Hana Sivanincová

Hana Sivanincová

čtvrtek, 25 říjen 2018 11:23

Švýcarské perličky

V letošním školním roce v termínu 2.–7. 5. 2019 pořádáme opět zájezd za krásami Švýcarska.

středa, 21 únor 2018 15:30

Návštěva Goethe - Institutu

Naši němčináři z 9. A a z 9. B vyrazili 1. února 2018 do Goethe - Institutu.

pondělí, 05 prosinec 2016 00:00

Konverzační soutěž v německém jazyce

KNJ obvodní kolo

Termín: 6. února  2019 (středa ) v budově PJZŠ Horáčkova

Prezence:  8.15 - 8.30. S sebou psací potřeby, přezutí, svačina, pití

Části: poslech, připravené téma, popis obrázku a volná konverzace.

Témata kategorie 1A a 1B (základní škola 6.+7. ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Meine Hobbys, Meine Familie und Freunde, Mein Tag und meine Woche,Wetter und Kleidung, Tiere.

Témata kategorie 2A  a 2B (základní škola 7.–9.ročník, odpovídající ročníky nižšího gymnázia)

Wetter und Kleidung, Reisen und Ferien, Leben in der Stadt und auf dem Lande, Mein Zuhause, Freizeit und Hobbys

 

 

pondělí, 10 únor 2014 23:16

Německý jazyk - 2. stupeň

Vyučující německého jazyka

Mgr. Jana Libichová - ředitelka školy
PaedDr. Hana Sivanincová
Jana Nováčková
Mgr. Martina Stojanovićová - t.č. na mateřské dovolené

 

Učebnice

Všechny ročníky se učí podle řady „MAX“ od nakladatelství Fraus, která je velmi pěkně zpracovaná a výrazněji zaměřená na rozvíjení řečových dovedností. Pro žáky, kteří jsou na základě přijímacího řízení přijati do 6. ročníku, je německý jazyk veden od úplných počátků, není tedy vyžadována jeho znalost. I oni mají učebnici od nakladatelství Fraus - Deutsch mit Max, která je koncipována podobně, jako řada "Max" pro ostatní němčináře.

Hodinové dotace

6. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
7. ročník 3 hodiny (3)
8. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
9. ročník 4 hodiny (3 + 1*)
hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.

Vzdělávání v předmětu německý jazyk

Německý jazyk jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.
Vyučujeme ve dvou jazykových učebnách, v obou je k dispozici televize s DVD přehrávačem.

Pro 9. ročníky se každým rokem připravuje jazykový projekt „Procházky Prahou“ a závěrečná zkouška z jazyka, po jejímž úspěšném absolvování žák obdrží certifikát o dosažené jazykové úrovni podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro druhý cizí jazyk se předpokládá úroveň A2 podle EERJ.
Úspěšné splnění jazykového projektu a složení závěrečné jazykové zkoušky jsou zároveň jedním z kritérií pro uzavření klasifikace na konci 9. ročníku.

Soutěž

Pro žáky 6. až 9. ročníku je každoročně určena konverzační soutěž v NJ, jejíž obvodní a krajské kolo každoročně zajišťuje naše škola. Soutěž se dělí do dvou kategorií : A – 6. a 7. ročník, B – 8. a 9. ročník. V obou kategoriích naše děti obsazují přední místa

 
Zájezd

Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do německy mluvících zemí. Ve školním roce 2011/2012 to bylo putování Švýcarskem. Dále jsme   navštívili např. Mnichov, údolí Rýna, Koblenz, Rýnské vodopády, květinový ostrov Mainau, Norimberk, Bodamské jezero, zámek Neuschwanstein...

 

pátek, 24 leden 2014 12:21

PaedDr. Hana Sivanincová

učitelka 2. stupně

Vzdělání 
Pedagogická Fakulta UK, rigorosní zkouška
Metodické a jazykové kurzy, artefiletika, průvodcovské zkoušky u PIS

Aktivity ve škole
Vedoucí metodické skupiny pro 2. cizí jazyk
Pořádání zahraničních zájezdů
Organizace obvodních a krajských kol konverzačních soutěží NJ
Organizace závěrečných certifikátů z 2. cizího jazyka pro 9. ročníky

Zájmy
Různé.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Vše, co nesouviselo s matematikou.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019