• Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
    Učíme se, tvoříme, poznáváme, sportujeme, spolupracujeme
Ivana Doleželová

Ivana Doleželová

pondělí, 07 září 2015 14:22

Přivítání

Vážení rodiče, milé děti,
vítám vás na stránkách naší třídy.

sobota, 25 leden 2014 09:40

Mgr. Ivana Doleželová

učitelka 1. stupně

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK v Praze, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Další vzdělávání
Tvořivá škola – činnostní učení
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ k rozvoji klíčových kompetencí s ohledem na heterogenitu třídních kolektivů
Výraz a prožitek ve výtvarném projevu dětí

Kurzy práce na PC a interaktivní tabuli

Aktivity ve škole
Učitelka 1. stupně

Zájmy

Zahrádkaření, vodní a pěší turistika, šití, pletení.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Přírodopis a zeměpis. Učila nás naše skvělá třídní učitelka Jaroslava Jarošová.

Strana 2 z 2

Kontaktní informace

Třídní učitel
Mgr. Ivana Doleželová
E-mail: dolezelova@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky