Dan Martin Gerych

Dan Martin Gerych

neděle, 09 únor 2014 00:00

Hudební výchova - 2. stupeň

Učebnice

Výuka není pevně vázána na konkrétní učebnice, žáci mají v učebně k dispozici učebnice hudební výchovy z řady SPN a zpěvníky Já písnička.

Hodinové dotace

6. ročník 1 hodina týdně
7. ročník 1 hodina týdně 
8. ročník 1 hodina týdně 
9. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání v předmětu hudební výchova

Směřuje k tomu, aby žák vnímal hudbu jako důležitou součást života jedince i celé společnosti, chápal hudební jazyk jako specifickou formu komunikace, získal orientaci v hudebních stylech a žánrech současnosti i minulosti, snažil se pochopit hudební kulturu různých národů. Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit usilujeme o rozvoj celkové hudebnosti žáků.

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. ročník:
česká lidová hudba, hudební nástroje,  hudebně výrazové prostředky, význam hudebních značek, hudba a divadlo (opera, opereta, balet, muzikál)

7. ročník:
lidová hudba, lidský hlas, polyfonie, hudební formy

8. ročník:
vývoj hudby od počátků do konce 19. století

9. ročník:
vážná hudba 20. století, vývoj populární hudby, současné hudební směry

Hodnocení hudební výchovy

Jedenkrát za čtvrtletí test z probírané látky v rozsahu cca 15 minut
Minimálně jedenkrát za pololetí hudební aktivita dle výběru žáka prezentovaná před třídou
Systematické vedení sešitu - kontrola vždy na konci pololetí
Účast v hodinách, nošení pomůcek, plnění zadaných úkolů, případně referátů 

 

čtvrtek, 06 únor 2014 20:22

Školní parlament

Školní parlament je sdružení žáků naší školy. Parlament má vždy dva zástupce z každé třídy. Zástupce tříd si volí každá třída samostatně. Parlament se schází každý měsíc. Členové parlamentu řeší různé problémy, které jim přednesou žáci z jejich tříd. Na chodu parlamentu se tak může, skrze zástupce svých tříd, podílet kdokoli z žáků.

Další funkcí parlamentu je organizovat různé akce a projednávat a hlasovat o tom, jakým způsobem se využijí peníze získané z různých charitativních akcí, které škola pořádá. V letošním školním roce vede školní parlament paní učitelka Mgr. Petra Rejchrtová.

čtvrtek, 06 únor 2014 20:10

Zvonění, vstup do školy

Režim vstupu do školy

Zadní vchod je trvale uzavřen.

7.00 – 17.30 Vstup i odchod z budovy pouze hlavním vchodem.
Prosíme dodržovat všemi žáky a návštěvníky kroužků!!!!!
od 17.30 dále Vstup i odchod pouze zadním vchodem.
Vstup do školy po 17. hodině je možný pouze po předchozí dohodě, zadní vchod je odemčený pouze pro odchod z budovy.

 Zvonění

vyučovací hodina začíná končí
1. 8.00 8.45
2. 8.55 9.40
3. 9.55 10.40
4. 11.05 11.50
5. 12.00 12.45
6. 12.55 13.40
7. 13.50 14.35
8. 14.45 15.30

Výuka v zájmových kroužcích může probíhat mimo obvyklé časy vyučovacích hodin.

Zkouška z angličtiny FCE (First Certificate in English) představuje jazykovou úroveň, jakou dosahují u státních zkoušek vysokoškoláci.

1. oddělení

Alena Kubištová

2. oddělení

Kateřina Kyloušková

3. oddělení

Michaela Hájková

4. oddělení

Anna Kurfürstová

5. oddělení

Hana Kubátová

6. oddělení

Renata Kurfürstová

7. oddělení

Libuše Blažková

8. oddělení

Adéla Svojtková

9. oddělení

Kateřina Pokorná

Zobrazit zprávy ze všech oddělení

středa, 15 leden 2014 10:42

Jak můžete škole pomoci

Vážení rodiče a přátelé školy,

pokud máte možnost věnovat škole některý předmětů či vybavení, kterým bychom mohli zkvalitnit výuku nebo vylepšit školní prostředí, nebo můžete přispět finančním darem, kontaktujte prosím vedení školy. Nábytek uvítáme i použitý.

Děkujeme.

pátek, 26 srpen 2016 00:00

Kontakty školní družiny

1. oddělení ŠD – Kubištová Alena
e-mail: kubistova(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 29

2. oddělení ŠD – Kyloušková Kateřina – vedoucí vychovatelka
e-mail: kylouskova(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 44

3. oddělení ŠD – Hájková Michaela
e-mail: hajkova(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 48

4. oddělení ŠD – Kurfürstová Anna
e-mail: kurfurstova2(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 42

5. oddělení ŠD – Kubátová Hana
e-mail: kubatova(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 24

6. oddělení ŠD – Kurfürstová Renata
e-mail: kurfurstova(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 43

7. oddělení ŠD – Blažková Libuše
e-mail: blazkova(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 60

8. oddělení ŠD – Svojtková Adéla
e-mail: svojtkova(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: ---

9. oddělení ŠD – Kateřina Pokorná
e-mail: pokorna(zavináč)horackova(tečka)cz
telefon: 261 225 848 linka 53

úterý, 07 leden 2014 00:00

Učitelský sbor

jméno TU vyučovací předměty e-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.
linka
kabinet - číslo dveří, patro, umístění
(případně učebna)
BLÁHOVÁ Miroslava 5.A I. stupeň, VVz, Ker
Výchovná poradkyně
blahova 46
33
220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
112, přízemí, hovorna u modrého schodiště
BLAŽKOVÁ Libuše   ŠD 30
60
104, kabinet
105, přízemí, ŠD7/A2 na hlavní chodbě
BOHUS Denisa   Aj, AS 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
BORŮVKOVÁ Jana 7.B M, Př 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
BORŮVKOVÁ Barbora 5.C I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
BOSŇÁKOVÁ Hana   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
BREWIN Jonathan Mark   Aj, AK 52 110, přízemí, u modrého schodiště
BUCHAROVÁ Klára 2.B I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
BUKVÁŘ Zdeněk   M, Info 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
BURSÍKOVÁ Dana   Aj 52 110, přízemí, u modrého schodiště
BUTTOVÁ Jindřiška   Biblické příběhy    
ČAPKOVÁ Ivana   ZŘ / Ch, Fy, Pč 21 123, přízemí, kancelář ZŘ
311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
ČERVENÁKOVÁ Hana 4.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
DOLEŽELOVÁ Ivana 1.A I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
DVORNÍKOVÁ Kristýna 3.B I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
GÓMEZ Maribel Vargas   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
GERYCH Dan Martin   Info, Admin, Rolnička 28
41
209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
221, 222, 1. patro, Infocentrum
HÁJKOVÁ Michaela   ŠD 30
48
104, kabinet
120, přízemí, ŠD3 u jídelny
JELÍNKOVÁ Barbora 8.A Čj, Ov 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
KAWANOVÁ Lenka 4.C I. stupeň 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
KOPAČKOVÁ Andrea 1.C I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
KRUTILKOVÁ Eva 1.B I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
KUBÁTOVÁ Hana   ŠD 30
24
104, kabinet
214, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD5 vedle tělocvičny
KUBEŠOVÁ Jana   Aj
Aj kurzy
  110, přízemí, u modrého schodiště
jazykovekurzyhorackova(@)seznam(.)cz
KUBIŠTOVÁ Alena   ŠD 30
29
104, kabinet
102, přízemí, ŠD1/A1 na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
KURFÜRSTOVÁ Anna   ŠD 30
42
104, kabinet
106, přízemí, ŠD4/A3 na hlavní chodbě
KURFÜRSTOVÁ Renata   ŠD 30
43
104, kabinet
109, přízemí, ŠD6/N1 u modrého schodiště
KYLOUŠKOVÁ Kateřina   ŠD 30
44
104, kabinet
210, 211, 1. patro, křídlo u tělocvičen – ŠD2 na chodbě vlevo
LIBICHOVÁ Jana   ŘED / Nj 20 126, přízemí, ředitelna
MACHAČ Ivan   AS 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
MATYÁŠOVÁ Irena   ZŘ / Tv, Z 21 123, přízemí, kancelář ZŘ
MAYEROVÁ Kristýna   Aj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
MERVARTOVÁ Eva 7.C Čj, Aj 46 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
MIKŠÁTKO Miroslav 4.B I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
OLMROVÁ Naděžda   Aj 28 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
PAVLÍČKOVÁ Kristýna 9.B Př, Ch, Pč 45 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
PETRŮ Dana   Aj 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
POKORNÁ Kateřina   Fj
ŠD
31
53
223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
108, přízemí, ŠD9/N2 u modrého schodiště
POLOK Lauren   Aj, Ak 50 111, přízemí, u modrého schodiště
REJCHRTOVÁ Petra   Čj, Ov 31 223, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SADILOVÁ Jana 3.C I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SIMONYAN Susanna 6.B M, Fy 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
SIVANINCOVÁ Hana 6.C Nj 28 209, 1. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
SKŘIVÁNKOVÁ Markéta 3.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
SOUKUPOVÁ Kateřina   Aj 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
STOJANOVIĆOVÁ Martina 9.A Nj, D 46 220, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
STRÁNSKÁ Jana   Vv 50 111, přízemí, u modrého schodiště
SVOBODOVÁ Veronika 2.C I. stupeň 25 219, 1. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
SVOJTKOVÁ Adéla   ŠD 30
--
104, kabinet
107, přízemí, ŠD8/A4 u modrého schodiště
ŠANDOVÁ Marta 5.B I. stupeň 27 316, 2. patro, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
ŠAREŠOVÁ Alice 6.A Tv, Z 34 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen
TUROK Viktor 7.A Tv 34 212, 1. patro, křídlo u tělocvičen
TUROKOVÁ Eva 8.B D, Ov 45 311, 2. patro, boční křídlo u zeleného schodiště
URBANOVÁ Olga 2.A I. stupeň 26 409, 3. patro, na konci hlavní chodby
VÁGNEROVÁ Petra   Šj 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště
VITOVSKÝ Kristián   Fy, Info 32 312, 2. patro, na konci bočního křídla u zeleného schodiště
VONDRÁČKOVÁ JAHODOVÁ
Pavla
  Hv 39 128, přízemí, na konci hlavní chodby u zeleného schodiště

 

Strana 8 z 9

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019