DĚJEPIS 7.A

V úterý 28.2.2017 bude test z dějepisu Vrcholný a pozdní středověk. Test bude z učiva, které je v učebnici na straně 69-92.

Na tomto odkazu naleznete to, co byste měli vědět o páce.

Příklady využití páky a příklady pro procvičování naleznete zde.

V tomto školním roce se z naší třídy stali sedmáci.

Letos nás čeká spousta novinek, jednou z těchto novinek je také elektronická žákovská knížka.

Těšíme se na lyžák, kde si kromě lyžování užijeme také běžky a určitě bychom chtěli být úspěšní při natáčení filmu na anglickou konverzaci!

Tento školní rok se většina dětí nejen z naší třídy, ale i z ostatních sedmých tříd, bude hlásit na gymnázia. Tento rok bude namáhavý.

Všem přejeme mnoho štěstí a úspěchů! (nejen ve škole J)

Míša, Klárka, Lucka

Do sešitu na laboratorní práce nejprve pečlivě vlep protokoly z předchozích laboratorních prací.

Páteční protokol zpracuj na nový list. V příloze pod tímto článkem je ke stažení zadání LP a návod, jak zpracovat protokol. Jednotlivé body protokolu opiš nebo doplň co je potřeba. Protokol netiskni a nevlepuj. Opisováním se učíš, co má takový protokol obsahovat a jak formulovat jednotlivé body. Do klasifikace se započítává úplnost, správnost, úprava a pečlivost.

Termín odevzdání: 25. 1., náhradní termín 1. 2. 2016 Kdo neodevzdá v termínu, bude klasifikován o stupeň horší známkou.

Dne 26. a 27.10. absolvovala celá naše škola projektové dny a my jako 6.A jsme měli téma: Vztahy ve třídě. Program zorganizovalo sdružení Odyssea, které se specializuje na přednášky o drogách, kouření, vztazích atd. Hráli s námi hry, při kterých jsme se měli naučit spolupracovat jako tým.

Pondělí: Dnes začínala škola v 8.55. K nám do třídy přišli dva lektoři-Věrka a Indi. Představili se nám a my jim. Poté nám rozdali nálepky a my si vybrali jednu barvu a řekli, proč zrovna tuto barvu. Nálepky jsme si nalepili na břicho, chodili s nimi po třídě a dávali otázky.

Za každou odpověď nám spolužáci napsali písmena našeho jména. Pak jsme si ustanovili pravidla např.: zvednutí ruky = ticho, mluví jenom jeden apod. Hned na to jsme se rozdělili

na čtyři týmy. Vždy jeden z týmu vyběhl na chodbu a hledal písmena, mohl ale přinést jen jednu kartičku. Když měla skupina dost písmen, sestavila křížovku. Poslední hra byla venku, a to podbíhání pod lanem. Ze začátku viděli všichni, pak měli tři lidé zavázané oči, pak polovina třída a nakonec byli "slepí" všichni. 

Úterý: Dnes jsme začali hrou Divoký západ, ve které jsme cvičili naše reflexy. Šerif (v našem případě Věrka) ukázala na osobu a ta musela dát rychle ruce vzhůru a ti kdo stáli vedle ní, na ni museli také rychle ukázat. Kdo neukázal nebo nedal ruce vzhůru, vypadl. Potom jsme řešili kriminální případ, vraždu. Za pomocí indicií, které jsme museli najít, zapamatovat si je, doběhnout s nimi ke svému stanovišti a tam je předat "zapisovači". Po nashromáždění všech důkazů jsme pachatele usvědčili, řekli, jak svůj čin provedl a případ odevzdali organizátorům. V úterý po škole všichni odcházeli s vědomím, že vztahy mezi námi se zlepšili a podle našeho názoru mají pravdu.

 

Matěj Šíma, Patrik Lux

Vážení rodiče,

autobus přiveze děti z ekokurzu 16.10.2015 v 11.30 hod. Akce končí pro žáky v 11.30 hod. u školy.

V pondělí 12.10. jsme přijeli do ekocentra Střevlík v Oldřichově v Hájích nedaleko Liberce. Přivítalo nás slunečné počasí, ale vítr byl ledový. Hned první den jsme se seznámili s okolím a zvířátky a večer jsme hráli společenské hry. V úterý máme naplánovaný celodenní výlet. Prohlédněte si ve fotogalerii momentky z prvního dne.

Celodenní výlet se povedl, měli jsme štěstí na dobré počasí.

Bohužel, ve středu jsme se probudili do deštivého rána. A pršelo celý den. Proto musel být program uvnitř - dopoledne jsme se věnovali poskytování první pomoci, nacvičovali jsme si resuscitaci. Vyzkoušeli jsme si také Morseovu abecedu a učili jsme se vázat uzly. Po obědě jsme se učili poznávat lesní zvířata podle zvuků a podle stop.

I ve čtvrtek panovalo upršené počasí. Přesto jsme v pláštěnkách vyrazili do terénu a učili jsme se orientovat podle mapy a buzoly v terénu. Rozdělili jsme se do skupin a šli jsme podle mapy na určené místo. Také jsme poznávali rostliny a seznamovali jsme se s jejich využitím.

Odpoledne jsme zůstali uvnitř a učili se pracovat s vlnou -"česali" jsme ji, spřádali na kolovrátku a tkali na stavu.

Večer budeme mít diskotéku a zítra po snídani nás čeká vyhodnocení a odjezd domů. Ke škole přijedeme kolem 11.30hod.

Ahoj šesťáci,

během mé nepřítomnosti udělejte následující práci:

V pondělí 5. 10.

učebnice str.21 - vypsat kapitolu Rozměry tělesa, na str. 20  přečíst a udělat zápisky v modrém okraji,

pracovní sešit - 11/ 1 nahoře, 11/1 dole, 12/ 2,3,4,5

 

V pátek 9. 10.

učebnice str. 22 - 24 vypsat kapitolu Měření délky

pracovní sešit - 13/ 6, 7, 8

 

Práci budu po návratu kontrolovat.

Ivana Čapková

 

Tento rok jsme poprvé na druhém stupni. První stupeň jsme společně šťastně absolvovali bez vážných překážek. 

Většina dětí z naší třídy je ráda sportuje. Nejpopulárnějším sportem u nás je florbal, který hraje asi polovina dětí. Oblíbený je také fotbal, ale i jiné sporty. Někteří naši spolužáci hrají na různé hudební nástroje, kreslí nebo třeba tančí.

V naší třídě si rozumíme a kamarádíme se.

Ella Ozuna, Veronika Sudková

Strana 1 z 2

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019