• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
    Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme

Víkend s rodiči - platba

Napsal(a):  | 27.09.2017

Dobrý den,

dnes děti dostaly lístečky s částkou, kterou mají jednotlivé rodiny zaplatit za pobyt v Benecku, a variabilním symbolem. Lístek je tenký, nenápadný, mají ho mít uložený v notýsku s krtkem. Všechny jsem upozornila, že to je velmi důležitý vzkaz pro vás. Pokud ho nedohledáte, napište mi. Budu mít během volna omezený přístup k internetu, ale budu se snažit vám údaje doposlat. Číslo účtu níže.

kopíruji text ze smlouvy s agenturou:

---------------------

"Cenu kurzu hradí rodiče žáků účastnících se kurzu každý samostatně (za všechny přihlášené členy rodiny) přímo na bankovní účet dodavatele

č. 9747518001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., a to nejpozději do 2.10.2017.

Dodavatel se zavazuje poskytovat odběrateli průběžný přehled došlých plateb, aby odběratel (vedoucí akce) mohl kontrolovat průběh plateb a zajistit, aby platby proběhly v řádném termínu."

-----------------------

Přeji pěkný den, svátek i víkend!

s pozdravem

Venuše Souralová

 

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Olga Urbanová
E-mail: urbanova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky