Školní parlament

Školní parlament se schází přibližně jednou za měsíc v knihovně školy. Dva demokraticky zvolení zástupci z každé třídy chodí na schůzky parlamentu o velké přestávce, aby nezameškali výuku. Po schůzce tito zástupci přednesou informace ve třídách.

Diskutujeme zde o různých problémech ve škole a snažíme se nalézt řešení. Většinou se problémy vyřeší, takže je parlament užitečný. Také zde rozhodujeme, kam půjdou peníze z Koláčů, které škola každoročně pořádádá, a pomáháme s různými charitativními akcemi.

Daniel Drahotský, František Hós a třída 6.B

Školní parlament je sdružení žáků naší školy. Parlament má vždy dva zástupce z každé třídy. Zástupce tříd si volí každá třída samostatně. Parlament se schází každý měsíc. Členové parlamentu řeší různé problémy, které jim přednesou žáci z jejich tříd. Na chodu parlamentu se tak může, skrze zástupce svých tříd, podílet kdokoli z žáků.

Další funkcí parlamentu je organizovat různé akce a projednávat a hlasovat o tom, jakým způsobem se využijí peníze získané z různých charitativních akcí, které škola pořádá. V letošním školním roce vede školní parlament paní učitelka Mgr. Petra Rejchrtová.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 71
červen 2019