Dan Martin Gerych

Dan Martin Gerych

úterý, 18 říjen 2022 09:09

Newsletter září 2022

Vážení rodiče, 

po dvouměsíční prázdninové přestávce jsme se opět sešli ve škole. I když se nám učitelům, ani vám rodičům a dětem možná přes léto nevyhnuly problémy či nemoci, věřím, že jsme si všichni podle možností odpočinuli, a nový školní rok začínáme s chutí a optimismem.  

Svět kolem nás se mění a do školství, stejně jako do celé společnosti, přicházejí stále nové výzvy a nutnost řešit problémy, o kterých jsme před pár lety ani nepřemýšleli. Kdo z nás si ještě před třemi lety dokázal představit celosvětovou epidemii či válku v Evropě?  A tak je tu po covidu integrace ukrajinských dětí, které se společně se svými rodiči ocitly v těžké a nezáviděníhodné životní situaci. Energetická krize, která se tak či onak dotkne nás všech. A další výzvy přicházejí. Všudypřítomná digitalizace a s ní nutnost naučit děti IC technologie smysluplně využívat a nenechat se jimi zotročit. Potřeba vyrovnat se v budoucnu s dnes už nepopiratelnou klimatickou změnou a jejími důsledky, které už vidíme kolem sebe. A nepochybně přijdou ještě jiné výzvy, protože svět kolem nás se vyvíjí a přetváří stále rychleji. A k tomu nám zůstávají běžné úkoly a starosti, ale naštěstí také spousta radostí, pozitivních a krásných zážitků a velkých i malých potěšení, které nám všem dávají radost ze života a sílu dívat se do budoucnosti s optimismem. 

Po krátkém zamyšlení nad současným světem a dalším směřováním školy se konečně dostáváme k praktickým věcem.  

Začněme přehledem toho, co se ve škole událo přes prázdniny.  

Vymalování chodby ve žlutém patře, včetně odstranění nevzhledné linkrusty. / Doplnění chybějících šatních skříněk. / Nákup a instalace dalšího potřebného nábytku do tříd. / Nákup a doplnění učebnic a dalších učebních pomůcek dle požadavků učitelů. / Objednávka a nákup techniky z finančních prostředků, které škola dostala v rámci rozvoje ICT na školách, což pro naši školu dělalo celkem 802 000 Kč. Poptávka ze všech škol byla obrovská, a tak na některé věci ještě čekáme. Jedná se o dvě sady tabletů s nabíjecími stanicemi pro využití na 1. stupni / vizualizéry do tříd prvního stupně, jazykových a dalších odborných učeben / Lego stavebnice s programovatelnými roboty pro výuku informatiky / digitální mikroskopy / sadu sluchátek.  

Přes prázdniny nezaháleli ani učitelé, a tak řada z nich absolvovala letní školy a různé prázdninové kurzy, čtyři vyučující vyjeli na kurzy do zahraničí v programu Erasmus+.  

A co nás v letošním roce čeká? 

Výuka podle upraveného školního vzdělávacího programu, ve kterém se nově klade důraz na digitální gramotnost, tolik potřebnou k fungování v digitálním světě, který nás všechny obklopuje. Informatika se tak bude nově učit od 4. ročníku, ve druhé třídě mají děti spojenou jednu hodinu informatiky a českého jazyka, a využití technologií se bude prolínat všemi předměty. / Pokračujeme v projektu Erasmus+, získané finanční prostředky opět využijeme na další vzdělávání učitelů v zahraničí, nově i na dětské projekty. / Dále čerpáme finanční prostředky z výzvy 54 OP PPR, Šablon III, chystáme čerpání finančních prostředků z programu Jan Amos Komenský. / Využíváme finanční prostředky z grantu O2, určené zejména na vzdělávání žáků, učitelů i rodičů v oblasti digitální gramotnosti. V souvislosti s tím si vás dovoluji pozvat na besedu s panem Janem Kršňákem, která se uskuteční 4. 10. 2022 v 17.00 hodin. Jeho objevným a realistickým přístupem k technologiím byly nadšeny nejen děti, ale i učitelé. Pokud hledáte jakékoli odpovědi na své otázky v této oblasti, neváhejte a přijďte. Podrobnější informace dostanete ve zvláštní pozvánce.  

Další změnou, která nastává hned od začátku září, je rozšířené využití systému Bakaláři. Bakaláře budeme využívat nejenom k omlouvání dětí, ale také k další komunikaci mezi rodiči a učiteli.  Zatím je v provozu Omluvenka. Ta slouží k omluvě žáka ve chvíli, kdy je absence již ukončená a vy napíšete omluvu do Bakalářů místo do omluvného listu v žákovském záznamníku, jak jste dosud byli zvyklí. Prosím, nepište do omluvenek žádosti o uvolnění, ani informace o plánované či probíhající absenci nebo jiná sdělení pro učitele, takové zprávy učitelé nemohou zpracovat. Žádosti o uvolnění se stále podávají tak, jak jste byli zvyklí, tedy na formuláři, který je ke stažení na stránkách školy. Prostor pro různé jiné informace pro učitele v Bakalářích zprovozníme od října, o jeho spuštění a využití vás budeme informovat. 

Na webových stránkách školy je k dispozici aktualizovaný celoroční plán. První společnou akcí, která nás v letošním školním roce čeká, jsou úvodní třídní schůzky. Po dvouleté covidové pauze se znovu všichni sejdeme 15. 9. 2022 v 17.00 hodin ve školní jídelně, kde proběhne také valná hromada Trianglu. V 17.30 pak budou schůzky pokračovat s třídními učiteli ve třídách. 

https://www.horackova.cz/pro-zaky-a-rodice/organizace-skolniho-roku 

Myslím, že informací bylo hned na začátek až dost.  

A tak už mi jen dovolte popřát nám všem co nejklidnější školní rok bez on-line výuky, a ať výzvy, které přicházejí, zvládáme v pohodě a s přehledem. 

Za vedení školy
Mgr. Bc. Jana Libichová
ředitelka školy

pátek, 16 září 2022 13:58

Sleva do Happy Sportu

Od pondělí 19. 9. 2022 jsou opět k dispozici u paní hospodářky Dirové slevové karty do Happy Sportu.

pátek, 16 září 2022 13:55

Pozvánka na akci

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na skutečně hezkou akci, která proběhne už podvanácté.

pondělí, 05 září 2022 08:23

Dětský pěvecký sbor Rolnička – Praha 12

V letošním roce je Rolničce 35 let.

Přijímací zkoušky pro nové členy sboru

se konají ve škole ve dnech pondělí 5. září, úterý 6. září, středa 7. září a čtvrtek 8. září vždy od 15.45 do 17.00 hodin.
Případně je možné domluvit se na náhradním termínu.
Do sboru se mohou přihlásit žáci naší školy i ostatní zájemci od 6 do 15 let.

Pro podrobnosti k přijímacím zkouškám navštivte www stránky Rolničky – www.rolnickapraha12.cz
Informace budou zveřejněny od neděle 28. 8. večer.

Pravidelné zkoušky DPS Rolnička – Praha 12

se i v letošním školním roce konají na naší škole 2x týdně – v pondělí a ve středu od 16.15 do 17.30 hodin v knihovně.
Rozpis dalších zkoušek a podrobné informace o sboru najdete na www stránkách Rolničky – www.rolnickapraha12.cz

Na konci roku 2019 jsme nahrávali klip pro nadaci Kapka naděje.

K nahrávání nás v září pozval kapelník Verony a producent Peter Fider, sešli jsme se ve Studiu 1 Českého rozhlasu na Vinohradské třídě a se všemi zúčastněnými, tedy i s Veronou, kapelou, gospelovým sborem a s Michalem Davidem, abychom společně natočili videoklip k písničce Náhodou. Ten je věnován Nadačnímu fondu Kapka naděje.
Moc nás těší, že můžeme být součástí klipu, který kromě skvělé muziky pro všechny dává i kapky naděje těm, kdo to opravdu potřebují. Doufáme, že pro Kapku naděje to bude pořádný potok... A děkujeme, že jsme mohli spolupracovat s tak prima a pohodovými lidmi.
Premiéra klipu byla v pondělí 2. 12. 209 na Rádiu Blaník.

A s klipem jsme vystupovali ještě jednou živě v TV Prima v pořadu Vlna naděje

Klip si můžete pustit na tomto odkazu na Youtube

 

6. července 2018 – zpívali jsme na 52. Festivalu dalmatinskih klapa v chorvatském Omiši:

pondělí, 22 srpen 2022 10:45

Změna od 1. 9. 2022

Vážení rodiče a žáci,

ve školním roce 2022/2023 dojde ke zvýšení platby za obědy:

pondělí, 22 srpen 2022 10:33

Změna stravného od 1. 9. 2022

Změna výše stravného od 1. 9. 2022.

(Aktualizace 22. 8. 2022)

Кінцевий термін зарахування до початкової школи – 15 червня 2022 року.

pátek, 29 duben 2022 23:05

Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,

v detailu tohoto článku najdete konečné výsledky zápisu do 1. tříd.

Němčina

Učebnice Start mit Max 1. a 2. díl

1. Slovní zásoba - Barvy, číslovky do 100 000 a početní operace, kalendář (dny, měsíce, roční období, hodiny), já a moje rodina, škola (školní potřeby, předměty, rozvrh), koníčky, hry a hračky, denní program, nakupování, základní potraviny, jídla a nápoje, domácí zvířata, dopravní prostředky.

2. Gramatika - Slovosled ve větě oznamovací a tázací (zjišťovací a doplňovací otázky, tázací zájmena), podstatná jména se členem určitým a neurčitým v 1. a 4. pádě, vazba von, časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou (fernsehen, schlafen, Rad fahren, Ski laufen, lesen, essen, helfen, aufstehen, aufräumen), časování sein a haben, préteritum slovesa sein, časování způsobového slovesa können, předložky im, um a am v časových údajích, předložka in ve 3. a 4. pádě, předložky zu a mit + vazby, množné číslo známých podstatných jmen, zápor nicht a kein.

3. Komunikativní dovednosti - dialog o rodině, koníčcích, denním programu, školním prostředí - různé obměny, vyprávění pohádky, nakupování - základní frazeologie, jednoduché vyprávění (cca 15 vět) o známých tématech, telefonování s kamarády.

4. Písemné vyjádření - dopis cca 10 vět, jednoduchý popis, krátké vyprávění příběhu (podle návodných slov či obrázků).

Španělština

1. díl učebnice Chicos Chicas (Unidad 1 - Unidad 4)

Unidad 1 - abeceda, pozdravy, představení, téma narozeniny, dny v týdnu, měsíce, stručně mluvit o sobě. Sloveso ser a tener.
Unidad 2 - školní potřeby, plány ve škole, mluvit o své škole, mužský a ženský rod, množné číslo, časování pravidelných sloves + sloveso hacer.
Unidad 3 - hodiny, rozvrh hodin, denní program, nepravidelná slovesa (decir, ir, salir, volver, jugar, empezar, dormir) a zvratná slovesa + zvratná nepravidelná (acostarse, despedirse, vestirse), sloveso gustar, co mě baví a co ne, vyjádřit svůj názor.
Unidad 4 - téma rodina, představit členy rodiny, přivlastňovací zájmena, číslovky do 100, popis osob a jejich vlastnosti.

Francouzština

1. díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mámaa nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:
Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

pondělí, 28 březen 2022 08:44

Projekt EU výzva 54

Projekt VÝZVA 54 ZŠ HORÁČKOVA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001923 je Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora, doučování žáků s OMJ, projektová výuka, DVPP a stáže pedagogů v zemích EU.

Strana 1 z 12

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022