Matematika - 1. stupeň

Napsal(a)

Hodinové dotace

1. ročník – 4 hodiny týdně
2. ročník – 4 hodiny týdně
3. ročník – 5 hodin týdně
4. ročník – 5 hodin týdně
5. ročník – 5 hodin týdně

Učebnice

3. - 5. ročník nakladatelství Alter

Užitečné odkazy

Příručka pro rodiče - výuka matematiky podle metody prof. Hejného

www.matika.in

www.školakov.eu

www.zlatka.in

www.ucimesevenku.cz

Charakteristika předmětu: 

Vzdělávání v matematice je zaměřeno na čtyři tématické okruhy:

1. čísla a početní operace:

- dovednost provádět operaci

- algoritmické porozumění

- významové porozumění

- získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná

2. závislost, vztahy a práce s daty:

- rozpoznávání a uvědomování si určitých typů změn a závislostí

- jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů.

3. geometrie v rovině a prostoru:

- určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací

- zkoumání tvarů a prostoru

4. nadstandardní aplikační úlohy a problémy:

- uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života.

 

Předmětem prolínají průřezová témata: OSV, EV, EGS

 

Matematika prof. Hejného

Od roku 2017 se ve dvou 1.třídách učí Hejného metoda, která vede děti k tomu, aby pomocí praktických příkladů a vlastních zkušeností objevily zákonitosti matematiky samy. Matematika se učí v prostředích, z nichž každé rozvíjí trochu něco jiného a motivuje děti, aby si  metodou pokus - omyl samy zjistily, co funguje a co ne.  Poučky si zapamatují napořád, protože je mají spojené s praxí.

Více o této metodě se dozvíte na stránkách www.h-mat.cz  nebo v příloze pod článkem najdete ucelený soubor článků z MF Dnes.

 

Informace k Matematické olympiádě (pro žáky 5. ročníků): Matematika II.stupeň
Pythagoriáda:

 

 

Naposledy změněno pondělí, 20 duben 2020 22:39

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024