pátek, 16 prosinec 2016 00:00

Borůvková Jana - Matematika 7

Napsal(a)

Podrobné informace v detailu článku.

 

 Učivo v týdnu 11.9 - 15.9

Opakování aritmetika - číselné obory, číselné operace s přirozenými čísly, číselná osa, zaokrouhlování

Opakování geometrie - geometrické značky, úhly

Nové učivo G - souhlasné a střídavé úhly

Logické úlohy (PS Důvtip)

 

Učivo v týdnu 18.9 - 22.9

Opakování aritmetika - sčítání, odčítání, násobení a dělení DČ zpaměti, řešení logických úloh (PS Důvtip str. 31, 35, 32, 33 + PL)

Opakování geometrie - úhly souhlasné a střídavé - procvičování (PL), převody jednotek (level 1 a 2)

DÚ: dokončit první stranu PL Střídavé a souhlasné úhly

DÚ: do pondělí dodělat pracovní list  (výpočty s DČ)

 

Učivo v období 25.9 - 6.10

Opakování aritmetika - Dělitelnost (pojmy prvočíslo, číslo složené, rozklad na součin prvočísel, znaky dělitelnosti (1-10), všichni dělitelé čísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úlohy na dělitelnost) - práce s PL Slovní úlohy na dělitelnost

nové učivo - celá čísla, kladná a záporná čísla, opačná čísla, číselná osa, teploměr

DÚ: vyřešit všechny slovní úlohy na dělitelnost z PL

logické úlohy PS Důvtip str. 37,39 - dokončit doma

Opakování geometrie - souhlasné a střídavé úhly, osová souměrnost, řešení složitějších úloh s úhly (G -rébusy)

test: DČ zpaměti, dělitelnost  - pojmy, typy úhlů, diktát geometrických značek

 

Učivo 9.10 - 13.10

Aritmetika

Celá čísla - číselná osa, porovnávání celých čísel, absolutní hodnota čísla

PS 2. díl str. 112,113,114,115

test. desetinná čísla a desetinné zlomky

Geometrie

Opakování - osová souměrnost

PS 1. díl str. 30,31,32

logické úlohy - práce ve skupinách

 

 

 

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 73
únor 2021