Přípravné kurzy z ČJ školní rok 2020/21

Napsal(a)

Přípravné kurzy z českého jazyka budou probíhat každé úterý a středu od 16:00-17:00 hodin ve třídě 9.B.

Kurzy začínají od 6. 10. (úterý) a budou trvat do konce března / začátek dubna. Cena za celý kurz činí 1.400 Kč   (20 šedesátiminutových bloků). Částku uhraďte prosím nejpozději do 15. 10. 2020 na účet školy, do poznámky uveďte kurz ČJ.

V kurzech budeme řešit testová zadání, zopakujeme problematické učivo, zaměříme se na práci s textem. Naučíme se vyplňovat vzorové archy k zadání a zkusíme si simulaci přijímacího řízení z českého jazyka.Kurzy přizpůsobuji požadavkům žáků.

Mgr. Barbora Jelínková, vedoucí kurzu

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 73
únor 2021