Adopce na dálku

Napsal(a)

Výběr adoptovaného dítěte je v kompetenci školního parlamentu. Tentokrát se však členové parlamentu usnesli, že nejlepší bude zapojit do hlasování celou školu.

 

Rozdělili si úkoly – parlament vybral z několika desítek několik dětí ty, o kterých se bude hlasovat, třída 7. B vyrobila volební urny a hlasovací lístky, 9. A a 9. B zajistila volby.

V celoškolním hlasování byl vybrán Prasad Mahalaya (nar. 1997), posluchač 1. ročníku předuniverzitního kurzu. Jeho snem je stát se inženýrem. Prasada charakterizují jako velmi milého, ochotného a laskavého chlapce s prostou a bezelstnou povahou. Nejraději si čte knihy nebo hraje volejbal a kriket se svými kamarády.

 

Prasadův otec pracuje jako řidič rikši. Bohužel nemá svou vlastní rikšu a musí si ji pronajímat. V celé rodině je otec jediný, kdo vydělává nějaké peníze. Z vydělaných peněz, kterých je poskrovnu, musí zaopatřit rodinu, zaplatit nájem domu a zajistit vzdělání svým dětem. Jeho příjem však není dostačující na všechny tyto výdaje. Matka je v domácnosti. Prasad má ještě sedmnáctiletou sestru Pooju, která studuje 2. ročník bakalářského studia obchodního zaměření.

 

Indická dívka Sunitha, které naše škola přispívala na vzdělání, dokončila školu a stala se z ní učitelka. Všechny nás potěšilo, že jsme jí mohli pomoci splnit její přání. I proto jsme se rozhodli v této tradici pokračovat a přispět ke splnění snu dalšímu dítěti.

 

Naposledy změněno pondělí, 22 srpen 2016 20:10

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021