat v ostatních oblastech ŠVP.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
E-lerningový systém Moodle
(seznámení s prostředím)
Textový editor- opakování (písmo, odstavce, hypertexty,  záhlaví a zápatí, práce s obrázkem v textu, tabulky, sloupce, odrážky)
Počítačová grafika
(vektor x bitmapa, velikost, barevná hloubka, rozlišení bitmapového obrázku, barevné modely), úprava obrázku
Prezentace na počítači (seznámení s programem), výroba interaktivní prezentace

Seznámení s AI  (přínosy a rizika)

7. ročník:
E-lerningový systém Moodle
(práce v prostředí e-lerningu)
Základy programování - Scratch
Programování - aplikace - LEGO Spike
Data, informace, modelování

8. ročník:
Práce v objektovém programování(Scatch)
Tabukový editor (MS Excel)
Seznámení s AI

Podpora výuky informatiky prostřednictvím e-lerningového systému Moodle

Na začátku 6. ročníku je každému žáku školy vytvořen uživatelský účet v systému Moodle, tento účet je využíván v 6. -  8. ročníku pro výuku informatiky, ale v případě zájmu ostatních vyučujících i pro další vyučovací předměty a v dalších ročnících studia na naší škole.
Vstup do kurzu je možný po zadání uživatelského jména a hesla zde.

 

 

čtvrtek, 20 srpen 2015 00:00

Matematika - 2. stupeň

Vyučující matematiky

RNDr. Jana Borůvková  

Mgr. Zdeněk Bukvář      (Informace vyučujícího zde)

Mgr. Jan Koželský

Ing. Lukáš Malý Bc.

Strana 9 z 9

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024