čtvrtek, 19 září 2019 09:51

Mobility Erasmus + "Jazyky napříč Evropou"

Napsal(a)

 

V tomto článku Vás budeme postupně informovat o jednotlivých mobilitách, které proběhly na naší škole v rámci programu Erasmus +.

Petra Vágnerová

Tento podzim jsem díky programu Erasmus + měla možnost strávit 2 týdny v malé španělské škole C.I.E.P.Virgen de las Angustias ve vesničce Villaseca de la Sagra v provincii Toledo. Mým úkolem bylo stínování (job – shadowing), tedy pozorovat výuku v různých třídách, zaměřit se na to, jak v této škole pracují s nadanými žáky a s žáky s různými poruchami učení nebo chování a shromáždit informace pro naši srovnávací studii.

Nicméně přínos z těchto dvou týdnů pro mne byl mnohem větší. Strávit 2 týdny ve španělské škole se mi podařilo poprvé, takže mě zajímalo úplně vše – jaká je organizační struktura školy, jak to funguje ve třídách, jak španělští kolegové s dětmi pracují, jak se ve Španělsku známkuje, jaká je ve škole atmosféra, co všechno španělské děti umí, jak se vyučují cizí jazyky…

Španělští kolegové mě přijali skvěle, měla jsem možnost podívat se na všechny učitele a všechny předměty, včetně hodin se speciální pedagožkou a náboženství. Po pár dnech jsem cítila, že i moje španělština se opět ještě o malinko zlepšila, že se vyjadřuji plynuleji, košatěji a jsem schopná reagovat na různé vtipy.

        Čím bychom se podle mého názoru měli od španělských kolegů inspirovat?

  • dbát na atmosféru ve škole, na vzájemné vztahy s kolegy i s dětmi – všichni k sobě byli vlídní, vřelí, příjemní, měla jsem pocit, že všechno plyne bez konfliktů a vzájemně si všichni vycházejí vstříc, celkově hodně pozitivní a bezpečné prostředí
  •  práce speciální pedagožky – na 170 žáků pracuje jedna speciální pedagožka na plný úvazek – je čas na všechny žáky, co pomoc potřebují
  •  výrazně vyšší platy učitelů
     
    Co se španělským učitelům a žákům líbilo na našem systému?
  • půlené hodiny jazyků (ve Španělsku se učí angličtinu celá třída najednou)
  •  přestávky mezi hodinami a přizpůsobení počtu hodin věku (španělské děti se učí všichni od 9:00 do 14.00 s jedinou pauzou od 12.00 do 12:30, po pauze už jsou malé děti hodně unavené a přestávky mezi jednotlivými hodinami jim přišli skvělé)
  • školní akce – hory, školy v přírodě atd. 


Díky otevřenosti a vstřícnosti lidí, s kterými jsem se během pobytu setkala, jsem načerpala zkušenosti, inspiraci, jazykové znalosti a také se nám podařilo začít spolupráci se školou, která doufám bude do budoucna pokračovat.

A hlavně opět se mi potvrdilo, že jsem si jazyk a kulturu, kterou se snažím předávat dětem, vybrala správně. Cítím se ve Španělsku vždy dobře a přijedu hodně pozitivně naladěnásmile.

Ivana Čapková

Během letních prázdnin se uskutečnila jedna mobilita navíc oproti plánovaným mobilitám. Tato mobilita byla financována jen částečně z ušetřených peněž programu Erasmus +. Vlastní program byl sponzorován Evropskou kosmickou kanceláří (ESA).

V červenci jsem se zúčastnila čtyřdenního mezinárodního semináře v Holandsku, který organizovala Evropská kosmická kancelář pro učitele STEM (zkratka Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Workshop probíhal přímo ve výzkumném centru ESTEC (European Space Research and Technology Centre). Zájem učitelů o workshop byl skutečně velký. Organizátoři vybírali ze 600 přihlášených zájemců na základě motivačních dopisů. Těší mě, že jsem dostala příležitost účastnit se semináře společně s 50 učiteli z 22 zemí Evropy a Kanady.

Program byl více než nabitý. Každý den začínal přednáškou, kterou vedli odborníci z oblasti vzdělávání a výzkumu vesmíru. Po té následovaly workshopy, které byly rozděleny pro učitele základních a středních škol. Workshopy byly modifikovány tak, aby se daly aplikovat s žáky ve výuce. Všichni učitelé obdrželi i obsáhnou složku se všemi materiály. Kromě praktických a teoretických dovednosti byl seminář výbornou příležitostí k výměně zkušeností s kolegy z jiných evropských zemí. Program byl zaměřen nejen na objevování vesmíru, ale poznatky byly dávány do souvislostí s ostatními obory a to především z oblasti sledování stavu životního prostředí. Neocenitelnou zkušeností byla i exkurze ve výzkumné centru spojená s návštěvou expozice kosmických modulů a promítáním 3D filmu.

Všichni učitelé dostali kromě tištěných materiálů i sadu pomůcek na realizaci výukové hodiny zaměřené na testování materiálů vhodných pro kosmickou sondu, modifikovanou tak, aby se to dalo realizovat ve školních podmínkách. Tuto sadu využiju na konci školního roku s osmáky jako vyvrcholení výuky fyziky. Během testování využití právě poznatků, které získají v průběhu celého školního roku.

Dana Petrů

V březnu jsem dostala v rámci programu Erasmus+, který je podporován Evropskou unií a do něhož se naše škola již poněkolikáté zapojila, příležitost strávit dva inspirativní týdny v malém městečku Saint-Baldoph v podhůří Savojských Alp.

Bez dlouhého váhání jsem zvolila možnost mobility Teaching Assignment, protože mě vždycky lákalo vyzkoušet si učení jinde než v Čechách. Má milovaná Francie byla jasná volba.

Na základní škole Ecole primaire de Saint-Baldoph mě přijal tým velmi milých a vstřícných kolegů, mezi kterými jsem se okamžitě cítila jako mezi svými. Sympatický pan ředitel Bertrand Etellin učí žáky v první třídě, do svých hodin zapojuje často moderní technologie a hodiny jsou pro děti zábavné a dynamické.

Tato škola je ve Francii výjimečná tím, že je jako jedna z celkem asi sedmi škol zapojena do bilingvního programu EMILE. V praxi to znamená, že se zde vyučují vybrané předměty v angličtině. O každou třídu se starají dva učitelé, kteří se střídají v dopoledních a odpoledních blocích. Francouzština, vlastivěda a historie se učí ve francouzštině, matematika, prvouka a některé výchovy jsou vyučovány v angličtině.

Škola je spojena s mateřskou školou a žáci sem chodí od tří do jedenácti let (do 5. třídy). Již v mateřské škole získávají základy angličtiny, ale intenzivně rozvíjejí i předčtenářské a grafomotorické dovednosti se zapojením Montessori prvků.

Na celé škole působí pouze 11 učitelů, z toho 7 na prvním stupni, a jedna asistentka. Organizace výuky je od té naší značně odlišná. Vyučování začíná každý den v 8:30 a končí v 16:30 bez ohledu na věk dětí. Polední pauza trvá dvě hodiny a výuka probíhá v dopoledních a odpoledních blocích. Ve středu se do školy nechodí, děti i učitelé mají volný den. Také mají mnohem více prázdnin, než je zvykem u nás.

Stejně jako u nás řeší francouzské školství podobné problémy. Podfinancování resortu školství, malý respekt učitelů ve společnosti, problémy s rodiči a špatně připravenou novelu školského zákona.

Já jsem měla možnost zúčastnit se výuky napříč všemi ročníky. V prvním týdnu jsem především sledovala systém práce a průběh výuky v jednotlivých třídách, ve druhém týdnu jsem již naplno vyučovala. Učila jsem angličtinu, přírodovědu, zeměpis a matematiku v angličtině a čtení, gramatiku i historii ve francouzštině. Na jedno dopoledne jsem se v rámci tělocviku zúčastnila i běžkařského výcviku, což bylo příjemné zpestření.

Ráda bych v budoucnu navázala určitý druh spolupráce mezi oběma školami, aby měly děti možnost uplatnit své nabyté jazykové vědomosti ještě více v praxi a byly motivovány pro intenzivnější vzdělávání se v cizích jazycích.

Návštěva v Saint-Baldoph pro mne byla zajímavou a přínosnou pracovní zkušeností, která mne inspirovala a motivovala k další práci, a díky vřelému přijetí ze strany francouzských kolegů i dětí jsem se po celou dobu cítila jako vítaný host.

Ivana Čapková

V rámci projektu „Jazyky napříč Evropou“, který je financován z programu Erasmus+, jsem měla příležitost absolvovat dvoutýdenní jazykový kurz v jazykové škole „Lake School of English in Oxford“. Tuto školu jsem zvolila na základě výborných referencí našich učitelů, kteří v minulých letech studovali ve stejné škole. Rovněž i já mám jen velmi dobré zkušenosti s touto školou. 

Začínala jsem velmi individuálně, neboť první týden jsem byla ve skupině pouze se dvěma dalšími studenty. V druhém týdnu nás bylo v kurzu osm. Ve škole jsem měla příležitost mluvit s lidmi nejen z Evropy, ale například i z Japonska. Bylo zajímavé porovnávat různé kulturní zvyky v jednotlivých zemích a dozvědět se více o jejich způsobu života a vzdělávacích systémech. 

V jazykové škole jsem se zdokonalila především v mluvené formě jazyka. Tuto svoji dovednost využiji při komunikaci jak s anglickými lektory, kteří pracují na naší škole, tak především s rodiči, kteří nemluví

česky. V posledních letech výrazně narůstá počet rodičů, kteří přicházejí do školy s neznalostí českého jazyka. I s těmito rodiči je potřeba projednat řadu důležitých věcí týkajících se chodu školy a všeho, co se školou a životem v České republice souvisí. 

Určitě pro mne bylo přínosné setkat se s učiteli z Finska, neboť finské školství je vnímáno jako vzor pro řadu států nejen v Evropě, protože se dlouhodobě umísťuje na předních místech při hodnocení výsledků vzdělávání zemí OECD. Je zajímavé, že například finské děti mají povinnou školní docházku až od 7 let, ale stejně jako naše děti mají povinný poslední ročník mateřské školy. Druhým „extrémem“ je britské školství. Povinná školní docházka pro britské děti je již od 4 let. Zahájení školní docházky v České republice je obdobné jako ve většině evropských zemích a v Japonsku. 

Kromě jazykových dovedností jsem měla příležitost poznat lépe Oxford – úžasné univerzitní město, které má svoji atmosféru, která se nedá popsat, ale musí se zažít. Viděla jsem však i druhou stránku mince, tedy problémy, se kterými se Oxford potýká. Velkým problémem je narůstající počet lidí bez domova, kteří žijí na ulici. Výrazný nárůst lidí bez domova je za poslední dva roky a společnost si s tím zatím neumí poradit. 

Rovněž bylo zajímavé slyšet názory běžných Britů na nejaktuálnější otázku britské společnosti „Brexit“. Ve společnosti nepanuje jednotný názor. Někteří jsou jednoznačně příznivci Brexitu, jiní to vidí úplně jinak. Vždy jde o úhel pohledu. 

Během svého pobytu jsem také navštívila řadu památek, které Oxford nabízí. V Británii je úžasné, že hodně muzeí má vstup zcela zdarma, a tak mají malí i velcí příležitost navštěvovat muzea opakovaně. Protože učím především fyziku a chemii, neuniklo mé pozornosti muzeum se zajímavými exponáty – „History of Science Museum“. 

Zkušenost z výjezdu hodnotím jednoznačně pozitivně. Měla jsem příležitost zlepšit svoje komunikační dovednosti a poznat různé pohledy na svět. Jako koordinátorka celého programu Erasmus+ na naší škole vidím, jaký přínos mají tyto výjezdy pro učitele, a to jak profesní, tak především pro jejich osobnostní rozvoj. Zapojení učitelů do programu vnímám jako prevenci proti syndromu vyhoření, kterým jsou ohroženy všechny pomáhající profese. Podle výzkumu týmu vědců z Pedagogické a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy trpí syndromem vyhoření zhruba každý pátý učitel. Věřím, že i tento projekt pomůže učitelům získat pozitivní náhled na svět a prostřednictvím našich učitelů bude pro děti na naší škole poznávání zajímavé.

Naposledy změněno pondělí, 02 prosinec 2019 09:28

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019