Erasmus + - "Jazyky napříč Evropou"

Napsal(a)

Naše škola již podruhé úspěšné podala žádost o grant v rámci programu Erasmus + KA1, který se týká individuálních mobilit pedagogů (výjezdů pedagogů do zahraničí). Finanční prostředky z tohoto programu využijeme na realizaci dvouletého projektu „ Jazyky napříč Evropou“. Těší nás, že jsme uspěli i v tomto grantovém řízení a náš projekt byl mezi necelými 40 % úspěšnými žadateli.

Nový projekt, který začíná 1. 10. 2018, navazuje na právě skončený projekt „Jazyky – cesta k porozumění“, během kterého v minulých dvou letech vycestovalo 5 učitelů naší školy nejen na metodologické kurzy, ale také do anglické školy na stínování a výukový pobyt.

Ohlasy zapojených učitelů z minulého projektu byly natolik pozitivní, že se nám do nového projektu podařilo zapojit čtyři školy v zahraničí – školu ve Francii, na Maltě, ve Španělsku a ve Velké Británii. V evropských školách budou učitelé realizovat stínování (job shadowing) výuky cizích jazyků a managementu třídy a školy. Někteří kolegové dokonce zvolili možnost výukového pobytu (teaching assignment) – tedy výuku žáků v reálném prostředí zahraniční školy. Toto dokazuje, že naši učitelé jsou jazykově velmi dobře vybavení, neboť tyto mobility je možné realizovat, pokud mají učitelé vysokou úroveň znalostí cizích jazyků.

Další zapojení učitelé vycestují na jazykové nebo metodologické kurzy do Německa, Španělska a do Velké Británie.

Cílem našeho projektu je nejen zvýšit jazykové kompetence pedagogů, seznámit se s aktivizujícími metodami práce ve výuce nejen cizích jazyků, inspirovat se dobrými příklady z praxe, prohloubit spolupráci se zahraničními školami případně i získat nové partnery pro další spolupráci s naší školou.

Pedagogové, kteří jsou zapojeni do projektu, budou sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy na naší škole formou vzájemných prezentací z výjezdů. Rovněž zpracují srovnávací studii, ve které porovnáme vzdělávání z různých pohledů z navštívených škol v rámci EU.

Všichni zapojení pedagogové využijí své zkušenosti a nové znalosti a dovednosti ve vlastní výuce a seznámí žáky s odlišnostmi jednotlivých regionů a specifiky školství v navštívených zemích.

Chceme, aby tento projekt podpořil přeměnu naší školy na tzv. učící se organizaci, kterou definoval v knize „Pátá disciplína“ americký vědec v oblasti managementu Peter Senge. Projektem rovněž chceme přispět ke zvýšení prestiže pedagogické práce.

Jednotlivé realizované mobility budou prezentovány postupně na našich stránkách.

Do projektu jsou zapojeni tito vyučující: Ivana Čapková, Hana Bosňáková, Jana Kubešová, Dana Petrů, Martina Stojanovičová, Veronika Svobodová a Petra Vágnerová.

Naposledy změněno čtvrtek, 19 září 2019 11:07

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021