středa, 07 září 2016 00:00

Borůvková Jana - Matematika 9

Napsal(a)

Podrobné informace v detailu článku.

 Učivo v týdnu 11.9 - 15.9

Opakování algebra - číselné obory, číselné operace

Opakování geometrie - geometrické značky, úhly

Přípravný test k přijímacím zkouškám

Vytváření myšlenkových strategií - logické úlohy (PL)

 

Učivo v týdnu 18.9-22.9

Opakování algebra - dělitelnost, absolutní hodnota

výpočty - PL Opakování 1

Opakování geometrie - úhly, trojúhelník

využití typů a vlastností úhlů - PL, konstrukce trojúhelníku (sss,sus,usu)

Vytváření myšlenkových strategií - geometrické úlohy (trojúhelník, úhly)

dobrovolný DÚ dořešit úlohy v PL Opakování 1 a dořešit do pondělí úlohy z pátku

povinný DÚ: na úterý narýsovat do ŠS

  • sestroj ΔKLM: m=56mm, l= 60mm, velikost úhlu KLM = 63°
  • sestroj ΔDEF: f= 43mm, e= 32mm, velikost úhlu DEF= 80°
  • sestroj ΔABC: c= 7,2 cm, b= 6cm, β = 48°

 Učivo v období 25.9. - 6.10

Opakování algebra - zlomky, procenta, promile

PS 1. díl str 1 - 5

DÚ: PL Opakování A2

vytváření myšlenkových strategií - dělitelnost, zlomky, řady - dokončit doma

Opakování geometrie - trojúhelníky (pojmy, konstrukce, typy trojúhelníků, osová souměrnost)

DÚ: PL Opakování G1 (rýsování)

test: Opakování algebry - DČ, celá čísla, absolutní hodnota, dělitelnost, logická úloha

test: opakování geometrie - úhly a jejich využití, geometrické značky

 

Učivo v období 9.10. - 13.10

Opakování algebra  - poměr, úměra, změna v poměru, rozdělení v poměru, trojčlenka, přímá a nepřímá úměrnost - slovní úlohy, rovnice, tabulka, graf

DÚ: PL Opakování A3,A4

Opakování geometrie - konstrukce sss,sus,usu, Thaletova kružnice, výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku, množiny bodů dané vlastnosti

Konstrukční úlohy na trojúhelníky - celý postup konstrukce, konstrukce trojúhelníků s využitím Thaletovy kružnice, PL Konstrukce cvičení 1, 2, 3 celá - dokončit za DÚ

test: opravný test na úhly

 

 

 

 

 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019